Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona na literę D

  • Dziesław Jest to staropolskie imię męskie, złożone z członów dzie- ("położyć, postawić"; "zrobić, uczynić"; także "rzec, powiedzieć") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "ten, który buduje sławę".
  • Dziesława Jest to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów dzie- ("położyć, postawić"; "zrobić, uczynić"; także "rzec, powiedzieć") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "ta, która buduje sławę".
  • Dzirżysława Jest to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów dzirży- ("trzymać") i -sława ("sława"). Oznaczało prawdopodobnie "tę, która posiada sławę". Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Dziersława, Dzirsława, Dzierżysława.
  • Dziwisław Jest to staropolskie imię męskie. Składa się z członu dziwi- ("patrzeć z zachwytem", "podziw, zachwyt") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "tego, który sławi zachwyt".
  • Dąbrówka Jest to imię żeńskie, którym nazywano Dobrawę; czeską żonę Mieszka I. Imię pochodzi od dąbrowy - lasu dębowego. W źródłach polskich poświadczone od XII wieku jako Dąbrówka, Dubrowka i Dubrawka.
  • Długomił Jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: długo miły, miłowany. Ciekaowstka Zdrobnieniem tego imienia jest Długosz.
  • Dżesika Imię to zostało zaczerpnięte z języka angielskiego. Ma hebrajskie pochodzenie i oznacza dar Pana;. Ciekawostka Spolszczenie tego imienia nastąpiło w latach 90.