Zalety porodu w domu

Zalety porodu w domu to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa kobiety, która przebywa w tym ważnym momencie we własnym domu, w otoczeniu znajomych osób. W odróżnieniu od porodów szpitalnych, porody domowe to często porody naturalne, pozwalające kobiecie na wybór ewentualnego znieczulenia. Kobieta rodząca w domu ma większy wpływ na przebieg porodu i sama może decydować o wielu rzeczach.

Zalety porodu domowego

Poród domowy może być porodem rodzinnym, co nie jest praktykowane w każdym szpitalu, a jeśli jest taka możliwość, to jest to zwykle opcja płatna. Ojciec dziecka może także wspomagać rodzącą bez poczucia, że jest intruzem na sali porodowej.

Tak zwana medykalizacja macierzyństwa, która ma miejsce w szpitalach sprawia, że wiele kobiet czuje się uprzedmiotowiona. Nie ma wpływu na to, jakie zabiegi są jej narzucane, a także na pozycję przyjmowaną do porodu. Oddzielnym problemem jest przymusowa leżąca pozycja do porodu, która owszem, ułatwia lekarzowi czy położnej kontrolę przebiegu porodu, ale równocześnie przedłuża poród, utrudnia dziecku ułożenie się w odpowiedniej pozycji do porodu i częściej wywołuje pęknięcia krocza.

Położne w szpitalu i lekarze mają na głowie także inne pacjentki, trudno im więc skupić się na indywidualnych potrzebach każdej z nich. Kobieta rodząca w warunkach szpitalnych może przeżywać większy stres, niż kobieta rodząca w domu. Ma to swoje podłoże w atmosferze szpitala, a także traktowaniu porodu jak choroby, a nie naturalnego procesu. Poród domowy jest traktowany jak naturalny proces, położna stara się jak najmniej interweniować w jego przebieg, a jak najbardziej wspierać i informować rodzącą kobietę, o tym, co się z nią dzieje i co może się stać za chwilę.

Polecane wideo:

Kiedy poród w domu jest możliwy?

Poród domowy nie powinien być planowany u kobiety, której ciąża jest zagrożona lub obarczona jakimkolwiek ryzykiem. Ciąża zagrożona wymaga zwykle, aby kobieta przebywała w szpitalu jeszcze na jakiś czas przed porodem. Tak zwana ciąża niskiego ryzyka jest warunkiem koniecznym do rodzenia w domu.

Poród w domu wymaga także kilku przygotowań, które nie są wymaganie w przypadku porodu szpitalnego. Trzeba zaopatrzyć się w kilka rzeczy chroniących podłogę czy łóżko, takich jak folia, ręczniki i specjalne podkłady, zaopatrzyć lodówkę w jedzenie i picie dla rodzącej, ojca dziecka i położnej. Niezbędne jest spakowanie torby do szpitala i zapewnienie środka transportu, na wypadek, gdyby interwencja lekarska była potrzebna. Trzeba być przygotowanym na to, że prawidłowo przebiegająca ciąża może jednak nie zakończyć się bez powikłań.

Komentarze