Trwa ładowanie...

Metody wychowawcze. Jaki jest ich cel?

 Ewa Rosiecka
08.11.2023 23:08
Współczesne metody wychowawcze bazują na dobrych relacjach z dziećmi
Współczesne metody wychowawcze bazują na dobrych relacjach z dziećmi (Adobe Stock)

Metody wychowawcze odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości i zachowania dzieci. Wybór odpowiednich metod zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb dziecka. Kluczem do skutecznego wychowania jest zrozumienie, komunikacja i wsparcie emocjonalne. Dzieci uczą się od rodziców, nauczycieli i otoczenia, dlatego warto dążyć do stworzenia środowiska, które wspiera ich rozwój społeczny i emocjonalny. Czym jest wychowanie? Jakie są metody wychowawcze? Sprawdź!

spis treści

1. Co to jest wychowanie?

Wychowanie to proces kształtowania osobowości dziecka, jego wartości, przekonań, norm społecznych i zachowań. To proces, w którym rodzice, opiekunowie i nauczyciele wpływają na rozwijającą się psychikę dziecka, pomagając mu w adaptacji społecznej, nauce i kształtowaniu wartości.

Wychowanie opiera się na zestawie metod i technik, które pomagają dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje świat i jakie zachowania są akceptowalne społecznie. Warto zaznaczyć, że wychowanie nie ogranicza się tylko do rodziny; także szkoła i społeczeństwo mają znaczący wpływ na ten proces.

2. Rodzaje metod wychowawczych

Zobacz film: "Jak poradzić sobie z irytującymi nawykami dziecka?"

Metody wychowawcze możemy zdefiniować jako systematycznie stosowane sposoby postępowania opiekunów dzieci, których celem jest wywołanie u podopiecznych aktywności, prowadzącej do realizacji celu wychowawczego.

Istnieje wiele różnych metod wychowawczych, z których każda ma swoje zalety i wyzwania. Oto kilka popularnych rodzajów metod wychowawczych:

 • wychowanie autorytarne - w tym przypadku opiekunowie narzucają ścisłą kontrolę nad dziećmi i oczekują bezwzględnego posłuszeństwa, może to prowadzić do posłuszeństwa, ale również ograniczać rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych;
 • wychowanie permisywne - opiekunowie stosujący tę metodę są zbyt tolerancyjni i pozwalają dzieciom na zbyt dużą swobodę; brak granic może prowadzić do problemów z zachowaniem i braku dyscypliny;
 • wychowanie demokratyczne - to podejście promuje równowagę między kontrolą a wolnością; rodzice i nauczyciele angażują się w dialog z dziećmi, pozwalając im uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i rozwijać umiejętności społeczne;
 • wychowanie pozytywne - koncentruje się na nagradzaniu pożądanych zachowań i ignorowaniu negatywnych, co pomaga budować pozytywne relacje i uczy, że dobre zachowanie przynosi korzyści;
 • wychowanie partycypacyjne - w tym podejściu dzieci biorą aktywny udział w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu swojego środowiska, co pomaga rozwijać poczucie odpowiedzialności i umiejętności społeczne;
 • wychowanie pośrednie - elastyczne podejście, które łączy elementy różnych metod w zależności od potrzeb dziecka i sytuacji.
Wychowanie bezstresowe
Wychowanie bezstresowe

Bezstresowe wychowywanie dzieci to metoda budząca wiele kontrowersji i zagorzałych dyskusji. Obecnie

przeczytaj artykuł

3. Metody wychowawcze w przedszkolu

W przedszkolu wychowanie odgrywa istotną rolę w przygotowaniu dzieci do życia społecznego i nauki. Metody wychowawcze w przedszkolu powinny być dostosowane do wieku dzieci i wspierać ich rozwój społeczny i emocjonalny.

W przedszkolu ważne jest stworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się podstawowych umiejętności społecznych, takich jak dzielenie się, rozwiązywanie konfliktów i nawiązywanie przyjaźni. Nauczyciele w przedszkolu często korzystają z gier, zabaw i kreatywnych aktywności, aby wspierać rozwój dzieci i uczyć je ważnych umiejętności.

4. Metody wychowawcze w szkole

W szkole wychowanie ma na celu nie tylko edukację, ale także kształtowanie charakteru i wartości uczniów. W okolicach 13. roku życia dzieci wchodzą w okres buntu nastoletniego, dlatego też zadanie to może być nieco utrudnione.

Nauczyciele w szkole korzystają z różnych metod, aby wspierać rozwój uczniów, rozwijać ich samodzielność i uczyć nawiązywać poprawne relacje międzyludzkie.

Metody wychowawcze w szkole skupiają się przede wszystkim na rozwoju:

 • intelektualnym;
 • emocjonalnym;
 • praktycznym.

W szkołach stosowane są różnorodne formy nauki, których mają za zadanie zaangażować dziecko. Metodykę wychowawczą w szkole dzielimy na 4 rodzaje:

 • metodę podającą - polega na uczeniu dzieci gotowych zagadnień, np. poprzez podanie definicji i wyjaśnień;
 • metodę praktyczną - polega to wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce, np. poprzez wykonywanie zadań;
 • metodę problemową - jej celem jest zaangażowanie dzieci w zadanie; uczniowie muszą samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwiązać stawiany przed nimi problem; opiera się na dialogu, wymianie pomysłów i poglądów;
 • metodę waloryzującą - opiera się na emocjach, w istotny sposób wpływa na poglądy oraz rozwój emocjonalny dzieci, uczy etyki i moralności.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze