Pogotowie opiekuńcze

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci. Do pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci, które uciekają z domu lub z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które błąkają się po ulicy, nie mają swojego własnego domu, które są niepełnoletnimi ofiarami przemocy domowej. Nierzadko w pogotowiu opiekuńczym znajdują się małoletni przestępcy, osadzeni na czas trwania procesu sądowego. Najczęściej do pogotowia opiekuńczego trafia młodzież patologiczna, agresywna, antyspołeczna i zdegenerowana. Znaczny odsetek tych dzieci pochodzi z rodzin, w których dominował alkoholizm, przemoc, bieda, ubóstwo, bezrobocie i różnego rodzaju uzależnienia. Niekorzystne warunki wychowawcze często przyczyniają się do umieszczenia dzieci w placówkach pogotowia opiekuńczego.

Polecane wideo:

Funkcje pogotowia opiekuńczego

Dzieci w pogotowaniu opiekuńczym

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci. Do pogotowia opiekuńczego...

Najważniejsze zadanie pogotowia opiekuńczego to zapewnienie całodobowej opieki i pomocy dzieciom i młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia, a która znajduje się w trudnej sytuacji. O przyjęciu malucha do pogotowia opiekuńczego decyduje się na podstawie orzeczenia sądu, wniosku dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, na podstawie wniosku inspektora placówki wychowawczo-opiekuńczej, a także na prośbę rodziców, która powinna być podparta decyzją administracji oświatowej. Jakie zadania do realizacji stoją przed pogotowiem opiekuńczym? Pogotowie opiekuńcze ma zapewnić doraźną i okresową opiekę dzieciom, które są sierotami, które zostały opuszczone przez rodziców albo wymagają odseparowania od dotychczasowego, niekorzystnego środowiska wychowawczego.

Pogotowia opiekuńcze organizują też działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i kompensacyjne oraz pomagają dzieciom w wypełnieniu obowiązku szkolnego. Ponadto, placówki pogotowia muszą opracować diagnozę pedagogiczną i lekarską dziecka oraz wypracować wskazówki dydaktyczno-wychowawcze do indywidualnej pracy z dzieckiem. Celem działania pogotowia opiekuńczego jest kwalifikowanie dzieci i młodzieży do rodzin zastępczych, do adopcji, do domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych albo umożliwienie powrotu dziecka do własnej rodziny, jeśli jest to możliwe i doprowadzenie dzieci do normy wychowawczej. Dziecko nie powinno przebywać w pogotowiu opiekuńczym dłużej niż 3 miesiące.

Jak wygląda życie dziecka w pogotowiu opiekuńczym?

Na początku każde dziecko trafiające do pogotowia opiekuńczego idzie na oddział izolacyjny, na którym czekają go badania lekarskie i zabiegi higieniczne. Niektóre placówki nie mają oddziałów izolacyjnych i dzieci lokowane są od razu w grupach wychowawczych w internacie. Z grup wychowawczych dziecko udaje się na zajęcia w szkole. Kiedy maluch ma mniej niż 7 lat, wówczas trafia do oddziału przedszkolnego albo do Domu Małego Dziecka. Podział dzieci na grupy wychowawcze w internacie pogotowia opiekuńczego przebiega najczęściej w zależności od wieku szkraba. Niemniej jednak każde dziecko ma inne traumatyczne przeżycia za sobą i wymaga indywidualnych działań interwencyjnych.

Jak wygląda struktura organizacyjna pogotowia opiekuńczego? W placówce funkcjonuje zespół specjalistów do oceny sytuacji dziecka, składający się z: pedagogów, psychologów, lekarzy, wychowawców, pracownika socjalnego i referenta ds. kwalifikacji. Zadaniem tego zespołu jest kwalifikowanie dzieci do umieszczenia ich albo w domach dziecka, albo w rodzinach zastępczych, albo w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdy dziecko wykazuje zaburzenia zachowania albo deficyty rozwojowe, albo do państwowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zespół ten decyduje również o powrocie dziecka do domu, o przysposobieniu malucha lub jego adopcji.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Interwencyjne Placówki Opiekuńcze
Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

Dzieci w pogotowaniu opiekuńczym

Dzieci w pogotowaniu opiekuńczym

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci. Do pogotowia (...) opiekuńczego trafiają dzieci, które uciekają z domu lub z innych placówek...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

: interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze), rodzinnego (rodzinne domy dziecka), socjalizacyjnego (dom dziecka). Poszczególne typy placówek charakteryzują (...) podopiecznego i ustalenie wskazań do dalszej pracy. Placówki...

Newsy

Modlili się, zamiast udać do lekarza. 7-latek zmarł

Modlili się, zamiast udać do lekarza. 7-latek zmarł

i leżał pokryty wymiocinami, matka wezwała pogotowie ratunkowe. Chłopiec zmarł. Okazało się, że Seth cierpiał na zapalenie trzustki i na sepsę. Zobacz (...) także: Ubrała martwe dziecko i przyszła z nim na pogotowie Wymiar...

Niemowlę

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

na pogotowie ratunkowe, które zabiera noworodka do szpitala. O tym, że w oknie życia zostało pozostawione dziecko należy również powiadomić policję (...) w nim wychłodzonego chłopca. Noworodka odnalazły siostry zakonne, które natychmiast...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka to trudny proces, w którym potencjalni rodzice muszą sprostać wielu wymaganiom. Szczególnie skomplikowane są kwestie urzędowe i zebranie niezbędnych dokumentów. Ośrodki adopcyjne to miejsca, gdzie rodzice mogą uzyskać ważne informacje....

Zwierzęta

Najbardziej cierpliwe psy dla dzieci

Najbardziej cierpliwe psy dla dzieci

, potrafią być cierpliwe. Bardzo dobrze znoszą towarzystwo dzieci, są wytrzymałe na ich zabawy, a przy tym uległe, posłuszne i opiekuńcze. Owczarek

Choroby i dolegliwości malucha

Urazy głowy u dzieci - kiedy udać się do lekarza?

Urazy głowy u dzieci - kiedy udać się do lekarza?

w Milwaukee, wyjaśnia, jak odróżnić niegroźne stłuczenie głowy od poważnego urazu, z którym należy zgłosić się na pogotowie. Najczęściej do urazów głowy (...) u lekarza pierwszego kontaktu do następnego dnia, czy lepiej od razu biec...