Trwa ładowanie...

Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom, które całkowicie lub częściowo zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. Pobyt dziecka w takiej placówce powinien mieć charakter przejściowy, czyli do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia go w rodzinie zastępczej. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe dziecka, w tym zapewniają pełne świadczenia zdrowotne oraz umożliwiają kształcenie. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może zostać skierowane na pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu: interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze), rodzinnego (rodzinne domy dziecka), socjalizacyjnego (dom dziecka). Poszczególne typy placówek charakteryzują się odmiennym zakresem swoich działań.

Zobacz film: "Pomysły na wspólne, rodzinne spędzanie czasu"

spis treści

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego

Placówki interwencyjnesą to miejsca, do których przyjmowane są dzieci, wymagające doraźnej, całodobowej opieki i wychowania w sytuacji kryzysowej. W takim ośrodku mogą przebywać dzieci, które ukończyły 11 lat, ich pobyt w ośrodku nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątek stanowi postępowanie sądowe rozstrzygające uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, wówczas pobyt w placówce interwencyjnej może zostać przedłużony - jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące. Celem placówki interwencyjnej jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwienie kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie, a także zdiagnozowanie sytuacji życiowej podopiecznego i ustalenie wskazań do dalszej pracy.

1.1. Placówki interwencyjne w województwie dolnośląskim

 • Pogotowie Opiekuńcze, Legnica, ul. Wojska Polskiego, tel. 76 72 33 150

  1.2. Placówki interwencyjne w województwie lubelskim

 • Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski, Plac Wielgoska 5, tel. 25 79 70 672

 • Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu, Zamość, ul. Źródlana 1A, tel. 84 61 69 421
 • Pogotowie Opiekuńcze, Lublin, ul. Kosmonautów 51, tel. 81 74 40 236

  1.3. Placówki interwencyjne w województwie łódzkim

 • Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Łódź, Krokusowa 15/17, tel.: 42 67 93 160

 • Pogotowie Opiekuńcze nr 2, Łódź, Pawilońska 2/4, tel.: 42 61 68 378

  1.4. Placówki interwencyjne w województwie małopolskim

 • Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Kraków, os. Willowe 19, tel.: 12 64 48 758

 • Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, Otwock, ul. S. Batorego 44, tel.: 22 77 94 838

  1.5. Placówki interwencyjne w województwie mazowieckim

 • Pogotowie Opiekuńcze, Kraków, ul. Górka Narodowa 116, tel.: 12 41 56 213

 • Pogotowie Opiekuńcze, Tarnów, ul. Wita Stwosza 6, tel.: 14 62 18 934

  1.6. Placówki interwencyjne w województwie opolskim

 • Filia-Placówka Interwencyjna "Gniazdo" w Głubczycach, Głubczyce, tel.: 77 48 50 478

  1.7. Placówki interwencyjne w województwie podkarpackim

 • Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży przy ZPKOOW, Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57, tel.: 15 84 29 280

 • Pogotowie Opiekuńcze, Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4, tel.: 17 74 82 620

  1.8. Placówki interwencyjne w województwie podlaskim

 • „Opoka” Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wasilkowie, Wasilków, ul. Kościelna 40, tel.: 85 71 85 521

 • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne, tel.: 85 71 77 135
 • Dom Dziecka w Pawłówce, tel.: 87 56 91 711
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach, Suwałki, ul. 23 Października 20a, tel. 87 56 63 125

  1.9. Placówki interwencyjne w województwie pomorskim

 • "Dom na trakcie" Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Gdańsk, Ul. Trakt Św. Wojciecha 377 A, tel.: 58 30 49 964

 • "Ostrzyk" pr. Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo, Ostrzyce, Ul. Kościelna 1, tel.: 58 68 41 775
 • Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego, Starogard Gdański, Ul. Droga Owidzka 7, tel.: 58 56 10 846

  1.10. Placówki interwencyjne w województwie śląskim

 • ,,Sindbad” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu, Ustroń, ul. Bernadka 38, tel.: 33 85 11 474

 • Pogotowie Opiekuńcze, Częstochowa, ul. Legionów 58, tel.: 34 36 19 269

  2. Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego inaczej placówka rodzinna. Jest to rodzina wielodzietna, która pod swoją opiekę przejmuje wychowanków w różnym wieku. Jej celem jest zapewnienie dzieciom i ich licznemu rodzeństwu opieki, wykształcenia oraz bezpieczeństwa w każdej sferze. Istotnym jest również, iż owa placówka współpracuje także z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, a także z centrum pomocy, w celu zapewnienia opieki swoim podopiecznym.

2.1. Placówki rodzinne w województwie dolnośląskim

 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Dobrzykowicach, Dobrzykowice ul. Szkolna 3, tel. 71 31 85 204
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Stradomi Dolnej, Kłoda Stradomia Dolna, ul. Wiśniowa11
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 23, Wrocław ul. Ignuta 101–103 m 3, tel. 71 35 30 176
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 24, Wrocław ul. Ostrowska 36, tel. (071 78 15 646
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 25 ”Klementynka”, Wrocław ul. Główna 14, tel. 71 35 60 863
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 28, Wrocław ul. Maślicka 8a/23, tel. 71 35 40 651
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 6, Wrocław ul. Kamieńskiego 253, tel. 71 32 76 089
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 7, Wrocław ul. Kamieńskiego 253, tel. tel. 71 35 27 831
 • Rodzinny Dom Dziecka w Mściwojowie, Mściwojów, Mściwojów 5 B, tel. 76 83 43 018
 • Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu, Głogów, ul. Krzywa 7,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce, Raszówka, ul. Gen. J. Bema 20, tel. 76 84 97 316
 • Rodzinny Dom Dziecka w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 91,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Wojnowicach, Wojnowice, ul. Jemiołowa 44, tel.: 71 30 14 291
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 13, Wrocław, ul. Maślicka 10b/23, tel. 71 35 40 830
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Strzelinie, Strzelin, ul. Jana Pawła II 22/2
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Miękini, Miękinia ul. Górna 13, tel. 71 31 78 111
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Wrocław, ul. Sokola 28/30m, 71 36 16 406
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 8, Wrocław ul. Kamieńskiego 200/1, tel. tel. 71 32 76 303
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Wrocław ul. Rogowska 32/1a
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 14, Wrocław, ul. Kilińskiego 36/5, tel. 71 79 50 979
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 17, Wrocław, ul. Litewska 72/1, tel. 71 32 49 143
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 16, Wrocław, ul. Objazdowa 2/4/2, tel. 71 35 79 087
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 18, 51-128, Wrocław ul. Falzmanna 17/2, tel. 71 32 76 665
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 12, Wrocław ul. Obornicka 20/2, tel. 71 35 26 400
 • Integracyjny RDD, Lubin ul. Miedziana 29/2
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 11, Wrocław ul. Zelwerowicza 16/6, tel. 71 35 93 551
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Wrocław ul. Pocztowa 17/8, tel. 71 36 72 737
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 19, 51-376, Wrocław ul. Kłokoczycka 158A, tel. 71 34 54 867
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 20, Wrocław ul. Kasztelańska 9/10, tel. 71 79 58 963
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 15, Wrocław, ul. Bałuckiego 11/3, tel. 71 34 28 584
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 10, Wrocław ul. Kasztelańska 11/12, tel. 71 78 56 484
 • MOPS Oddział RDD, Legnica, ul. Heweliusza 12/1

  2.2. Placówki rodzinne w województwie kujawsko-pomorskim

 • Rodzinny Dom Dziecka, Bydgoszcz, ul. Morszczukowa 9

 • Rodzinny Dom Dziecka, Bydgoszcz, ul. Charzykowska 18 a, tel.: 52 32 12 028
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kcynia, Paulina 12, tel.: 52 58 93 485
 • Rodzinny Dom Dziecka, Nakło n.Notecią, Rozwarzyn 42, tel.: 607 623 773
 • Rodzinny Dom Dziecka, Radziejów, Biskupice 20, tel.: 54 28 53 884
 • Rodzinny Dom Dziecka, Gąsawa, ul. Jasna 8, tel.: 52 30 25 226
 • Rodzinny Dom Dziecka, Gąsawa, ul. Biskupińska 15a, tel.: 52 30 25 191
 • Rodzinny Dom Dziecka, Gąsawa, Rozalinowo 16, tel.: 52 30 25 886
 • Rodzinny Dom Dziecka, Żnin, ul. Gwardii Ludowej 10, tel.: 52 30 20 525
 • Rodzinny Dom Dziecka, Służewo, Broniszewo 20, tel.: 54 28 20 477
 • Rodzinny Dom Dziecka, Toruń, ul. Smocza 11/13, tel.: 56 65 72 732
 • Rodzinny Dom Dziecka, Toruń, ul. Żytnia 28, tel.: 56 65 45 472
 • Rodzinny Dom Dziecka, Toruń, ul. Rzepakowa 1/3, tel.: 56 - 654 51 40
 • Rodzinny Dom Dziecka, Górzno, Fiałki 3, tel.: 56 49 89 346
 • Rodzinny Dom Dziecka, Jabłonowo Pomorskie, ul. Wojska Polskiego 1, tel.: 56 49 59 268

  2.3. Placówki rodzinne w województwie lubelskim

 • Dom Rodzinny w Żabcach, Tłuściec, Żabce 15, tel.: 83 37 33 304

 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bohukałach, Bohukały 133/1, tel.: 83 37 61 701
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Bohukałach, Bohukały 133/2, tel.: 83 37 61 772
 • Rodzinny Dom Dziecka w Zamościu, Zamość, ul. Infułacka 9/1, tel.: 84 62 73 852
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraśnik, ul. Spółdzielcza 8/58, tel.: 81 82 52 778
 • Rodzinny Dom Dziecka, Lublin, ul. Harnasie 3/26-27, tel.: 81 74 18 281
 • Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Lublin, ul. Judyma 47, tel.: 81 52 77 070
 • Rodzinny Dom im. św. Dominika, Lublin, ul. Kąkolowa 7, tel.: 81 74 26 629
 • Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju, Biłgoraj, ul. Zielona 132, tel.: 84 68 61 730
 • Wioska Dziecięca SOS, Kraśnik, ul. Gmeinera 8, tel.: 81 82 58 622

  2.4. Placówki rodzinne w województwie lubuskim

 • Rodzinny Dom Dziecka, Gorzów Wielkopolski, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Tel.: 95 72 81 469

  2.5. Placówki rodzinne w województwie łódzkim:

 • Rodzinny Dom Dziecka, Łódź, Giewont 28a, Tel.: 48 67 93 100

 • Rodzinny Dom Dziecka, Łódź, ul. Ciechocińska 8, Tel.: 48 68 47 799

  2.6. Placówki rodzinne w województwie małopolskim

 • Dom Dziecka im. Bł. Edmunda, Libiąż, ul. Oświęcimska 80

 • Rodzinny Dom Dziecka "Mały Książe", Kraków, al. Modrzewiowa 25, tel.: 012/ 425 08 82
 • Rodzinny Dom Dziecka "Narnia" , Kraków, ul. Cieślewskiego 11/3-4, tel.: 012/ 418 34 93
 • Rodzinny Dom Dziecka "Przyjazny Dom", Kraków, ul. Aleksandry 19, tel.: 012/ 658 83 11
 • Rodzinny Dom Dziecka "Tęczowy Ogród", Kraków, al. Modrzewiowa 25, tel.: 012/ 425 17 16
 • Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” im. Heleny Bułharowskiej, Szaflary, ul. Polna 7, tel.: 18 27 54 943
 • Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Kraków, ul. Źródlana 17, tel.: 12 65 90 061
 • Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II, Dursztyn, ul. Długa 1, tel.: 18 26 59 297
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Nowy Sącz, ul. Zyndrama 17, tel.: 18 44 20 419
 • Rodzinny Dom Dziecka nr1, Nowy Sącz, ul. Tarnowska 107, tel.: 18 44 16 084
 • Rodzinny Dom Dziecka, Korzenna, Lipnica Wielka 412, tel.: 18 44 17 291
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraków, ul. Deszczowa 5
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraków, ul. K. Jagiellończyka 10, tel.: 12 64 51 708
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraków, ul. Kopalina 7a, tel.: 12 42 52 194
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraków, ul. Św. Gertrudy 2/3, tel.: 12 43 21 860
 • Rodzinny Dom Dziecka, Kraków, ul. Welońskiego 16, tel.: 12 26 24 073
 • Rodzinny Dom Dziecka, Zakopane, ul. Bachledzki Wierch 7, tel.: 18 20 62 802

  2.7. Placówki rodzinne w województwie mazowieckim

 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Płock, ul. Wyspiańskiego 26, tel.: 24 26 20 893

 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, tel.: 25 64 36 886
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Płock, ul. Czwartaków 16 m 23/24,
 • Rodzinny Dom Dziecka, Ostrołęka, Nowa Wieś Wschodnia 14, tel.: 29 76 91 470

  2.8. Placówki rodzinne w województwie opolskim

 • Stowarzyszenie "Bona Familia" w Ozimku (Placówka Rodzinna w Ozimku), Ozimek, ul. Dworcowa 10a, tel.: 77 46 51 287

  2.9. Placówki rodzinne w województwie podkarpackim

 • Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie, Brzozów, ul. Armii Krajowej 21, tel.: 13 43 41 614

 • Rodzinny Dom Dziecka, Łańcut, Sonina 350 a, tel.: 17 22 41 555
 • Rodzinny Dom Dziecka, Głowienka, ul. Podgórze 76, tel.: 13 42 19 057
 • Rodzinny Dom Dziecka, Miejsce Piastowe, Targowiska ul. Suchodolskiego 5, Ttl.: 13 42 20 864
 • Rodzinny Dom Dziecka, Miejsce Piastowe, Widacz 136, tel.: 13 42 20 079
 • Rodzinny Dom Dziecka, Rzeszów, ul. Bernackiego 14, tel.: 17 85 75 492
 • Rodzinny Dom Dziecka, Tarnobrzeg, ul. Słoneczna 17, tel.: 15 82 28 490

  2.10. Placówki rodzinne w województwie podlaskim

 • Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, Białystok ul. Żabia 22/38, tel.: 85 74 45 935

 • Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, Bielsk Podlaski, ul. Jaroszewicza 15, tel.: 85 73 00 822
 • Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Białystok, ul. Kołłątaja 67/29, tel.: 85 66 41 224
 • Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu w Białymstoku, Białystok,
 • Rodzinny Dom Dziecka, Augustów, ul. Wypusty 13, tel.: 87 64 31 862

  2.11. Placówki rodzinne w województwie pomorskim

 • Niepubliczny rodzinny dom dziecka „Nasza Rodzina”, Szymankowo, ul. Lipowa 4, tel.: 55 61 95 657

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Dom Haneczki, Gdańsk, Ul. Platynowa 5a/1, tel.: 72 12 14 935
 • Placówka Rodzinna "Dom przysercu” Gdańsk, ul. Goszczyńskiego 6/11, tel.: 58 52 03 060
 • Placówka Rodzinna "Stecówka", Sztum Postolin, tel.: 55 27 75 280
 • Placówka Rodzinna „Przystań”, Czersk, ul. Kosobudzka 2a, tel.: 52 39 53 956
 • Placówka Rodzinna, Stadlinki, ul. Szkolna 14, tel.: 55 27 57 667
 • Rodzinny Dom Dziecka "Barka", Smolno, ul. Polna 4, tel.: 58 67 36 228
 • Rodzinny Dom Dziecka "Cudaczek", Władysławowo, ul. Wyzwolenia 32, tel.: 58 67 40 342
 • Rodzinny Dom Dziecka "Dom Serca", Starogard Gdański, ul. Wodna 4, tel.: 607 382 597
 • Rodzinny Dom Dziecka "Familejo", Władysławowo, ul. Młyńska 50, tel.: 58 67 42 107
 • Rodzinny Dom Dziecka Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Gdańsk, ul. Słodka 10, tel.: 58 71 92 189
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Gdańsk, ul. Żwirki i Wigury 1a/2, tel.: 58 34 658 28
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Gdynia, ul. Hodowlana 27/1, tel.: 58 62 43 403
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Wejherowo, ul. Pokoju 4a, tel.: 693 701 451
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Gdańsk, ul. Rumla 4d/41, tel.: 660 090 254
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Gdynia, ul. Wójta Ratkiego 43/10, tel.: 58 71 15 396
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Gdańsk, ul. Lutniowa 30, tel.: 58 34 18 301
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Gdynia, ul. Chlebowa 19, tel.: 58 66 35 148
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Gdańsk, ul. Skarżyńskiego 6b/2, Tel.: 58 71 74 122
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Gdynia, ul. Kopernika 37a, tel.: 58 62 22 221
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 5, Gdynia, ul. Rybaków 2, tel.: 58 66 59 166
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 6, Gdynia, ul. Artemidy 3, tel.: 58 62 49 365
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 7, Gdynia, ul. Kopernika 35, tel.: 58 71 87 960
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 8, Gdynia, ul. Leszczyki 74, tel.: 58 71 42 695
 • Rodzinny Dom Dziecka prow. Fundacja "Pomocna Dłoń", Szymbark, ul. Długa 35, tel.: 58 68 43 809
 • Rodzinny Dom Dziecka prow. Stowarzyszenie "Autyzm", Straszyn, ul. Spokojna 8, tel.: 58 68 20 675
 • Rodzinny Dom Dziecka, Malbork, ul. Sucharskiego 8/1, tel.: 55 64 79 188
 • Rodzinny Dom Dziecka, Osiek, ul. Rybacka 6, tel.: 58 58 21 131

  2.12. Placówki rodzinne w województwie śląskim

 • Rodzinny Dom Dziecka "Druhowie" Fundacji św. Józefa Opiekuna, Koszęcin, ul. Lubliniecka 20, tel. 34 35 76 620

 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Chorzów, ul. Szabatowskiego 5/3, tel.: 32 77 13 131
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Ruda Śląska, ul. Broniewskiego 8, tel.: 32 24 20 589
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Rybnik, ul. Wodzisławska 140, tel.: 32 42 48 167
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Świętochłowice, ul. Nowotki 3/1, tel.: 32 24 56 554
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Żywiec, ul. Różana 15, tel.: 33 86 11 287
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Częstochowa, ul. Kolorowa 82, tel.: 34 36 18 360
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Ruda Śląska, ul. Leśna 18, tel.: 32 24 26 987
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Rybnik, ul. Józefa Szulika 7, tel.: 32 42 17 557
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Żywiec, ul. Kopernika 100a, tel.: 33 86 12 733
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, 34-370, Rajcza, Rycerka Dolna 210b, tel.: 33 86 44 238
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Częstochowa, ul. Połaniecka 175, tel.: 34 36 27 831
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Ruda Śląska, ul. Doroszewskiego 4, tel.: 32 24 23 691
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Żywiec, ul. Grobla 4 B, tel.: 33 86 18 442
 • Rodzinny Dom Dziecka przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny, Chorzów, ul. Dobrodzieńska 27/1, tel. 32 24 65 909
 • Rodzinny Dom Dziecka, Dzięgielów, ul. Rolnicza 1, tel. 33 85 29 734
 • Rodzinny Dom Dziecka, Gliwice, ul. Toszecka 25, tel.: 32 27 05 285
 • Rodzinny Dom Dziecka, Janowice, ul. Borowa 9, tel.: 32 21 57 460
 • Rodzinny Dom Dziecka, Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 5, tel.: 32 47 12 839
 • Rodzinny Dom Dziecka, Myszków, ul.11-go Listopada 1/41, tel.: 34 31 32 253
 • Rodzinny Dom Dziecka, Paczyna, ul. Leśna 26, tel.: 32 23 34 790
 • Rodzinny Dom Dziecka, Świerklaniec, ul. Tarnogórska 80, tel.: 32 28 44 400
 • Rodzinny Dom Dziecka, Zamarski Hażlach, ul. Główna 86, tel.: 33 85 69 680

  2.13. Placówki rodzinne w województwie świętokrzyskim

 • Rodzinny Dom Dziecka, Wola Kopcowa, ul. Kielecka 14, tel.: 41 31 10 427

 • Rodzinny Dom Dziecka, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 72, tel.: 41 24 82 908
 • Rodzinny Dom Dziecka, Jędrzejów, Miąsowa 139a, tel.: 0 697 995 747
 • Rodzinny Dom Dziecka, Małogoszcz, ul. Chęcińska 17a, tel.: 41 38 55 194
 • Rodzinny Dom Dziecka, Busko – Zdrój, Janina 3, tel.: 41 37 62 480
 • Rodzinny Dom Dziecka, Końskie, Brody Stare 50a, tel.: 41 37 20 650
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 6, Bodzentyn, Podkonarze 40, tel.: 41 31 15 699
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 5, Zagnańsk, Zabłocie 56, tel.: 41 30 11 233
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 4, Daleszyce, Wójtostwo 33 b, tel.: 41 30 72 229
 • Rodzinny Dom Dziecka, Starachowice, ul. Różana 1, tel.: 41 27 32 170
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3, Kielce, ul. Pomorska 119, tel.: 41 34 22 104
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Starachowice, ul. Moniuszki 15, tel.: 41 27 31 713
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Smyków, Kawęczyn 2, tel.: 41 37 39 803
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Zagnańsk, Jaworze 72, tel.: 41 31 13 775
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Włoszczowa, ul. Mickiewicza 21, tel.: 41 39 43 769
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1, Kielce, ul. Nowowiejska 14, tel.: 41 34 48 093
 • Niepubliczna Placówka Rodzinna, Dwikozy, Garbów Nowy 10, tel.: 15 83 41 490
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2, Kielce, ul. Struga 1/1, tel.: 41 33 18 125
 • Rodzinny Dom Dziecka, Połaniec, ul. Kołłątaja 23/7, tel.: 15 86 55 033

  2.14. Placówki rodzinne w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dom Rodzinny, Ełk, ul. M. Dąbrowskiej 7, tel.: 87 61 08 654

 • Dom Rodzinny, Stare Juchy ul. Mazurska 27c, tel.: 87 61 99 066
 • Placówka Rodzinna, Wydminy, Zelki 45, tel.: 87 42 85 958
 • Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Braniewo, ul. Królewiecka 26
 • Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, Olsztyn, ul. M. Skłodowskiej – Curie 9/5, tel.: 89 52 36 678
 • Rodzinny Dom Dziecka, Ełk, ul. Grajewska 9, tel.: 87 62 07 760

  2.15. Placówki rodzinne w województwie wielkopolskim

 • Rodzinny Dom Dziecka, Okonek, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 13, tel.: 67 26 69 666

  2.16. Placówki rodzinne w województwie zachodniopomorskim

 • Rodzinny Dom Dziecka, Białogard, ul. Małcużyńskiego 8, tel.: 94 31 25 766

 • Rodzinny Dom Dziecka, Koszalin, ul. Wańkowicza 5f/1, tel.: 94 34 64 567
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Mączna 16, tel.: 91 46 121 22
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Różowa 8/2, tel.: 91 82 96 459
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 95, tel.: 91 43 16 258
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Wałcz, ul. Nowomiejska 2
 • Wioska Dziecięca SOS, Karlino, ul. Kościuszki 48, tel.: 94 31 10 280
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Jana Papugi 10, tel.: 91 45 31 845
 • Rodzinny Dom Dziecka, Wałcz, Ostrowiec 179, tel.: 67 25 01 177
 • Rodzinny Dom Dziecka, Ładzin, Warnowo 31, tel.: 91 32 64 223
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Narożna 50, tel.: 91 42 17 031
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Świętego Wojciech 1/6, tel.: 91 48 92 707
 • Rodzinny Dom Dziecka, Koszalin, ul. Jana Pawła II 2/3, tel.: 94 34 30 125
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. B. Śmiałego 19/4, tel.: 91 82 90 919
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. Obrońców Stalingradu 21/4, tel.: 91 82 03 388
 • Rodzinny Dom Dziecka, Szczecin, ul. 3-go Maja 10/8, tel.: 91 81 29 717

  3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, jej zadaniem jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, a także zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb. Zadaniem pracowników takiej placówki jest rekompensowanie braków związanych z wychowaniem w rodzinie, oraz przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie. Dzieciom niepełnosprawnym opiekunowie powinni zapewnić odpowiednią rehabilitację, a także zajęcia specjalistyczne.

3.1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie dolnośląskim

 • Dom Dziecka im. Synów Pułku, Świdnica, Bystrzyca Górna 43, tel.: 74 85 09 939
 • Dom Dziecka „Gromadka”, Nowa Ruda, ul. Fredry 47, tel.: 74 87 22 512
 • Dom Dziecka „Jutrzenka” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska, Bardo, ul. 1-go Maja 12
 • Dom Dziecka „Pod Lipami” im. J. Kochanowskiego, Głogów, ul. Lipowa 10, tel.: 76 83 35 748
 • Dom Dziecka „Sobieradzik”, Wojcieszów, ul. Targowa 4, tel. 75 75 12 346
 • Dom Dziecka im. M. Konopnickiej, Szklarska Poręba, ul. Bronka Czecha 22, tel.: 75 71 72 106
 • Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego, Kłodzko, ul. Korczaka 1
 • Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”, Jelenia Góra, ul. Podgórzyńska 6, tel.: 75 75 51 402
 • Dom Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, Bolesławiec, ul. Kubika 4, tel.: 75 73 22 264
 • Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Kłodzko, ul. Wandy 6
 • Dom Dziecka w Wilkowie im. J. Wyżykowskiego, Wilków, ul. Kochanowskiego 4, tel.: 76 87 83 177
 • Dom Dziecka, Domaszków, ul. Międzyleska 15, tel.: Tel.: 74 81 32 025
 • Dom Małego Dziecka, Wałbrzych, ul. Asnyka 13, tel.: 74 84 23 650
 • Dom nad Baryczą, Milicz, Sułów, ul. Kolejowa 43
 • Domy Dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom, Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, tel. 71 32 53 272
 • Niepubliczny Dom Dziecka im. Dominika Savio, Kiełczów, ul. Ogrodowa 69/71, tel. 71 39 907
 • Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt, Lubań, ul. Wrocławska 17, tel. 75 64 61 596
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Chata „SKSK”, Kamienna Góra, ul. Legnicka 2 e
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Chata „SKSK”, Żarów, ul. Wiosenna 13
 • Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”, Polkowice, ul. Browarna 1, tel. 76 72 39 664

  3.2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dom Dziecka, Lubień Kujawski, ul. 1 Maja 44, tel.: 54 28 43 015

 • Dom Dziecka, Tuchola, ul. Kościuszki 16, tel.: 52 55 92 099
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej, Pruszcz, Topolno 45, tel.: 52 33 20 537
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna, Więcbork, ul. Aleja 600- lecia 9, tel.: 52 38 95 455
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Chełmża, ul. Hallera 25, tel.: 56 67 57 861

  3.3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie lubelskim

 • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, Lublin, ul. Sieroca 15, tel.: 81 44 29 444

 • Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Lublin, Aleje Racławickie 22, tel.: 81 53 20 830, 81 46 65 600
 • Dom Dziecka Nr 1, Zwierzyniec, ul. Rózin 8, tel.: 84 68 72 024
 • Dom Dziecka Nr 2, Zwierzyniec, ul. Partyzantów 3B, tel.: 84 68 72 175
 • Dom Dziecka w Białce, Bedlno Radzyńskie, Białka, tel.: 83 35 25 107
 • Dom Dziecka w Łukowie, Łuków, ul. Broniewskiego 20/26, tel.: 25 79 82 378
 • Dom Dziecka w Przybysławicach, Garbów, Przybysławice 18, tel.: 81 50 19 757
 • Dom Dziecka, Bychawa, Wola Gałęziowska, tel.: 81 56 58 021
 • Dom Dziecka, Konstantynów, Komarno 13, tel.: 83 34 14 282
 • Dom Dziecka, Kraśnik, ul. Sikorskiego 19, tel.: 81 88 46 721
 • Dom Dziecka, Krzywda, Radoryż Smolany 8C, tel.: 25 75 51 009
 • Dom Dziecka, Zamość, ul. Źródlana 1A, tel.: 84 61 69 196
 • Dom im. Matki Weroniki, Lublin, ul. Romanowskiego 6, tel. 81 52 59 656
 • Dom Młodzieży SOS, Lublin, ul. Jutrzenki 1, tel.: 81 52 74 757
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “Mój Dom”, Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 100
 • Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”, Lublin, ul. Pogodna 31, tel.: 81 74 84 696

  3.4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie lubuskim

 • Dom Dziecka „Klenica”, Klenica, ul. Chrobrego 69, tel.: 68 35 23 525

 • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka „Skwierzyna”, Skwierzyna, ul. Parkowa 2, tel.: 95 71 70 186
 • Powiatowy Dom Dziecka „Gubin”, Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, tel.: 68 45 93 930
 • Powiatowy Dom Dziecka „Szprotawa”, Szprotawa, ul. Sobieskiego 69, tel.: 68 37 62 529
 • Rodzinny Dom Dziecka „Martwice”, Baczyna, Marwice 55, tel.: 95 73 14 259

  3.5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie łódzkim

 • Dom Dziecka nr 1, Łódź, ul Aleksandrowska 123, tel.: 65 28 475

 • Dom Dziecka nr 2, Łódź, ul. Aleksandrowska 137, tel.: 65 57 222
 • Dom Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana”, Łódź, ul. Sowińskiego 3
 • Dom Dziecka nr 4, Łódź, ul. Marysińska 100, tel.: 61 60 363
 • Dom Dziecka nr 5, Łódź, ul. Małachowskiego 74, tel.: 67 89 449
 • Dom Dziecka nr 6, Łódź, Bednarska 15, tel.: 68 40 644
 • Dom Dziecka nr 8, Łódź, Zuchów 4, tel.: 68 49 440
 • Dom Dziecka nr 9 „Dom Międzypokoleniowy Bednarska’’, Łódź, ul. Bednarska 15a, tel.: 64 00 344

  3.6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie małopolskim

 • Dom Dziecka dla Dziewcząt, Kraków, ul. Siemiradzkiego 31, tel.: 12 63 32 224

 • Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (DD Nr 11 - dom małego dziecka), Kraków, al. Pod Kopcem 10a, tel.: 12 65 61 433
 • Dom Dziecka im. Matki Zofii Czeskiej Zgromadzenia Sióstr Prezentek, Limanowa, Łukowica Lasek 134, tel.: 18 33 35 295
 • Dom Dziecka Nr 1 im. J. Korczaka, Tarnów, ul. Brodzińskiego 14, tel.: 14 62 19 623
 • Dom Dziecka Nr 1, Kraków, ul. Krupnicza 38, tel.: 12 42 23 861
 • Dom Dziecka Nr 2, Tarnów, ul. Chyszowska 3, tel.: 14 63 00 444
 • Dom Dziecka Nr 7, Kraków, ul. Naczelna 12, tel.: 12 41 16 054
 • Dom Dziecka św. Ludwiki, Kraków, ul. Piekarska 4/6, tel.: 12 43 05 364
 • Dom Dziecka, Brzesko, ul. Ks. Mazurkiewicza 171, tel.: 14 66 30 581
 • Grupa Usamodzielniająca, Kraków, ul. Kąpielowa 41, tel.: 12 65 47 192
 • Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom", Tylicz, Mochnaczka Niżna 29, tel.: 18 47 61 795
 • Mieszkanie dla Młodzieży Towarzystwa "Nasz Dom" - grupa usamodzielnienia, Kraków, ul. Borkowska 29/44, tel.: 12 26 42 049
 • Młodzieżowa Grupa „Alfa” Placówka socjalizacyjna - grupa usamodzielnienia, Kraków, ul. Cieślewskiego 11/17, tel.: 12 41 70 088
 • Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia SS Służebniczek NMP, Kraków, ul. Lenartowicza 4, tel.: 12 63 30 895
 • Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Św. Jana Chrzciciela, Limanowa, Pasierbiec 79, tel.: 18 33 76 367
 • Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa", Kraków, ul. Parkowa 12, tel.: 12 65 60 994
 • Wioska Dziecięca im. J. Korczaka, Oświęcim-Rajsko, ul. J. Korczaka 34, tel.: 33 84 30 841

  3.7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim

 • Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu, Mokobody, Kisieliny, tel.: 25 63 15 035

 • Dom Dziecka w Równem, Równe 78, Strachówka, tel.: 25 67 60 914
 • Dom Dziecka w Siedlcach "Dom pod Kasztanami", Siedlce, ul. J. Niedziałka 7, tel.: 25 64 43 757
 • Dom Dziecka, Brzozów, Giżyce, tel.: 24 27 74 902
 • Placówka Socjalizacyjna "Panda", Kozienice, ul. Żeromskiego 5, tel.: 48 61 44 153
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-wychowawcza im. Janusza Korczaka, Płońsk, ul. Wolności 8/10, tel.: 23 63 15 035

  3.8. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie opolskim

 • Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Sowczycach, Olesno, ul. Długa 37, tel.: 34 35 96 330

 • Dom Dziecka w Chmielowcach, Komprachcice, ul. Nyska 18, tel.: 77 46 46 863
 • Dom Dziecka w Głogówku, Głogówek, ul. 3-go Maja 21, tel.: 77 40 67 750
 • Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn Koźle, ul. Skarbowa 8, tel.: 77 48 21 845
 • Dom Dziecka w Krasnym Polu, Głubczyce, Krasne Pole 20 b, tel.: 77 48 57 883
 • Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim (Dom Małego Dziecka), Tarnów Opolski, ul. Korczaka 1, tel.: 77 46 44 112
 • Dom Dziecka, Grodków, Kobiela – Strzegów, tel.: 77 41 58 091
 • Dom Dziecka, Namysłów
 • Dom Dziecka, Opole, ul. Powstańców Śląskich 14, tel.: 77 44 15 040
 • Dom Dziecka, Paczków, ul. Kopernika 11, tel.: 77 43 16 523
 • Dom Dziecka, Skorogoszcz, ul. Zamkowa 23
 • ul. Kaziemierza Pułaskiego 1Tel.: 077 41 00 640
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa”, Brzeg, ul. Poprzeczna 3, tel.: 77 41 62 111
 • Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica-Bąków, Bogacica, ul. Wiejska 2, tel.: 77 41 48 622

  3.9. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie podkarpackim

 • Dom dla dzieci ,,Nasza Chata”, Przemyśl, ul. Swobodna 12, tel.: 16 67 99 296

 • Dom dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza Filia w Dynowie Lipnik z s. w Łopuszce Małej, Kańczuga, Łopuszka Mała 13, tel.: 16 64 24 448
 • Dom Dziecka "Hanka”, Dębica, ul. Gawrzyłowska 33, tel.: 14 68 27 577
 • Dom Dziecka ,,Moja Rodzina’’, Przemyśl, Prałkowce 240, tel.: 16 67 57 827
 • Dom Dziecka ,,Nasz Dom Dzieciątka Jezus’’, Rudnik n/Sanem, ul. Piaskowa 11, tel.: 15 87 62 412
 • Dom Dziecka im. J. Korczaka, Strzyżów, ul. Sobieskiego 7, tel.: 17 27 61 002
 • Dom Dziecka im. Janusza Kroczaka, Jedlicze, Długie 9, tel.: 13 43 52 026
 • Dom Dziecka im. Ks. Gorazdowskiego, Krosno, ul. Grodzka 2, tel.: 13 43 20 039
 • Dom Dziecka nr 1, Jarosław, ul. Poniatowskiego 63, tel.: 16 62 17 760
 • Dom Dziecka p.n. ,,Ochronka” im. Św. Brata Alberta, Stalowa Wola, ul. Wałowa 46, tel.: 15 84 23 931
 • Dom Dziecka w Wolicy, Jasło, Wolica 63, tel.: 13 44 55 008
 • Dom Dziecka, Nowa Grobla 83, tel.: 16 63 16 132
 • Dom Dziecka, Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 3, tel.: 17 24 11 425
 • Dom Dziecka, Skopanie Fabryczne, Skopanie 186, tel.: 15 81 10 623
 • Dom Dziecka, Stalowa Wola, ul. Podleśna 6, tel.: 15 84 20 201
 • Dom Dziecka, Żyznów 137, tel.: 17 27 65 204
 • Katolicka Placówka Wychowawcza ,,Nasz Dom’’, Miejsce Piastowe, ul. Ks. B. Markiewicza 22, tel.: 13 43 53 422
 • Katolicka Placówka Wychowawcza ,,Nasz Dom’’, Widełka 153Tel.: 17 22 74 258
 • Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”, Jasło, ul. Szkolna 9Tel.: 13 44 63 748
 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, Rzeszów, ul. Budziwojska 149Tel.: 17 22 19 658
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Dubiecko, Nienadowa 555 c, tel.: 16 65 11 997
 • Powiatowa Placówka Socjalizacyjna, Sanok, ul. Sadowa 21, tel.: 13 46 45 445

  3.10. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie pomorskim:

 • "Dom Pod Cyprysami" Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Gdańsk, ul. Cyprysowa 2, tel.: 58 30 39 787

 • "Dom Przestani Przy Gościnnej" Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Gdańsk, ul. Gościnna15, tel.: 58 30 49 956
 • "Mój Dom Moja Przeszłość", Słupsk, ul. Lutosławskiego 21/2, tel.: 59 84 14 880
 • "Mój Dom Moja Przeszłość", Słupsk, ul. Mickiewicza 38/7 i 7a, tel.: 59 84 14 880
 • "Najo Checz" pr. przez Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo, Kartuzy, ul. Gdańska12, tel.: 58 68 11 975
 • Dom Dla Dzieci Fundacji „Dziecięca Przystań”, Gdynia, , ul. Demptowska 46, tel.: 502 535 966
 • Dom Dla Dzieci, Kwidzyn, ul. Malborska 18b, tel.: 55 61 25 073
 • Dom Dla Dzieci, Kwidzyn, ul. Staszica 27a, tel.: 55 61 25 073
 • Dom Dla Dzieci, Ryjewo, ul. Donimirskich 4, tel.: 55 61 25 073
 • Dom Dziecka „Młodych Orląt”", Dzierzgoń, ul. Os. Jagiełły 5c/15, tel.: 55 27 62 619
 • Dom Dziecka „Młodych Orląt”", Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3, tel.: 55 27 62 619
 • Dom Dziecka, Gdynia, ul. Demptowska 46, tel.: 58 62 38 686
 • Dom Dziecka, Tczew, ul. Wojska Polskiego 6, tel.: 58 53 15 275
 • Dom Integracyjno-Rodzinny, Gdańsk, ul. Batorego 4, tel.: 58 34 61 061
 • Dom Integracyjno-Rodzinny, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 69, tel.: 58 34 61 061
 • Dom Rodzinny Fundacji. " Rodzina Nadziei ", Wejherowo, ul. Kofeya 18, tel.: 58 57 26 291
 • Dom Rodzinny Fundacji. "Rodzina Nadziei", Luzino, ul. Strzebielińska 1, tel.: 58 67 22 006
 • Gdańskie Domy Dla Dzieci: " Dom Przy Lesie", Gdańsk –Świbno, ul. Wiosłowa 23, tel.: 58 30 94 083
 • Gdańskie Domy Dla Dzieci: " Dom Przy Polanie", Gdańsk – Świbno, ul. Wiosłowa 25, tel.: 58 30 94 083
 • Gdańskie Domy Dla Dzieci: " Jodłowy Dom", Gdańsk –Stogi, ul. Jodłowa 78, tel.: 58 30 94 083
 • Gdańskie Domy Dla Dzieci: "Dom Na Wzgórzu", Gdańsk, ul. Świętokrzyska 39, tel.: 58 30 94 083
 • Gdańskie Domy Dla Dzieci: "Wiślany Dom", Gdańsk – Sobieszewo, ul. Turystyczna 26 a, tel.: 58 30 94 083
 • Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej, Gdańsk, ul. Leczkowa 1a, tel.: 58 52 01 127
 • Placówka Opiekuńczo-wychowawcza Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, Pruszcz Gdański, ul. Piastowska 3, tel.: 507 116 447
 • Placówka Socjalizacyjna "Dom Haneczki" Fundacji "Dom Haneczki", Łęgowo, ul. Polna 19, tel.: 58 73 21 240
 • Placówka Socjalizacyjna Fundacji „”Rodzina Nadziei” , Nowa Karczma, Liniewo Kaszubskie 3, tel.: 58 68 77 134
 • Placówka Wielofunkcyjna nr 1, Lębork, ul. Gdańska 40, tel.: 59 86 22 047

  3.11. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie śląskim:

 • Caritas Archidiecezji Katowickiej ,,Święta Rodzina" Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny, Ustroń, ul. Kreta 17, tel.: 33 85 41 615

 • Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Convivo – Żyć Wspólnie Placówka Socjalizacyjna św. Józef, Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 6, tel.: 32 24 20 803
 • Caritas Archidiecezji Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Knurów, ul. Szpitalna 29, tel.: 32 23 65 487
 • Dom Dziecka "Tęcza", Katowice , ul. Rybnicka 1, tel.: 32 25 53 936
 • Dom Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie, Sarnów , ul. Wiejska 104, tel.: 32 26 72 146
 • Dom Dziecka im. J. Korczaka, Kłobuck, ul.11 Listopada 23, tel.: 34 31 00 03 132
 • Dom Dziecka im. Św. Ojca Pio, Mysłowice, ul. Żeromskiego 2, tel.: 32 22 22 347
 • Dom Dziecka nr 1, Gliwice, ul. Toszecka 13a, tel.: 32 23 14 622
 • Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren, Gliwice, ul. Barbary 4, tel.: 32 23 14 210
 • Dom Dziecka, Ciasna, ul. Lubliniecka 27, tel.: 34 35 35 094
 • Dom Dziecka, Cieszyn, ul. Kraszewskiego 2, tel.: 33 85 77 908
 • Dom Dziecka, Rybnik, ul. Powstańców 44, tel.: 32 42 22 147
 • Dom Dziecka, Zabrze, ul. Park Hutniczy 15a, tel.: 32 27 53 705
 • Ognisko Wychowawcze, Jastrzębie Zdrój, ul. Turystyczna 23, tel.: 32 47 15 120
 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka, Międzyświeć, ul. Malinowa 4, tel.: 33 85 84 020
 • Ośrodek Pomocy Dziecku, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 81, tel.: 32 21 52 773
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Kuźnia Raciborska, ul. Mickiewicza 7, tel.: 32 41 89 252
 • Powiatowy Dom Dziecka, Gorzyczki, ul. Wiejska 8, tel.: 32 45 11 151
 • Powiatowy Dom Dziecka, Żywiec, ul. Kopernika 5, tel.: 33 86 14 322
 • Zespól Ognisk Wychowawczych, Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska7, tel.: 32 47 67 406

  3.12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dom dla Dzieci, Pasym, ul. Dworcowa 29, tel.: 89 62 12 013

 • Dom Dziecka im. J. Korczaka, Olsztyn, ul. Korczaka 6, tel.: 89 52 75 591
 • Dom św. Faustyny "Nie Lękajcie Się", Gołdap, ul. Wojska Polskiego 16, tel.: 87 61 50 305
 • Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, Reszel, ul. Łukasińskiego 3, tel.: 89 67 42 157

  3.13. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie wielkopolskim

 • Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny, Leszno, tel.: 65 52 06 337

  3.14. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie zachodniopomorskim:

 • Dom Dziecka nr 1, Stargard Szczeciński, ul. Gen. W. Andersa 14, tel.: 91 57 84 579

 • Dom Dziecka nr 2, Stargard Szczeciński, ul. Staszica 27, tel.: 91 57 70 582
 • Dom Dziecka w Barlinku, Barlinek, ul. Polana Lecha 2, tel.: 95 74 61 860
 • Dom Dziecka w Czernicach, Pyrzyce, Czernice 9, tel.: 91 56 34 222
 • Dom Dziecka w Policach, Police, ul. Kresowa 26, tel.: 91 31 76 737
 • Dom Dziecka w Wisełce, Wisełka, ul. Leśna 4, tel.: 91 32 65 477
 • Dom Dziecka, Darłowo, ul. Morska 78, tel.: 94 31 42 657
 • Dom Dziecka, Międzyzdroje, ul. Główna 44, tel.: 91 32 84 157
 • Dom Dziecka, Tanowo, ul. Szczecińska 2a, tel.: 91 42 41 990
 • Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dzieciowisko”, Świdwin, ul. Wojska Polskiego 27, tel.: 94 36 52 349
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dorian", Darłowo, ul. E. Plater 40, tel.: 94 31 41 350
 • Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie, Szczecinek, ul. Wiatraczna 1, tel.: 94 3740 618

  4. Placówki wielofunkcyjne

Placówka wielofunkcyjna ma na celu zapewnienie dzieciom wychowania oraz całodobowej opieki. Jej główną funkcją jest zrealizowanie zadania jakie jest przewidziane dla placówek interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz placówek wsparcia dziennego. Ośrodek ten powinien łączyć również całodobowe działania związane z terapią, interwencją a także socjalizacją podopiecznych.

4.1. Placówki wielofunkcyjne w województwie dolnośląskim

 • Dom Dziecka – Placówka Wielofunkcyjna w Górcu, Strzelin, Górzec 21, tel.: 71 39 21 430
 • Dom Dziecka „Nadzieja”, Jelenia Góra, ul. J. III Sobieskiego 80, tel.: 75 75 252
 • Dom Dziecka im. Dr. H. Jordana w Kaczorowie, Bolków, ul. Kamiennogórska 9, tel.: 75 74 12 113
 • Dom Dziecka im. J. Korczaka w Pieszycach z filiami w Dzierżoniowie, Piławie Górnej, Pieszyce, ul. Ogrodowa 81, tel.: 74 83 65 223
 • Dom Dziecka Nr 2 im. J. Korczaka w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. Moniuszki 118, tel.: 74 84 21 681
 • Dom Dziecka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Legnica, ul. Słubicka 13, tel.: 76 86 20 432
 • Dom Małych Dzieci w Jaworze, Jawor, ul. Piastowska 12, tel.: 76 87 02 477
 • Placówka Opiekuńczo- Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei”, Wrocław, ul. Borowska 181/187, tel.: 71 79 98 906
 • Placówka Wielofunkcyjna „Dziecięcy Dom”, Wrocław, ul. Parkowa 2, tel.: 71 34 85 007
 • Powiatowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Brzeg Dolny, Godzięcin 50 d, tel.: 71 31 97 640
 • Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji Dom Dziecka w Ścinawie, Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 5, tel.: 76 84 97 313
 • Wielofunkcyjna Placówka „Przyjazny Dom”, Wrocław, ul. Chopina 9a
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Bierutów, ul. 1 Maja 8c, tel.: 71 31 46 272
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nadzieja” w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ul. Kraszewskiego 7, tel.: 75 64 15 444
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Wołów, Krzydlina Mała 70
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina”, Mieroszów, Nowe Siodło 73a, tel.: 74 88 00 111
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. św. Mikołaja Caritas, Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 43
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Środzie Śląskiej, Środa Śląska, ul. Kilińskiego 30

  4.2. Placówki wielofunkcyjne w województwie kujawsko-pomorskim

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna ,, Dom Dziecka ” w Bąkowie, Warlubie, Bąkowo 37, tel.: 52 33 26 009

 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Włocławek, ul. Żytnia 55, tel.: 54 23 38 264

  4.3. Placówki wielofunkcyjne w województwie lubelskim

 • „Nasz Dom” im. bł. Edmunda Bojanow-skiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP., Krasnystaw, Tuligłowy 1, tel.: 82 57 66 675

 • Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Chełm, ul. Jedność 43, te.: 82 56 378
 • Dom Dziecka w Siedliszczu , Kolonia 34 b, tel.: 82 56 92 563
 • Dom Dziecka w Siedliszczu, Siedliszcze, Kolonia 34 B
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Krasnystaw, ul. Zamkowa 5a, tel.: 81 57 62 717
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Łabunie, ul. Osiedlowa 7, tel.: 84 61 13 012
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Spiczyn, Kijany 19 b, tel.: 81 75 77 733
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Krasnystaw, ul. Mickiewicza 1, tel.: 82 57 63 743

  4.4. Placówki wielofunkcyjne w województwie lubuskim

 • Dom Dziecka, Kożuchów, ul. Traugutta 17, tel.: 68 35 53 348

 • Dom Dziecka, Sława, ul. Słoneczna 5, tel.: 68 35 65 004
 • Dom Dziecka, Świebodzin, ul. Łużycka 44, tel.: 68 38 27 142
 • Dom Dziecka, Wschowa, ul. Reymonta 1, tel.: 65 54 02 252
 • Ośrodek Wsparcia Rodziny, Gorzów Wielkopolski, ul. Kazimierza Wielkiego 42, tel.: 95 72 01 642
 • Placówka Wielofunkcyjna „Nasza Chata”, Cybinka, ul. Lwowska 1, tel.: 068 /391 18 76
 • Pogotowie Opiekuńcze, Gorzów Wielkopolski, ul. Spokojna 57, tel.: 95 72 24 010
 • Pogotowie Opiekuńcze, Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 116, tel.: 68 32 60 591
 • Powiatowy Dom Dziecka, Lubsko, ul. Dąbrowskiego 6, tel.: 68 45 53 528
 • Powiatowy Dom Dziecka, Żary, ul. Pienińska 10/12
 • Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną “Promyk”, Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 10
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Puławy, ul. Partyzantów 28, tel.: 81) 88 63 343

  4.5. Placówki wielofunkcyjne w województwie łódzkim

 • Dom Dziecka dla Małych Dzieci, Łódź, ul. Drużynowa 3/5, tel.: 63 47 125

  4.6. Placówki wielofunkcyjne w województwie małopolskim

 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Olkusz, ul. Gen. S. Buchowieckiego 25

  4.7. Placówki wielofunkcyjne w województwie mazowieckim

 • "Słoneczny Dom", Radom, ul. Kolberga 19, tel.: 48 36 37 755

 • Dom Dziecka, Dąbrowa, Kowalewo, tel.: 23 65 52 929
 • Dom Małego Dziecka nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina, Warszawa, ul. Nowogrodzka 75, tel.: 22 62 80 960
 • Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a, tel.: 24 23 52 685

  4.8. Placówki wielofunkcyjne w województwie opolskim

 • Dom Dziecka, Turawa, ul. Opolska 40, tel.: 77 42 12 022

 • Pogotowie Interwencji Społecznych dla Dzieci, Nysa, ul. Unii Lubelskiej 8, tel.: 077 43 10 828
 • Pogotowie Opiekuńcze, Opole, ul. Dambonia 3, tel.: 77 47 44 160

  4.9. Placówki wielofunkcyjne w województwie podkarpackim

 • Katolicka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej,

 • Łąka 260 a, tel.: 17 77 24 271
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Tarnobrzeg , ul. Św. Barbary 1, tel.: 15 82 21 951
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Przemyśl, ul. Jasińskiego 1, tel.: 16 67 60 410
 • Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko”, Rzeszów, ul. Nizinna 30, tel.: 17 86 28 107

  4.10. Placówki wielofunkcyjne w województwie podlaskim

 • Dom Dziecka, Supraśl, ul. Piłsudskiego 17a, tel.: 85 71 83 516

 • Pogotowie Opiekuńcze, Białystok, ul. Orla 2, tel.: 85 74 16 846
 • Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom”, Białystok, ul. Proletariacka 21, tel.: 85 65 25 906
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dwójka" im. Ireny Białówny , Białystok, ul. 11 Listopada 6, tel.: 85 74 20 748
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka", Białystok, ul. Słonimska 8, tel.: 85 73 28 725
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Łomża, ul. Polna 16, tel.: 86 21 64 843
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zambrów, al. Wojska Polskiego 52, tel.: 86 27 13 489

  4.11. Placówki wielofunkcyjne w województwie pomorskim

 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Bytów, ul. Domańskiego 2, tel.: 59 82 28 607

 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Człuchów, ul. Koszalińska 3, tel.: 59 83 37 722
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Człuchów, ul. Koszalińska 2, tel.: 59 83 37 722
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Człuchów, ul. Batorego 24, tel.: 59 83 37 722
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Czarne, ul. Leśna, tel.: 59 83 37 722
 • Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy "wesoła Gromadka", Kościerzyna, ul. Krasickiego 4, tel.: 58 68 62 928
 • Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Im. Janusza Korczaka, Gdańsk, ul. Abrahama 56, tel.: 58 55 20 911
 • Pogotowie Opiekuńcze Im. Olgierda Borchardta, Gdańsk, ul. Leczkowa 1, tel.: 58 34 11 042
 • Pogotowie Opiekuńcze Im. Karola Olgierda Burchardta, Gdańsk, ul. Leczkowa 1a, tel.: 58 34 11 042
 • Placówka Wielofunkcyjna, Starzyno, Kłanino 21, tel.: 58 67 35 781
 • Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom W Ogrodzie", Lębork, ul. Okrzei 15, tel.: 59 86 22 447
 • Placówka Wielofunkcyjna "Nasz Dom" Salezjanie Księdza Bosko, Rumia, ul. Dąbrowskiego 26, tel.: 58 77 13 111
 • Placówka Wielofunkcyjna "Nasz Dom" Salezjanie Księdza Bosko, Wejherowo, ul. Odrębna 17, tel.: 58 67 23 040
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dla Dzieci I Młodzieży, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel.: 58 56 20 802
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dla Dzieci I Młodzieży, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel.: 58 56 20 802
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka I Rodziny "Na Skarpie", Malbork, ul. 500-Lecia 23, tel.: 55 27 23 005
 • Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego "Dziadka", Rumia, ul. Gdańska 2, tel.: 58 67 17 051
 • Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego "Dziadka", Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 279 a, tel.: 58 57 29 418
 • Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego "Dziadka", Reda, ul. Brzozowa 30, tel.: 58 67 83 089
 • Domy Dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom", Ustka, ul. Kościuszki 2 a, tel.: 59 81 44 719
 • Dom Rodzinny Fund. "Rodzina Nadziei", Gdańsk, ul. Grottgera 25, tel.: 58 55 23 757
 • Dom Dziecka "Na Wzgórzu", Sopot, ul. 23 Marca 16, tel.: 58 55 11 994

  4.12. Placówki wielofunkcyjne w województwie śląskim

 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Włodowice ul. Żarecka 24, tel.: 34 31 56 258

  4.13. Placówki wielofunkcyjne w województwie świętokrzyskim

 • Niepubliczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom”, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szkolna 19, tel.: 41 26 52 226

 • Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie, Stąporków, ul. Staszica 6, tel.: 41 37 40 005

  4.14. Placówki wielofunkcyjne w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dom Dziecka „Orle Gniazdo”, Rychliki, Martwica, tel.: 55 24 88 130

 • Dom im. J. Korczaka, Olecko, ul. Gołdapska 18a, tel.: 87 52 02 140
 • Dom Św. Faustyny, Ełk, ul. Wojska Polskiego 45, tel.: 87 61 00 496
 • Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Braniewo, ul. Bł. Reginy Protmann 4, tel.: 55 23 42 573
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Wsparcia, Olszyn, ul. Wańkowicza 3, tel.: 89 54 41 155 ul. Pstrowskiego 5a, tel.: 89 52 79 012
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Olsztyn,

  4.15. Placówki wielofunkcyjne w województwie zachodniopomorskim

 • Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”, Białogard, ul. Grunwaldzka 49, tel.: 94 31 22 257

 • Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego, Szczecin, ul. Ku Słońcu 124, tel.: 91 48 35 124
 • Placówka Wielofunkcyjna im. Stefanii Sempołowskiej, Dębno, ul. Mickiewicza 30b, tel.: 95 76 02 700
 • Specjalistyczna Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” im. Konstantego Macierewicza, Szczecin, Łabędzia 4, tel.: 91 43 15 891
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Chojna, ul. Podmurze 4, tel.: 91 41 87 922
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, Sławno, ul. Cieszkowskiego 4b, tel.: 59 81 05 930
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Gryfice, ul. Polna 8, tel.: 91 38 42 561
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Łobez, ul. Konopnickiej 42, tel.: 91 39 78 393
 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Mosty 49, tel.: 91 41 81 206
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.