Trwa ładowanie...

Fizyka

Implozja - co oznacza w fizyce i na czym polega to zjawisko?

Implozja - co oznacza w fizyce i na czym polega to zjawisko?

Implozja to zjawisko fizyczne, które jest przeciwieństwem eksplozji. Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się w kierunku do wewnątrz, czyli odwrotnie niż w przypadku eksplozji. W czasie tego zjawiska następuje nagłe zapadanie się materii. W czerwcu 2023

Wzór na moc prądu

Wzór na moc prądu

Wzór na moc prądu to jedno z działań, które powinien wykonać uczeń. Ale to umiejętność przydatna również w dorosłym życiu. Przypomnijmy więc, jaki jest wzór na moc prądu elektrycznego. Wzór na moc prądu. Jak zapisać? Na niemal każdym urządzeniu elektrycznym

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne poznajemy na lekcjach fizyki w ostatnich latach szkoły podstawowej. Zagadnienie to może pojawić się także na egzaminie ósmoklasisty lub na maturze, jeśli zdecydujemy się zdawać fizykę. W życiu codziennym dość często spotykamy

Wzór na siłę wypadkową

Wzór na siłę wypadkową

O sile wypadkowej uczymy się na lekcjach fizyki. Jest sumą wektorową sił, które działają na dane ciało; powoduje zmianę pędu ciała, zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona. Siła ta zastępuje działanie kilku sił, przyłożonych do tego samego ciała. Na

Zasady dynamiki Newtona - czy znasz je wszystkie?

Zasady dynamiki Newtona - czy znasz je wszystkie?

Zasady dynamiki Newtona to trzy zasady, które określają związki między ruchem ciała a siłami, które na nie działają. Sformułowane zostały w 1687 roku przez angielskiego fizyka Isaaca Newtona. Pierwsza zasada Newtona określa pojęcie siły, druga pozwala

Gwiazda neutronowa. Jak powstaje?

Gwiazda neutronowa. Jak powstaje?

Gwiazda neutronowa to gwiazda zdegenerowana, co oznacza, że obecna w jej wnętrzu materia jest determinowana prawami mechaniki kwantowej. Co warto o niej wiedzieć? I co to sa pulsary? Co to jest gwiazda neutronowa? Koncepcja gwiazdy neutronowej w świecie

Fale radiowe – zastosowanie

Fale radiowe – zastosowanie

Fale radiowe, zastosowanie których nie ogranicza się jedynie do komunikacji, to promieniowanie elektromagnetyczne o największych długościach fal (najmniejszych częstotliwościach). Jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych? I co warto o nich wiedzieć?

Ultradźwięki - zastosowanie, bezpieczeństwo

Ultradźwięki - zastosowanie, bezpieczeństwo

Ultradźwięki to niesłyszalne dla człowieka fale o niskiej częstotliwości. Wykorzystywane są w między innymi w medycynie, w terapiach łagodzenia bólu czy w przypadku rehabilitacji medycznej. Czym są ultradźwięki? Jakie jest jeszcze ich zastosowanie? Czy

Rakieta kosmiczna. Czym jest, jakie są rodzaje rakiet?

Rakieta kosmiczna. Czym jest, jakie są rodzaje rakiet?

Rakieta kosmiczna jest to obiekt latający, napędzany silnikiem rakietowym, który służy do przenoszenia ładunku użytecznego, np. statku kosmicznego, o czym uczymy się w szkole na fizyce. Od zawsze przyciąga uwagę, a jej charakterystyczny wygląd i moc

Promieniowanie UV. Czym jest, jakie ma zastosowanie?

Promieniowanie UV. Czym jest, jakie ma zastosowanie?

Promieniowanie UV to niewidoczne promieniowanie elektromagnetyczne. Długotrwała ekspozycja na ten rodzaj promieniowania może doprowadzić do m.in. utraty wzroku, zapalenia rogówki i zaćmy. Zagadnienie to może pojawić się na egzaminie ósmoklasisty lub

Grawitacja. Czym jest ta siła i jak działa?

Grawitacja. Czym jest ta siła i jak działa?

Grawitacja to siła, której doświadczamy w każdej chwili. Jest obecna na całej kuli ziemskiej, można ją zaobserwować pod różnymi postaciami. Jest zjawiskiem naturalnym, które polega na tym, że wszystkie ciała posiadające masę lub energię przyciągają się.

Rok świetlny. Co to za jednostka, ile rok świetlny ma lat?

Rok świetlny. Co to za jednostka, ile rok świetlny ma lat?

Rok świetlny to jednostka długości powierzchni. Nie ma ustalonego symbolu tej jednostki, w literaturze anglojęzycznej można spotkać skrót "l.y.", w języku polskim zaś zwykle używamy pełnej nazwy "rok świetlny". O tym, co charakteryzuje tę jednostkę,

Meteoryty. Co warto o nich wiedzieć?

Meteoryty. Co warto o nich wiedzieć?

Meteoryty to, w dużym uproszczeniu, kawałki skały pochodzące z przestrzeni kosmicznej. Najczęściej regularnie poszukuje się je na Antarktydzie i na Saharze (są dobrze widoczne na specyficznej powierzchni tych miejsc). Przeczytajcie, jak rozpoznać meteoryt

Masa Ziemi. Jak ją obliczyć?

Masa Ziemi. Jak ją obliczyć?

Ustalenie masy Ziemi może wydawać się trudnym zadaniem. Okazuje się jednak, że jest to jak najbardziej możliwe, nawet dosyć proste, a zawdzięczamy to prawu grawitacji Newtona. Dawniej masa ta zmieniała się dość dynamicznie, obecnie nie obserwujemy już

Podstawowe symbole elektryczne

Podstawowe symbole elektryczne

Symbole elektryczne ze względu na ich różnorodność to temat dość skomplikowany. Symbol elektryczny danego urządzenia zabezpieczającego zbudowany jest z kilku elementarnych symboli. Stosowane są w projektach instalacji elektrycznych, a ich znajomość może

Biały karzeł. Co to jest?

Biały karzeł. Co to jest?

Biały karzeł to obiekt astronomiczny, który – w dużym urposzczeniu – powstaje po śmierci gwiazdy. Jakie cechy ma biały karzeł? Biały karzeł – czym jest? Biały karzeł to obiekt, którego rozmiar można porównać do Ziemi (ale ma od naszej planety większą

Jednostki miary - czym są, jaka jest rola układu SI?

Jednostki miary - czym są, jaka jest rola układu SI?

Jednostka miary to wartość danej wielkości fizycznej, której wartość ustalona została umownie jako równa jedności. Używamy jej w celu przedstawienia różnych wartości takiej samej wielkości. Możemy podawać ją za pomocą pełnej nazwy lub skrótu. Czym są