Trwa ładowanie...
Romb. Własności i wzory

Romb. Własności i wzory

Romb to czworokąt, którego boki są równej długości. Każdy jest równoległobokiem oraz deltoidem - jego przekątne przecinają się w swoich środkach. Specjalnym przykładem rombu jest kwadrat, który jest rombem o przekątnych tej samej długości oraz wszystkich...

Tabliczka mnożenia do 100. Jak szybko się jej nauczyć?

Tabliczka mnożenia do 100. Jak szybko się jej nauczyć?

Tabliczki mnożenia do 100 uczymy się w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych, obok dodawania, odejmowania i dzielenia. W dorosłym życiu używamy tabliczki mnożenia na co dzień, dlatego...

Wyrażenia algebraiczne - czym są te wyrażenia i kiedy ich używamy?

Wyrażenia algebraiczne - czym są te wyrażenia i kiedy ich używamy?

Wyrażenia algebraiczne składają się z jednego lub większej ilości symboli algebraicznych, połączonych znakami działań. Jak zbudowane są wyrażenia algebraiczne? Kiedy możemy z nich skorzystać? Czym są wyrażenia algebraiczne? Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie,...

Sześcian - własności, wzory

Sześcian - własności, wzory

Sześcian jest wielościanem foremnym, o sześciu ścianach jak wskazuje nazwa, w kształcie przystających kwadratów. To szczególny przypadek graniastosłupa prawidłowego, hipersześcianu, prostopadłościanu i romboedru. Można spotkać go w naturze, jako kryształ...

Ostrosłup. Własności i wzory

Ostrosłup. Własności i wzory

Ostrosłup to wielościan, który posiada jedną podstawę, a wszystkie ściany boczne łączą się w jednym, wspólnym dla nich punkcie - wierzchołku. Jak dzielimy ostrosłupy? Jaka figura może być jego podstawą? Jaki jest wzór na objętość i pole powierzchni ostrosłupa? Definicja...

Liczby wymierne - jakie są ich własności?

Liczby wymierne - jakie są ich własności?

Liczby wymierne to takie, które możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego dwóch liczb całkowitych. W liczbach wymiernych dzielnik jest różny od zera. Czym różnią się liczby wymierne od niewymiernych? Jakie są własności liczb wymiernych? Co to są liczby...

Liczby rzeczywiste. Definicja i własności

Liczby rzeczywiste. Definicja i własności

Liczby rzeczywiste to wszystkie liczby wymierne i niewymierne. Możemy je utożsamiać z punktami na osi liczbowej - każdej z nich przyporządkujemy konkretny punkt na osi lub też odwrotnie - każdy punkt na osi liczbowej możemy przyporządkować jednej liczbie...

Średnica koła. Czym jest promień, cięciwa i obwód okręgu?

Średnica koła. Czym jest promień, cięciwa i obwód okręgu?

Średnica, czyli odcinek łączący dwa punkty brzegu koła (okręgu), przechodzi przez środek koła (okręgu). A czym jest promień i obwód koła? Jak powinno się policzyć obwód koła? Średnica - co to jest? Według definicji, średnica koła lub okręgu jest odcinkiem...

Pole prostokąta i jego obwód. Wzory i ćwiczenia

Pole prostokąta i jego obwód. Wzory i ćwiczenia

Pole prostokąta można policzyć mnożąc szerokość jednego boku przez długość drugiego boku. Warunkiem jest oczywiście to, by długość i szerokość były wyrażone w tej samej jednostce długości. Jaki jest wzór na pole prostokąta? Prostokąt - co to jest? Prostokąt...

Funkcja kwadratowa. Definicja i zastosowanie

Funkcja kwadratowa. Definicja i zastosowanie

Funkcja kwadratowa, inaczej nazywana trójmianem kwadratowym często pojawia się w zadaniach maturalnych. Mimo iż jej znajomość nie wydaje się niezbędna do wykonywania codziennych czynności, jak się okazuje, może się w życiu przydać. Ze znajomości funkcji...

Trójkąty i ich własności

Trójkąty i ich własności

Trójkąt, czyli wielokąt o trzech bokach, dzieli się ze względu na boki oraz kąty. Czym różnią się od siebie trójkąty: równoboczny, równoramienny i różnoboczny? Jakie właściwości mają trójkąty: ostrokątny, prostokątny oraz rozwartokątny? Trójkąt - definicja Trójkąt...

Prostopadłościan. Definicja i wzory

Prostopadłościan. Definicja i wzory

Prostopadłościan jest graniastosłupem, którego każda ściana jest prostokątem. Jak obliczyć jego pole powierzchni? Jaki jest wzór na objętość prostopadłościanu? Definicja prostopadłościanu Definicja prostopadłościanu brzmi: Prostopadłościan jest bryłą...

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia

Czym są wzory skróconego mnożenia? Jakie są przykłady wzorów skróconego mnożenia? Jak obliczyć kwadrat sumy? Wzory skróconego mnożenia. Co to jest? Wzory skróconego mnożenia to wspólna nazwa dla wzorów, ułatwiających przechodzenie między postacią sumaryczną...