Co grozi rodzicom, którzy odmawiają szczepienia dziecka?

Moda na nieszczepienie powraca jak bumerang. Wśród tysięcy rodziców znajdują się ci, którzy chcąc ustrzec swoje dziecko przed groźnymi chorobami, stawiają się na wyznaczone szczepienia, ale są też rodzice, którzy nie tylko nie decydują się na szczepienia dodatkowe, ale wręcz uchylają się przed szczepieniami obowiązkowymi. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że za niestawienie się z dzieckiem na określoną szczepionkę mogą zostać ukarani karą finansową.

Polecane wideo:

Prawo a szczepienia

Wszystkie osoby zamieszkujące polskie terytorium są objęte aktami prawnymi regulującymi procedury szczepień ochronnych w Polsce. Mówi o tym ustawa z 8 grudnia 2008 roku dotycząca zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To ona odpowiada za regulację obowiązkowych szczepień ochronnych, nad którymi czuwa Główny Inspektor Sanitarny.

Jednak największym problemem ustawy i dołączonych do niej rozporządzeń jest ich nieprecyzyjność – w ustawie nie ma ani słowa o wieku, w którym powinno zostać wykonane szczepienie, czy o konkretnych oznaczeniach szczepionki, która ma zostać podana dziecku. Za podawanie bardziej szczegółowych informacji jest odpowiedzialny GIS, wydający co roku odpowiednie komunikaty. Jednak według specjalistów nie mogą być one uznawane za akt prawny, ponieważ są elastyczne i dopasowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Sama ustawa nie nakłada więc na obywateli żadnych obowiązków, ponieważ nie podaje konkretnego czasu, w którym dane szczepienie powinno zostać wykonane.

Świadoma decyzja czy brak wyobraźni?

Z braku precyzji ustawy korzystają rodzice – przeciwnicy szczepień, którzy nie chcą ich podawać swoim dzieciom. Większość z nich powołuje się na tzw. klauzulę sumienia i prawo do samodzielnej decyzji dotyczącej zdrowia i życia ich dziecka. I chociaż rzeczywiście w przypadku szczepień dodatkowych, np. na meningokoki lub pneumokoki, mają prawo do wyboru, o tyle w stosunku do szczepień obowiązkowych decyzyjność rodziców powinna być ograniczona nałożonymi przepisami. Oczywiście może dojść do sytuacji, kiedy szczepienie nie zostanie wykonane, ale tylko wtedy, gdy jednoznacznie zadecyduje o tym lekarz, analizując stan zdrowia dziecka. W takim wypadku szczepienie nie zostaje anulowane, a jedynie przesunięte.

Konsekwencje nieszczepienia dzieci

Rodzice powinni pamiętać, że zarówno szczepione, jak i nieszczepione dzieci widnieją w rejestrze sanepidu, który sprawuje kontrolę nad szczepieniami. Do rodziców, którzy nie stawią się w konkretnym przedziale czasu w swojej przychodni na szczepienie dziecka, jest wysyłane wezwanie. Jeśli po upomnieniu dziecko znów nie zostanie zaszczepione, to sanepid składa wniosek do wojewody, a ten nakłada na rodziców karę w wysokości kilkuset złotych. Warto pamiętać, że taka kara może być nakładana cyklicznie, do momentu zaszczepienia dziecka. Każda z grzywien może wynosić do 10 tysięcy złotych, a suma wszystkich nawet do 50 tysięcy. Niestety niekiedy rodzice uchylają się od płacenia nałożonych kar i w dalszym ciągu nie szczepią swoich dzieci.

Kluczem do wyjścia z tej patowej sytuacji jest regulacja obowiązujących przepisów oraz określenie kompetencji organów inspekcji sanitarnej co do egzekucji nałożonych kar. Konkretyzacja przepisów pozwoliłaby pozbyć się wątpliwości i jednakowo traktować rodziców nieprzestrzegających nałożonych na nich praw.

Aleksandra Miłosz, ponad rok temu

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki
Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Szczepienie dziecka przed wyjazdem

Szczepienie dziecka przed wyjazdem

Szczepienia dzieci Przed wszelkimi wyjazdami poza granicę kraju, warto wziąć po uwagę zaszczepienie dziecka.

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Dziecko u lekarza

Dziecko u lekarza

Często rodzice zastanawiają się nad tym, czy szczepić dziecko i czy naprawdę tak częste kłucie pomoże maluszkowi wzmocnić odporność.

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Teoria wiążąca szczepienia z autyzmem była oszustwem

Teoria wiążąca szczepienia z autyzmem była oszustwem

się on zazwyczaj między 18 a 24 miesiącem życia dziecka. Czas ten zbiega się z okresem podania szczepionki MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce (...)  u dziecka zaczęły się pojawiać po 6 miesiącach...

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Jakie są objawy różyczki?

Jakie są objawy różyczki? Odtwórz wideo

dzieci poddawane są obowiązkowym szczepieniom przeciwko tej chorobie, jest jednak postrachem kobiet w ciąży, ponieważ jeśli dojdzie do zakażenia wirusem (...) R jak różyczka. Jakie są jej objawy? Różyczka to wirusowa...

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie

Szczepić czy nie szczepić? Oto jest pytanie Odtwórz wideo

- antyszczepionkowców oraz tych, którzy szczepią dzieci. W Polsce jest obowiązek szczepienia dzieci i uchylanie się od niego jest niezgodne z prawem. Zapraszamy (...) do obejrzenia...

Szczepienia dzieci - charakterystyka, ważne szczepionki

Czy Polacy chcą szczepić przeciwko pneumokokom?

Czy Polacy chcą szczepić przeciwko pneumokokom?

właśnie z konsultacji społecznych. Dokument określa najważniejsze zasady zabiegu. Szczepieniem przeciwko pneumokokom objęte będą wszystkie dzieci (...) urodzone po 31 grudnia 2016 roku. Jednak pierwsze...