Prawa rodziców po poronieniu

Strata dziecka jest traumatycznym przeżyciem dla każdego rodzica. Otrząsnąć się jest bardzo trudno, a ból w sercu pozostaje jeszcze długo. Niestety, w wielu wypadkach postępowanie z pacjentką, która poroniła, pozostawia dużo do życzenia. Tak naprawdę kobiety te pozostają ze swoim problemem same i niekiedy nawet uzyskanie podstawowych informacji jest bardzo trudne. Fachowa pomoc rodzicom w tej sytuacji jest niezmiernie ważna, również ta

Pochówek nienarodzonego dziecka

Niezależnie od tego, w którym tygodniu nastąpiło poronienie, masz prawo do pochowania swojego nienarodzonego dziecka. Jeśli płeć była niemożliwa do ustalenia,...

pozamedyczna. Warto więc dowiedzieć się, jakie prawa przysługują pacjentce w czasie pobytu w szpitalu oraz jakie prawa przysługują jej po stracie dziecka.

Polecane wideo:

Prawa pacjentki:

  • Kobieta ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Kobieta ma prawo do informacji o stanie zdrowia swoim i dziecka.
  • Kobieta ma prawo wglądu do wszystkich wyników badań i do tzw. historii choroby.
  • Kobieta ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy.
  • Kobieta ma prawo do dyskrecji.
  • Kobieta ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.
  • Kobieta ma prawo do odwiedzin przez najbliższych.
  • Kobieta ma prawo do opieki duszpasterskiej.
  • Kobieta ma prawo do opieki psychologa szpitalnego.

Prawa rodziców po stracie dziecka

W szpitalu rodzice mają prawo do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących formalnych spraw oraz dalszego postępowania. Rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydanie tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka przez szpital przysługuje każdemu, bez względu na czas zakończenia ciąży. Na podstawie tego wypisu Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe.

Akt urodzenia z adnotacją o śmierci dziecka jest jednocześnie „aktem zgonu”. Prawo do rejestracji dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione w domu, jak również tych urodzonych poza granicami Polski, nawet jeśli państwo, w którym doszło do poronienia/porodu, prawo to ogranicza np. ze względu na długość trwania ciąży. Rodzice mają prawo do pochowania dziecka. Szpital wydaje wówczas Kartę Zgonu, która jest potrzebna do pochowku. Kartę tę wydaje się bez względu na czas zakończenia ciąży.

Matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego (lub zasiłku macierzyńskiego, jeśli przebywa na urlopie wychowawczym). W przypadku narodzin martwego dziecka kobiecie przysługuje 8 tygodni urlopu.

W pracy należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Nie ma potrzeby składania zaświadczenia lekarskiego o odbytym porodzie. Rodzice mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Żeby go uzyskać, należy w ZUS-ie przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt zgonu. Rodzice mają prawo, jak inni pacjenci, do uzyskania dokumentacji medycznej.

Anna Brzyszcz

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Objawy poronienia
Objawy poronienia

Obumarcie płodu - przyczyny, objawy, postępowanie

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu to dramatyczna sytuacja dla każdej rodziny, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej dziecka. Obumarcie płodu to zgon dziecka w macicy matki, który nastąpił przed jego urodzeniem, wydobyciem bądź wydaleniem. Często...

Objawy poronienia

Krwawienie i ból w ciąży

Krwawienie i ból w ciąży Odtwórz wideo

Jeśli w czasie ciąży pojawia się uporczywy ból a do tego krwawienie, nie należy zwlekać i trzeba udać się do lekarza. Jeśli specjalista stwierdzi krwotok jest to wskazaniem do szybkiej hospitalizacji oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Taki...

Objawy poronienia

Emocje po obumarciu płodu

Emocje po obumarciu płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu to dramatyczna sytuacja dla każdej rodziny, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej dziecka.

Objawy poronienia

Objawy świadczące o ciąży pozamacicznej

Objawy świadczące o ciąży pozamacicznej

Na początku kobieta doświadczy objawów charakterystycznych dla prawidłowej ciąży - nie pojawi się krwawienie miesiączkowe, odczuje natomiast ból piersi, nudności i zmęczenie.

Objawy poronienia

Nietrafione pocieszenia po poronieniu

Nietrafione pocieszenia po poronieniu

bezpośrednio tragedia poronienia ciąży i straty dziecka, nie wiedzą po prostu, co mogą czuć i przeżywać osieroceni rodzice. Bardzo często wysuwają argumenty

Badania po poronieniu

Miesiączka po poronieniu

po poronieniu - Jakie prawa mają kobiety po poronieniu? Ze względu na nieregularność i zmieniony charakter pierwszych cykli menstruacyjnych po poronieniu (...) Po poronieniu...

Poronienie

Jakie prawa mają kobiety po poronieniu?

Jakie prawa mają kobiety po poronieniu?

i podpisała oświadczenie o kremacji. Decyzji tej żałuje do dzisiaj. Rodzicom czasem trudno jest wyegzekwować prawa przysługujące im po poronieniu (...) Sytuacja prawna rodziców...