Umowa na czas określony a ciąża

Jeśli zaszłaś w ciążę, a masz umowę na czas określony, nie martw się na zapas. Przysługują ci niemal takie same prawa jak kobietom zatrudnionym na czas nieokreślony. Różnica przejawia się w postaci szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem pracy przez pracodawcę. Nie może on rozwiązać stosunku pracy lub wypowiedzieć umowy na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia, które miało na celu wypowiedzenie umowy.

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Umowa na czas określony charakteryzuje się konkretnym terminem, w którym ma nastąpić zakończenie stosunku pracy. Często umowy tego typu zawiera się do końca roku kalendarzowego. Jeśli pracownica zaszła w ciążę, a jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony lub na okres wykonania zleconej jej pracy, ewentualnie na okres próbny dłuższy niż miesiąc, umowa, która zostałaby rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużona aż do dnia porodu. Ta zasada nie obowiązuje jednak w przypadku umowy na czas określony, która została zawarta w ramach zastępstwa innego pracownika w okresie, gdy był on nieobecny w pracy (ale miał usprawiedliwienie).

Polecane wideo:

Ochrona trwałości pracy w przypadku kobiet ciężarnych polega na wydłużeniu stosunku jej pracy aż do dnia porodu, jeżeli do zawarcia umowy o pracę doszło w następujących warunkach:

  • umowa została zawarta na czas określony,
  • pracownica została zatrudniona na okres wykonania konkretnie określonej pracy,
  • pracownica jest zatrudniona na okres próbny dłuższy niż miesiąc, przy czym umowa ta uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży.

Ciąża a praca

W czasie ciąży pracownicom przysługują pewne przywileje. Jeśli kobieta pracuje w nocy, jej pracodawca jest zobowiązany dokonać zmian w jej rozkładzie pracy w taki sposób, by mogła wypełniać swoje obowiązki w innej porze. Jeżeli jest to z jakiegoś powodu niewykonalne, pracodawca powinien przenieść ciężarną do innej pracy, którą może wykonywać w innej porze dnia.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ciężarnych ma przede wszystkim na celu zapobieganie sytuacji, w której przyszła mama byłaby zagrożona utratą miejsca pracy lub miała do czynienia z pogorszeniem warunków pracy. Warto pamiętać, że zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę w czasie ciąży nie obowiązuje we wszystkich przypadkach. Istnieją dwa wyjątki, o których warto pamiętać. Umowa o pracę może zostać rozwiązana, gdy istnieją przesłanki do wypowiedzenia bez winy pracownicy, a związki zawodowe reprezentujące kobietę wyrażą zgodę na rozwiązanie umowy. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę w przypadku ogłoszenia upadłości lub gdy nastąpiła likwidacja miejsca pracy.

Kobiety w ciąży mają specjalne prawa, nawet jeśli nie są zatrudnione na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli spodziewasz się dziecka i martwisz się o pracę, nie zapominaj o tym, że prawo pracy chroni ciężarne pracownice. Bądź świadoma swoich praw – przysługują ci liczne przywileje, z których powinnaś skorzystać z myślą o sobie i swoim dziecku. Nie gódź się na pracę w nocy lub wykonywanie obowiązków w warunkach stwarzających zagrożenie.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 5 dni temu

5
Artykuły Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży
Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa zlecenia a ciąża

, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie ciąży i następnie w pierwszych miesiącach po porodzie. W wypadku umowy o pracę stanowi to mniejszy problem niż przy innych (...) badania lekarskie czy określony...

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa na zastępstwo a ciąża

z nimi umowy o pracę w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której istnieje uzasadnienie rozwiązania umowy (...) ciężarnych...

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

niż jeden miesiąc, a w tym czasie zaszła w ciążę i przedstawiła pracodawcy zaświadczenie lekarskie, to nie ma on obowiązku przedłużać z nią umowy (...) zatrudnionych na umowę na czas...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

. Natomiast w roku, w którym wraca do pracy długość urlopu wypoczynkowego zależy od rodzaju umowy. Jeśli kobieta ma umowę na czas określony (...) , zanim zaszła w ciążę i nie wykorzystała...

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o ciąży

(//parenting.pl/portal/umowa-o-prace-na-zastepstwo-a-ciaza-pracownicy) podlega specjalnym przywilejom, wynikającym z Kodeksu pracy. Jednak żeby mogła (...) i stwierdzało fakt ciąży pracownicy. Od tej...

Niania

Umowa z nianią

jest, by była ona sporządzona na piśmie. Musi zawierać strony umowy, jej cel, czas i miejsce, w jakim będzie sprawowana opieka, liczbę dzieci (...) powierzonych osobie wpisanej w umowę, jej obowiązki, wynagrodzenie,...

Toxoplazmoza - objawy, leczenie, powikłania

Kot a ciąża

Kot a ciąża

Kot w domu a ciąża - czy można to jakoś ze sobą pogodzić? Radykalni lekarze twierdzą, że na czas ciąży lepiej pozbyć się kotów i innych domowych

Ciąża

Macierzyństwo a powrót do formy

Macierzyństwo a powrót do formy

Współczesna mama ma wiele obowiązków. Oprócz powinności wobec rodziny zwykle pracuje zawodowo. Kiedy znaleźć czas na zadbanie o swoje zdrowie i wygląd?

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Praca przy komputerze a ciąża

Praca przy komputerze a ciąża

Ustawodawca jasno określa kompetencje pracodawców wobec kobiet, a szczególne wskazania prawne dotyczą przepisów regulujących zatrudnianie ciężarnych.