Ciężarne wygrały wojnę o znieczulenie. Za poród bez bólu zapłaci NFZ

Od długiego czasu trwały starania ciężarnych o dostęp do bezpłatnego znieczulenia porodowego. Chociaż obietnice sprzed trzech lat byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza długo czekały na spełnienie, Narodowemu Funduszowi Zdrowia wreszcie udało się znaleźć potrzebne środki.

Świadomość wyboru

Kwota przeznaczana na opłacenie porodu wzrośnie z 1,8 do 2,2 tys. złotych, a więc o ponad jedną piątą. To dobra informacja dla kobiet spodziewających się dziecka – dodatkowe pieniądze wystarczą na pokrycie kosztów znieczulenia porodowego, o które, w razie potrzeby, przyszła matka będzie mogła poprosić lekarza. Jak zauważa Daria Omulecka z Fundacji „Rodzić po ludzku”, sama świadomość istnienia możliwości bezbolesnego porodu to olbrzymi komfort psychiczny dla kobiet, nawet jeżeli nie skorzystają z tej opcji. Ważne jest jednak, aby zostały one poinformowane o ewentualnych skutkach podania takiego środka.

Polecane wideo:

Przypuszcza się, że decyzja o refundacji zachęci ciężarne do rodzenia o własnych siłach – może to pomóc zmniejszyć liczbę wykonywanych zabiegów cesarskiego cięcia, na które kobiety decydują się coraz częściej – o wiele częściej niż jest to konieczne.

Zmian ciąg dalszy

Kolejnym udogodnieniem, na którego wprowadzenie rodzące mogą liczyć jeszcze w tym roku, jest karta ciąży umożliwiająca dokładne monitorowanie i opisanie przebiegu ciąży i wykonywanych w jej czasie badań. Skrupulatnie wypełniony przez osobę prowadzącą ciążę egzemplarz trafi do każdej z matek, a jego kopia pozostanie u specjalisty.

Zmianie ulegną także zasady opieki nad ciężarną, która ma przybrać bardziej kompleksowy charakter. Od momentu stwierdzenia ciąży do chwili ukończenia przez dziecko pierwszego miesiąca życia nad zdrowiem kobiety i noworodka będzie czuwać lekarz z przychodni rodzinnej, ginekolog, położna i szpital. Poprawi to jakość usług świadczonych ciężarnej, a przede wszystkim przebieg porodu. Istotne jest roztoczenie nad nią opieki w czasie połogu, kiedy to będzie mogła skorzystać z konsultacji edukacyjnych.

W opinii NFZ ze znieczulenia podczas porodu skorzysta około 16 procent ciężarnych. Szacuje się, że w nadchodzącym roku na pokrycie związanych z tym kosztów będzie trzeba przeznaczyć 13 mln złotych. Szacunki te mogą się jednak nie sprawdzić. Nie można bowiem dokładnie ustalić, jak wiele kobiet zdecyduje się na skorzystanie ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Kwota ta może sięgnąć nawet 46 mln złotych.

Źródło: zdrowie.dziennik.pl

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Prawa kobiety rodzącej
Prawa kobiety rodzącej

Mąż przy porodzie

Mąż przy porodzie

Obecność męża przy porodzie gwarantują kobiecie przepisy prawne mówiące o tym, że każdy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki medycznej (...) sprawowanej przez osobę bliską z grona rodziny lub przyjaciół. W tzw....

Prawa kobiety rodzącej

Prawo do informacji

dla kobiety. ## Ustawa o prawach pacjenta Każdy pacjent ma prawo do poznania pełnych informacji na temat własnego stanu zdrowia (także do dostępu (...) prawo zgłaszać zażalenia...

Prawa kobiety rodzącej

Prawa w szpitalu

Prawa w szpitalu

Zanim pojedziesz rodzić sprawdź jakie masz prawa jako rodząca.

Prawa kobiety rodzącej

Siedem słów, które warto znać przed porodem

Siedem słów, które warto znać przed porodem

nad rodzącą i noworodkiem masz takie prawo. A personel szpitala ma z kolei obowiązek dokument respektować i - jeśli ze względu na okoliczności nie będzie mógł (...) praktyka w polskich szpitalach. Tylko nielicznym kobietom...

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

-poloznej) w czasie wykonywania zawodu medycznego. Tajemnica lekarska jest regulowana przez przepisy prawa oraz Kodeks etyki lekarskiej, a jej złamanie (...) karnymi, którymi mogą być: ograniczenie prawa do wykonywana...

Prawa kobiety rodzącej

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

na karmienie. To tylko niektóre z praw świeżo upieczonej mamy. Jakie przywileje przysługują obecnie rodzącym? Od 2011 roku obowiązuje w Polsce (...) Masz prawo do kontaktu z dzieckiem "skóra do skóry"...

Prawa kobiety rodzącej

Dokumentacja medyczna pacjenta

Dokumentacja medyczna pacjenta zawiera jego szczegółowe dane osobowe, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, opis historii choroby itp. Jest to tzw. dokumentacja medyczna indywidualna, którą prowadzi zakład...

Prawa kobiety rodzącej

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

Jakie prawa przysługują kobiecie w szpitalu? Warto je poznać zanim trafisz do niego. Poród to niezwykłe wydarzenie dla każdej kobiety. Naturalne jest więc, że przyszła mama chce rodzić...

Prawa kobiety rodzącej

Zgoda na leczenie

Świadoma zgoda na leczenie powinna być podstawą wszystkich działań medycznych podejmowanych przez przedstawicieli zawodów medycznych. Zgoda pacjenta na leczenie powinna być wyrażona po zapoznaniu się ze wszystkimi korzyściami i zagrożeniami, jakie wiążą...