Trwa ładowanie...

Skrócony odpis aktu urodzenia – przepisy, zupełny odpis aktu urodzenia, wniosek

Avatar placeholder
31.03.2021 17:19
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka otrzymuje się zaraz po narodzinach
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka otrzymuje się zaraz po narodzinach (123rf)

Skrócony odpis aktu urodzenia otrzymujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po narodzinach dziecka w urzędzie otrzymuje się jeden odpis aktu urodzenia dziecka bezpłatnie w momencie zarejestrowania dziecka i jest to właśnie skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli potrzebujemy więcej niż jednej kopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka bądź zupełnego aktu urodzenia należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek i zapłacić opłatę skarbową.

spis treści

1. Skrócony odpis aktu urodzenia - przepisy

Skrócony odpis aktu urodzenia rodzice otrzymują w momencie zarejestrowania dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pierwszy egzemplarz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka jest bezpłatny, jednak jeśli rodzice potrzebują kolejnych kopii, wymaga to już uiszczenia opłaty skarbowej i złożenia właściwego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przepisy dotyczące skróconych i zupełnych aktów urodzenia dziecka są zawarte w Ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) oraz Konwencji nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735).

2. Skrócony odpis aktu urodzenia - charakterystyka

Zobacz film: "Kiedy rozpocząć współżycie po porodzie? [Specjalista radzi]"

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka przedstawia treść aktu urodzenia dziecka zgodną z aktualną jego treścią. Co ważne skrócony odpis aktu urodzenia dziecka nie zawiera żadnych informacji na temat zmian dokonywanych w akcie urodzenia dziecka w ciągu minionych lat. W Urzędzie Stanu Cywilnego można również otrzymać wielojęzyczny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Należy go wybrać z urzędu, gdy rodzice dziecka załatwiają sprawy w urzędach zagranicznych. Warto zauważyć również, że wielojęzyczny skrócony akt urodzenia nie wymaga tłumaczenia.

Obecnie zarówno skrócony odpis aktu urodzenia oraz odpis zupełny można uzyskać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

3. Skrócony odpis aktu urodzenia - zupełny odpis aktu urodzenia

Skrócony odpis aktu urodzenia różni się od zupełnego aktu urodzenia. W przeciwieństwie do skróconego odpis aktu urodzenia zupełny akt zawiera dużo więcej informacji i jest zdecydowanie bardziej obszerny. O ile skrócony odpis aktu urodzenia dziecka zawiera jedynie aktualne informacje, to zupełny akt zawiera również wszystkie zmiany od momentu jego sporządzania.

ZOBACZ TAKŻE:

4. Skrócony odpis aktu urodzenia - wniosek

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wymaga złożenia wniosku, jeżeli potrzebujemy dodatkowej kopii aktu urodzenia. Wniosek o skrócony odpis aktu urodzenia można obecnie złożyć za pomocą internetu, ale też osobiście i listownie. Druki o wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia są dostępne w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wypełniając wniosek, należy zaznaczyć sposób odebrania skróconego odpisu aktu urodzenia oraz dołączyć do niego potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej. Do wniosku o skrócony odpis aktu urodzenia dziecka należy dołączyć również dokumenty, które wykażą twoje prawo do uzyskania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze