Problemy z liczeniem

Problemy z liczeniem – tak ogólnie określa się dyskalkulię rozwojową. Niestety, trudności w zakresie rachowania nie ograniczają się tylko do nieumiejętności dokonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Dzieci z dyskalkulią rozwojową nie potrafią zapamiętać tabliczki mnożenia, a także rozwiązywać zadań matematycznych z treścią, przepisać prawidłowo działań matematycznych z tablicy, przeczytać liczb albo znaków matematycznych. Matematyka staje się dla nich koszmarną katorgą. Dzieci przejawiające trudności matematyczne najchętniej nie chodziłyby na lekcje matematyki, co wtórnie pogłębia ich problemy w nauce. Czym jest dyskalkulia? Czy polega tylko na problemach z liczeniem? Jak mogą manifestować się trudności w zakresie rozumowania matematycznego?

Polecane wideo:

Objawy dyskalkulii

Problemy z matematyką u dzieci

Problemy z liczeniem – tak ogólnie określa się dyskalkulię rozwojową. Niestety, trudności w zakresie rachowania nie ograniczają się tylko do nieumiejętności...

Dla niektórych uczniów matematyka to najgorszy przedmiot w szkole. Mimo wielu godzin spędzonych nad książkami, mimo korepetycji i zajęć pozalekcyjnych, problemy z liczeniem dają się we znaki, a w miarę dorastania mogą nawet się pogłębiać, skutkując niepowodzeniami szkolnymi. Problemy z liczeniem mogą wskazywać na dyskalkulię. Dyskalkulia to w dosłownym tłumaczeniu „złe liczenie”. Jest to zaburzenie zdolności matematycznych wskutek nieprawidłowości w rozwoju tych części mózgu, które stanowią anatomiczno-fizjologiczne podłoże dojrzewania zdolności matematycznych. Dyskalkulia dotyczy tych dzieci, które cechują się normą intelektualną, a których problemy w nauce zawężają się do trudności w rozumieniu pojęcia liczby oraz rozpoznawaniu i dokonywaniu operacji na liczbach. Jak jeszcze mogą objawiać się problemy z liczeniem u dzieci?

 • Dziecko nie rozumie języka matematycznego. Nawet przy dobrej umiejętności czytania zapomina, podczas czytania długiego zdania, co było na początku.
 • Ma trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli związanych z obliczaniem, np. +, -, x.
 • Przejawia problemy w czytaniu liczb wielocyfrowych, w szczególności liczb, w których występuje zero, np. 2008, 1309.
 • Błędnie odczytuje liczby, np. 26 jest odczytywane jako 62.
 • Nie potrafi odczytać wyników pomiarów, czytać map, tabel i wykresów.
 • Myli podczas odczytywania podobnie wyglądające cyfry, np. 6 i 9, 3 i 8.
 • Nie zauważa przestrzeni między liczbami, np. 8 13 jest odczytywane jako osiemset trzynaście.
 • Pisze liczby i symbole matematyczne w sposób odwrócony.
 • Ma problemy z kopiowaniem liczb, obliczeń lub figur geometrycznych z zestawu obrazków.
 • Nie potrafi zapisać poprawnie liczby zawierającej więcej niż jedną cyfrę – pomija zera, przestawia kolejność cyfr, dzieli liczbę na części składowe.
 • Ma trudność w przywołaniu z pamięci, jak zapisuje się liczby, obliczenia, kształty geometryczne i symbole matematyczne.
 • Nie potrafi uszeregować rosnąco lub malejąco liczb ze względu na wartość.
 • Dziecko liczy na palcach.
 • Nie rozeznaje się w sekwencji liczb, np. nie umie wstawić w szereg liczbowy liczb 13 i 29.
 • Nie pamięta tabliczki mnożenia.
 • Słabo liczy w pamięci, a także ma trudności z liczeniem wstecz.
 • Ma trudności z oceną wartości miejsca dziesiętnego liczby.
 • Nie rozumie pojęć związanych z wagą, przestrzenią, kierunkiem i czasem.
 • Nie potrafi odczytać danych z układu współrzędnych.
 • Wykazuje trudności w zakresie umiejętności łączenia reprezentacji graficznej z wartością liczbową.
 • Nie rozumie pojęć: mniej, więcej, dużo, mało, najwięcej, równo, tyle samo.
 • Nie umie powiązać terminów matematycznych z ich skrótami, np. centymetr – cm.
 • Myli jednostki danej miary, np. kg, dag i g.
 • Zapomina wzory matematyczne.
 • Ma kłopoty z rozpoznawaniem skrótów, np. cm², cm³.
 • Nie umie zastosować matematyki w zadaniach praktycznych.
 • Nie rozeznaje się, jakie powinny być następne kroki, by rozwiązać zadanie matematyczne.
 • Wykazuje problemy z przechodzeniem z poziomu konkretów na poziom abstrakcyjnego myślenia.

Ponadto, dyskalkulia współwystępuje też z dysleksją, czyli trudnościami w czytaniu i pisaniu. Dyskalkulia sprawia, że uczeń na dalszych etapach kształcenia ma również problemy z nauką geometrii, geografii, fizyki i chemii. Nierzadko trudności matematyczne przekładają się na problemy emocjonalne dzieci. Maluchy czują lęk z powodu wolniejszej pracy i popełniania wielu błędów. Mogą bać się matematyki i kompromitacji przed klasą oraz nauczycielem. Nie ufają swoim kompetencjom matematycznym, bezustannie sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi, co może prowadzić do rozwoju wyuczonej bezradności i niskiego poczucia własnej wartości. Warto mieć świadomość, że istnieje wiele rodzajów dyskalkulii, np. dyskalkulia leksykalna, werbalna czy operacyjna. By rozpoznać źródło problemów z liczeniem u własnego dziecka, trzeba monitorować jego efekty pracy na lekcjach matematyki i w razie wątpliwości czy obaw udać się do poradni pedagogiczno-psychologicznej, by jak najszybciej podjąć kroki w kierunku reedukacji matematycznej.

Bibliografia

 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa 1994, ISBN 83-02053-36-8.
 • Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, „Impuls”, Kraków 2008, ISBN 978-83-7308-789-7.

Dyskalkulia

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Dyskalkulia
Dyskalkulia

Akalkulia - na czym polega?

Akalkulia - na czym polega?

. Na czym polega akalkulia i jak można ją leczyć? Diagnozowanie akalkulii Bardzo często ludzie mylą akalkulię z dyskalkulią. Czym różnią się te dwa (...) zaburzenia? Dyskalkulia ma charakter rozwojowy, tzn. powstaje...

Dyskalkulia

Problemy z matematyką u dzieci

Problemy z matematyką u dzieci

Problemy z liczeniem - tak ogólnie określa się dyskalkulię rozwojową. Niestety, trudności w zakresie rachowania nie ograniczają

Dyskalkulia

Polscy trzecioklasiści nie potrafią liczyć

Polscy trzecioklasiści nie potrafią liczyć

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił właśnie wyniki zeszłorocznego ogólnopolskiego badania kompetencji trzecioklasistów (K3) w zakresie umiejętności polonistycznych i matematycznych. Okazuje się, że chociaż część humanistyczna nie sprawiała im większych...

Dyskalkulia

Problemy z matematyką

zdolności matematycznych. Czy problemy z matematyką u ucznia zawsze muszą wskazywać na dyskalkulię? Rodzaje dyskalkulii Przez wiele lat problemy (...) umiejętności matematycznych wraz z wiekiem. W ten sposób powstaje...

Problemy ucznia

Dyskalkulia

Dyskalkulia to dysfunkcja oznaczająca trudności w nauce podstawowych umiejętności matematycznych. Oznacza ona nie tylko spore problemy w szkole (...) : Dyskalkulia ilościowa - objawiająca się trudnościami w liczeniu, Dyskalkulia...

Problemy w wychowaniu dziecka

Marudzenie u dziecka

Marudzenie u dziecka

Problemy wychowawcze z dziećmi powstają często jako efekt niewłaściwych decyzji ich rodziców.

Nietrzymanie moczu po porodzie

Problemy z trzymaniem moczu

Problemy z trzymaniem moczu

Nietrzymanie moczu to dolegliwość jaka pojawia się po ciąży i porodzie. Przyczyny nietrzymania moczu leżą po stronie rozluźnienia mięśni dna miednicy, które odpowiadają m.in. za zamykanie cewki moczowej.

Przepuklina pachwinowa

Problemy z przepukliną pachwinową

Problemy z przepukliną pachwinową

Operacja przepukliny pachwinowej to obecnie najczęściej operacja laparoskopowa, rzadziej tradycyjna operacja chirurgiczna. Przepuklina pachwinowa u osoby dorosłej nie cofnie się sama i wymaga leczenia chirurgicznego. Im mniejsza przepuklina, tym lepsze...