Porady prawne dla rodziców

Nieznajomość prawa szkodzi. Jest to prawda powszechnie znana. Czasami niewiedza prowadzi do nieumyślnego złamania przepisów prawa, do niedopełnienia obowiązków, za którym idą określone sankcje prawne. Niedoinformowanie może pozbawić określonych przywilejów i korzyści. Również w sytuacji, gdy w rodzinie ma pojawić się nowy jej członek wskazane jest, by przyszli rodzice zapoznali się zarówno ze swymi obowiązkami, jak i prawami. Powinni tego dokonać nawet wtedy, gdy oczekują kolejnego dziecka. Przepisy prawa polskiego, szczególnie w zakresie prawa pracy zmieniają się dość dynamicznie.

Polecane wideo:

    • *Pogodzenie pracy z pragnieniem zostania matką, dla wielu współczesnych kobiet, stanowi nie lada wyzwanie. O posadę czasem trzeba starać się przez wiele miesięcy. Zrozumiały więc może być strach ogarniający kobietę, gdy niespodziewanie okaże się, że jest w ciąży. Skąd ma wiedzieć, że pracodawca nie zwolni jej, gdy tylko się o tym dowie? Zamiast się denerwować, powinna jak najszybciej zapoznać się z przepisami prawa pracy.

Pracownica w ciąży uzyskuje bowiem pewne istotne przywileje pracownicze . Dla odmiany, na pracodawcę nakłada się ograniczenia i obowiązki związane z zatrudnieniem kobiety w ciąży lub, np. matki karmiącej . Znajomość tych zapisów umożliwia egzekwowanie swych praw, które nie każdy szef realizuje z własnej woli.

Ustawodawstwo polskie przewiduje różne rozwiązania mające umożliwić rodzicom opiekę nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Od nowelizacji z 2010 roku dopuszcza ono nawet, że i ojciec dziecka może brać czynny udział w sprawowaniu opieki, w pełniejszym niż wieczorno-weekendowym wymiarze. Tak więc, obok urlopu macierzyńskiego, pojawiło się nowe rozwiązanie - urlop tacierzyński .

Wprowadzono także dodatkowy urlop macierzyński , z którego pracownik może, a nie musi skorzystać. Przepisy dotyczące tych urlopów zapewniają pracownikowi 100% wynagrodzenia w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Ma to zasadnicze znaczenie dla domowego budżetu. Zdecydowanie mniej atrakcyjny finansowo jest urlop wychowawczy . A wypłacane po urodzeniu dziecka, tzw. becikowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia materialnego, by każda mama zatrudniona na etacie mogła przez 3 lata pozostać z maluchem w domu. Nawet ulgi podatkowe, przeznaczone specjalnie dla rodziców, nie są w stanie pokryć kosztów związanych z posiadaniem dziecka.

Każda kobieta w ciąży powinna zapoznać się również z prawami pacjenta. Dzięki informacjom, które uzyska,będzie mogła zawalczyć o dobre traktowanie siebie i swego dziecka w szpitalu, zarówno w czasie porodu, jaki i ewentualnej hospitalizacji przed nim. Ma to istotne znaczenie, gdyż niestety w Polsce,oprócz wielu wzorcowych szpitali działają i takie, które twierdzą, że pacjent praw nie ma i traktują go z pozycji silniejszego.

Komentarze

dyskusje na forum

po porodzie

~mloda mama kat • ostatni post 3 tygodnie temu

2
Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu tacierzyńskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Porady prawne dla rodziców

Jakie są prawa rodzica w szpitalu?

Pobyt dziecka w szpitalu rodzi zwykle stres i niepewność, więc tym bardziej warto wiedzieć, jakie rodzice mają prawa w tym trudnym czasie. Kwestie (...) te reguluje m.in. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Karcenie dziecka to nieprawidłowe (...) rodziców do określonego postępowania, tj. zaprzestania...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek jest jeden. Osoba będąca (...) na takim zwolnieniu musi sprawować nad nim osobistą opiekę. Jeśli nie ukończyło...

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

uprowadzenia dziecka i poważnymi konsekwencjami prawnymi. Opisane wyżej zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy jedno z rodziców jest pozbawione (...) Rodzice się rozwodzą, jedno z nich postanawia...

Porady prawne dla rodziców

Wizyta położnej w domu po narodzinach dziecka

jego rozwoju fizycznego, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad rodzicom w zakresie: pielęgnacji noworodka, szczepień ochronnych, badań (...) patronażowej położnej. Wizyty potronażowe - regulacje prawne Szczegóły...