Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu tacierzyńskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony do 2 tygodni. Urlop tacierzyński przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowę o pracę i powinien być wykorzystany do zakończenia pierwszego roku życia dziecka. Urlop ojcowski można wziąć w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Ponadto mężczyzna może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego przysługującego kobiecie, jeśli zrzeknie się ona praw do tego świadczenia.

Polecane wideo:

Urlop tacierzyński - zasady

Urlop tacierzyński to szansa stworzona mężczyźnie przez ustawodawcę, by mógł się włączyć do aktywnej opieki i wychowania dziecka. Choć jest on stosunkowo krótki, to mimo wszystko pozwala rodzinie na spędzenie kilku wspólnych chwil i zacieśnienie więzów. Urlop tacierzyński jest pełnopłatnym zwolnieniem z pracy, w czasie którego pracownik pobiera 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Płatny urlop dla ojcaprzysługuje jednak tylko tym mężczyznom, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Z urlopu tacierzyńskiego może skorzystać tylko mężczyzna będący ojcem dziecka. Przywilej ten nie przysługuje mężowi matki niebędącemu ojcem dziecka, partnerowi czy mężczyźnie, którzy formalnie nie uznali dziecka. Niestety, w Polsce wciąż niewielu ojców decyduje się na płatny urlop ojcowski. Jak wskazują statystyki, tylko co setny ojciec korzysta z tego przywileju, podczas gdy np. w Szwecji na urlop tacierzyński udaje się aż 42% aktywnych zawodowo mężczyzn.

Urlop tacierzyński - wniosek

Zaletą urlopu tacierzyńskiego jest to, że mężczyzna może go wziąć w tym samym czasie, co kobieta i mogą wspólnie zająć się opieką nad dzieckiem. Zwolnienia udziela pracodawca na wniosek ojca. Podanie o urlop tacierzyński należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowym rozpoczęciem zwolnienia. Warto wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa odmówić mężczyźnie urlopu tacierzyńskiego, a jeśli by to zrobił, popełnia wykroczenie przeciwko Kodeksowi pracy. Długość urlopu tacierzyńskiegowynosi obecnie 1 tydzień, ale od 1 stycznia 2012 roku okres ten zostanie wydłużony do 2 tygodni. Urlop ojcowski nie może być dzielony na kilka dni wolnych i wykorzystywany w różnych okresach. Jest liczony jako 7 dni kalendarzowych − bez znaczenia, czy wówczas wypadają święta, dni wolne od pracy itp. Wymiar urlopu tacierzyńskiego jest niezależny od liczby urodzonych podczas jednego porodu dzieci. Powinien być wykorzystany do chwili ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Urlop tacierzyński a urlop macierzyński

Urlop macierzyński to płatne zwolnienie z pracy, które przysługuje kobietom. Jednakże Kodeks pracy przewiduje sytuację, w której kobieta może zrzec się prawa do części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka. Sytuacja tak może mieć miejsce, jeśli kobieta wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. W tym celu mężczyzna musi złożyć wniosek u swojego pracodawcy na co najmniej 7 dni przed planowanym powrotem do pracy matki dziecka, która w tym samym czasie składa wniosek u pracodawcy o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Wcześniejsza możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego istnieje wówczas, gdy kobieta znajduje się w szpitalu i nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Wówczas ojciec może przejść na urlop macierzyński po upływie 8 tygodni. Mężczyzna nie może jednak przebywać na urlopie macierzyńskim dłużej niż kobieta przebywa w szpitalu. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego kobiety i mężczyzny nie może być dłuższy niż maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego. Mężczyzna może skorzystać także z większej części urlopu macierzyńskiego matki dziecka w razie jej ewentualnej śmierci w trakcie trwania urlopu. Wówczas nie może być on większy niż maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński
Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop dla ojca

Urlop dla ojca

Urlop tacierzyński daje ojcu możliwość wzmacniania więzi z maleństwem.

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci (...) przez ojców tylko w szczególnych wypadkach: matka - pracownica zrezygnowała...

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop ojcowski - komu przysługuje, wniosek, uprawnienia ojców

lub skomplikowane okoliczności życiowe zmuszają Mamy do wcześniejszego powrotu do pracyniż wynika to z przysługującego im wymiaru urlopu macierzyńskiego. Przeczytaj (...) więcej na temat urlopu ojcowskiego. Urlop...

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Wymiar urlopu ojcowskiego

tzw. urlop tacierzyński, inaczej urlop ojcowski. Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski nie ma powiązania z okresem zatrudnienia pracownika (...) kalendarzowych...

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Tata na urlopie, czyli rekordowa popularność urlopów ojcowskich

Tata na urlopie, czyli rekordowa popularność urlopów ojcowskich

swojego potomka, a przy okazji pomóc w codziennych obowiązkach. Co to jest urlop ojcowski? Wszystko, co musisz wiedzieć o urlopach macierzyńskich (...) urlopu ojcowi, który zgłosi taką chęć. Wniosek...

Porady prawne dla rodziców

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

macierzyński - zasady## Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński

w tym przypadku siedem dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownika bezpośrednio (...) po przebytym urlopie macierzyńskim....

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Urlop macierzyński dla ojca

wniosek pracownika po zakończeniu korzystania z urlopu przez matkę dziecka. Urlop macierzyński dla ojca to nic innego jak część urlopu macierzyńskiego...