Niewydolność łożyska

Niewydolność łożyska ma istotny wpływ na zaburzenie wewnątrzmacicznego rozwoju i wzrostu płodu. Wszelkie nieprawidłowości łożyska mogą skutkować nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu i połogu. Jeśli niewydolność łożyska w okresie okołoporodowym grozi niedotlenieniem płodu i skutkuje zaburzeniami serca płodu, stanowi wskazanie do indukcji porodu. Łożysko rozwija się od początku ciąży, gdy zaczyna kształtować się płód. To ono warunkuje właściwy rozwój i życie płodu. Dlaczego? Bo reguluje wszystkie procesy związane z wewnątrzmacicznym rozwojem dziecka, dostarcza mu niezbędnych substancji odżywczych i tlenu oraz odprowadza produkty przemiany materii i dwutlenek węgla.

Polecane wideo:

Zaburzenia rozwoju łożyska

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany...

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany enzymatyczne, pod wpływem których wytwarzane są substancje odżywcze dla płodu. W czasie ciąży łożysko spełnia dla dziecka funkcję wielu układów wewnętrznych, np. układu pokarmowego czy układu oddechowego. Stanowi również bardzo ważną barierę immunologiczną, chroniącą przed wnikaniem do płodu drobnoustrojów chorobotwórczych. Wady rozwojowe łożyska, nieprawidłowe zagnieżdżenie się łożyska lub jego niewydolność stanowią poważne zagrożenie dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu.

Wszystkie patologie łożyska, dotyczące zarówno jego budowy, umiejscowienia, jak i chorób, prowadzą do jego niewydolności czynnościowej. Zaburzenia rozwojowe łożyska we wczesnej ciąży prowadzą najczęściej do poronień, a w zaawansowanej ciąży stanowią przyczynę nieprawidłowej wymiany między matką a płodem. W rezultacie skutkują zahamowaniem wzrostu płodu i innymi zagrożeniami zdrowia i życia dziecka. Często występująca wada rozwojowa łożyska to tworzenie się kosmówki poza granicami narządu. Powstaje w sytuacji, gdy płyta kosmkowa, od której odchodzą kosmki, jest mniejsza od płyty podstawnej. Kosmówka poza łożyskiem może skutkować niską masą urodzeniową dziecka i występowaniem wad wrodzonych płodu.

Inne zaburzenia rozwoju łożyska, to: łożysko dwupłatowe, występowanie dodatkowego płata łożyska, łożysko błoniaste, łożysko obrączkowate. Dodatkowe płaty łożyska połączone są naczyniami krwionośnymi przebiegającymi swobodnie nad szyjką macicy i pod częścią przodującą płodu. Są to tzw. naczynia błądzące. Jeśli pęka pęcherz płodowy, dochodzi również do pęknięcia naczyń błądzących, co stanowi poważne zagrożenie dla życia płodu, gdy zmiany łożyska nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane.

Zmiany ogniskowe łożyska

Świeży zawał łożyska jest umiarkowanie twardy i ciemnoczerwony. Wraz z upływem czasu staje się coraz twardszy i zmienia kolor na brązowy, potem na żółty, aż w końcu na biały. Stary zawał łożyska wygląda jak bezkształtna, twarda, biała płytka. Małe zawały łożyska zdarzają się stosunkowo często, lecz nie mają poważnego znaczenia dla rozwoju płodu. Zawałom rozległym, obejmującym ponad 10% łożyska, towarzyszy zahamowanie wzrostu płodu. Może również dochodzić do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Zagrożenie jest bezpośrednio związane z utratą żywych kosmków łożyska zdolnych do efektywnej wymiany matczyno-płodowej. Niekiedy za zmniejszenie się liczby czynnych kosmków odpowiada nasilone okołokosmkowe odkładanie się włóknika. Rozległe zawały łożyska spotyka się właściwie tylko u kobiet w stanie przedrzucawkowym. W takich łożyskach stwierdza się ostrą miażdżycę naczyń maciczno-łożyskowych i skłonność do zakrzepicy, która poważnie ogranicza przepływ krwi matki do łożyska.

Infekcje łożyska

Jeśli drobnoustroje chorobotwórcze dostaną się do krwiobiegu ciężarnej, razem ze strumieniem krwi mogą przenikać przez łożysko i powodować stany zapalne kosmówki. Drobnoustroje mogą również przejść z kanału rodnego i wywoływać zapalenie błon płodowych. Zapalenie kosmków łożyska jest zwykle spowodowane zajęciem łożyska przez procesy chorobowe występujące u matki, takie jak: różyczka, toksoplazmoza, listerioza, kiła, cytomegalia. Większość przypadków zapalenia kosmków łożyska ma jednak nieznaną etiologię. Zapalenie kosmków niesie duże ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Jeśli dojdzie do wstępującego zakażenia błon płodowych, istnieje duże prawdopodobieństwo przedwczesnego przerwania błon płodowych i porodu przedwczesnego.

Pozakosmkowy trofoblast

Większość przypadków niewydolności łożyska spowodowana jest uszkodzeniem narządu. Najczęstszy czynnik niewydolności łożyska to zmniejszony dopływ krwi matczynej do łożyska i płodu. Łożysko tworzy wówczas swój własny system ukrwienia, który powstaje w wyniku naciekania tętnic spiralnych przez trofoblast pozakosmkowy. Kosmki tworzące się poza łożyskiem niszczą mięśnie i tkankę sprężystą błony środkowej tętnic. Dochodzi do przekształcania się tętnic spiralnych w maciczno-łożyskowe naczynia krwionośne o cienkiej ścianie, które ulegają łatwemu rozszerzaniu się i dostosowują się do zwiększonego napływu krwi matczynej do łożyska. Jeśli transformacja tętnic spiralnych do naczyń maciczno-łożyskowych jest niepełna, dochodzi do ograniczenia przepływu krwi od matki do płodu. Skutkuje to zmniejszeniem ilości dostarczanego do płodu tlenu i substancji odżywczych, co grozi zaburzeniem wzrostu płodu lub jego śmiercią.

Joanna Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

  • Bręborowicz G.H., (red.), Położnictwo i ginekologia, t. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3927-6.

Wskazania do indukcji porodu

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Wskazania do indukcji porodu
Wskazania do indukcji porodu

Sposoby na przyspieszenie akcji porodowej

Sposoby na przyspieszenie akcji porodowej

Nie każda sytuacja porodowa jest wskazaniem do podania środków przyspieszających poród, takich jak np. kroplówka z oksytocyną. W przebiegu porodu naturalnego dziecko samo wyznacza tempo akcji porodowej.

Wskazania do indukcji porodu

Surogatki

Jak bardzo można pragnąć dziecka? To zależy od nas samych, naszego temperamentu i oczekiwań. Można pragnąć tylko chwilę, widząc maleństwo z matką w parku. Można też pragnąć odrobinę bardziej i pójść na żywioł, czekając na to, co przyniesie los. Przychodzi...

Wskazania do indukcji porodu

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany enzymatyczne, pod wpływem których wytwarzane są substancje odżywcze dla płodu.

Wskazania do indukcji porodu

Pęknięcie pęcherza płodowego

jest w nim, ryzyko infekcji bakteryjnej lub wirusowej z powodu działania czynników zewnętrznych jest minimalne. Gdy nadchodzi czas porodu, „wody" otaczające (...) porodem. Z tego powodu większość lekarzy zaleca wywołanie...

Przeciwwskazania do porodu domowego

Ułożenie łożyska

i stłuszczeniu. Taki stan rzeczy upośledza wydolność funkcjonalną łożyska, płód otrzymuje mniej tlenu i składników odżywczych, co zaburza (...) Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jakie doniosłe znaczenie w rozwoju dziecka...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do wyznaczonego terminu porodu. Pojawia się najczęściej jako efekt (...) uszkodzeń anatomicznych szyjki macicy oraz urazów szyjki macicy będących wynikiem...

Niewydolność jajników

Genetyczne wady układu płciowego

Genetyczne wady układu płciowego

Dysgenezja gonad to rodzaj wady genetycznej układu płciowego. Pojawia się ona już w życiu płodowym i sprawia, że gonady, czyli gruczoły płciowe (u kobiet jajniki, u mężczyzn jądra) nie wykształcają się.

Maluch

6 dziwnych znaków, które świadczą o problemach z sercem

6 dziwnych znaków, które świadczą o problemach z sercem

Powszechne schorzenie Około miliona osób w Polsce choruje na niewydolność serca. 60 tysięcy co roku umiera. Dolegliwości sercowe są w Polsce (...) powszechne - diagnozuje się je często. Niestety, większość pacjentów je lekceważy. A to...