Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy?

Wiele osób wie, czym jest zasiłek opiekuńczy i kiedy można się o niego ubiegać, ale niewielu zdaje sobie sprawę, jak obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego. Najprościej mówiąc, miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru, tzn. pracownikowi za okres zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem własnej rodziny należy się zasiłek w wysokości 80% przyjętej podstawy wynagrodzenia z okresu dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Polecane wideo:

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy należy się ubezpieczonemu, który podlega obowiązkowemu lub/i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i nie może wykonywać pracy ani zarabiać pieniędzy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad:

  • zdrowym dzieckiem do lat 8 w przypadku, kiedy zamknięto nagle żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszczało dziecko; w sytuacji porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka, który dotąd stale opiekował się dzieckiem;
  • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
  • małżonkiem, który stale opiekował się dzieckiem, ale obecnie przebywa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
  • innym chorym członkiem rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli w gospodarstwie domowym są obecni inni członkowie rodziny, którzy mogliby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem. Zasada ta jednak nie stosuje się do sytuacji, kiedy opieki wymaga chore dziecko do 2 lat – wówczas nawet obecność innych członków rodziny we wspólnym domu upoważnia do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego nie może być dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku

Jeżeli pracownik jakiejś firmy złoży zwolnienie lekarskie z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, np. nad żoną, która jest po porodzie, oraz przedłoży oświadczenie, potwierdzające, że nie ma nikogo z rodziny, kto mógłby w tym czasie zaopiekować się małżonką, to przysługuje mu zasiłek opiekuńczy za dany okres. Wysokość świadczenia to 80% przyjętej podstawy wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie pracownika, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Warto pamiętać, że prawo do zasiłku przysługuje bez okresu wyczekiwania już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Np. jeżeli pracownik dostarczył do firmy zwolnienie lekarskie w kwietniu 2010 roku z racji konieczności opiekowania się chorym dzieckiem, to podstawą naliczenia zasiłku opiekuńczego będzie średnie wynagrodzenie wypłacane od kwietnia 2009 roku do marca 2010 roku. Wysokość zasiłku opiekuńczego będzie wynosiła 80% ustalonej podstawy.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy należy się każdej osobie ubezpieczonej, objętej ubezpieczeniem chorobowym, która jest zwolniona z wykonywania pracy, ponieważ musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu w przypadku porodu,...

Zasiłek opiekuńczy

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Ciężarne pod lupą ZUS-u

Każda mama pracująca na umowę o pracę lub na umowę-zlecenie w chwili zajścia w ciążę myśli o swoich dochodach i wysokości zasiłku. Problem ten wydaje (...) się być mniejszy w przypadku kobiet mających stałą umowę o pracę, w innym przypadku...

Prawa ciężarnej w szpitalu

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki (...) lub szkoły, do której uczęszczał maluch. Zasiłek...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Zasiłek opiekuńczy

, drugi zaś opiekuje się dziećmi. Warto również dodać, że o taką opiekę może starać się zarówno matka, jak i ojciec. Komu należy się zasiłek opiekuńczy (...) opiekuńczego Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy,...

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

, kto może korzystać z nowego zasiłku i gdzie należy się po niego zgłosić? Zasiłek „kosiniakowy" Nowy zasiłek wziął swoją nazwę od nazwiska (...) macierzyńskich i rodzicielskich, dostaną zasiłek...

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Zasiłek rehabilitacyjny jest to zasiłek, który wypłacany jest ubezpieczonej, która wyczerpała zasiłek chorobowy (a więc 270 dni) i nadal wymaga (...) do tego zasiłku przyznawane jest...

Relacje z dziećmi

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

To są kraje dla młodych Mają wysokie zasiłki socjalne, respektują gender, są bezpieczne i przyjazne dla kobiet, które zamiast na karierze, chcą (...) dzieci - twierdzą. Ta łatwość powodowana jest głównie wysokim zapleczem socjalnym,...

Maluch

Urlop macierzyński w Polsce i Europie

Urlop macierzyński w Polsce i Europie

tygodni przed porodem, pozostałe 16 tygodni wykorzystuje po urodzeniu dziecka. Istotny jest fakt, że tego typu zasiłek przysługuje nie tylko kobietom (...) jest obliczane w zależności od ilości przepracowanych godzin. Oprócz płatnego...

Kanaliki łzowe

Jak dbać o oczy niemowlaka?

Jak dbać o oczy niemowlaka? Odtwórz wideo

Dziecko po urodzeniu widzi około 30 razy mniej ostro niż dorosły człowiek, jednak w miarę upływu czasu jego wzrok ulega stopniowej poprawie. Obraz, który dostrzega, ma więc formę rozmytych plam, a jakość widzenia jest dużo lepsza, jeśli chodzi o oddalone...