500 złotych na dziecko nie dla każdego. Kto może dostać zasiłek?

Projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości dotyczący pomocy państwa w wychowaniu dzieci nieustannie budzi kontrowersje. Wsparcie rodzicielskiego budżetu kwotą 500 złotych jednym wydaje się nierealną mrzonką, dla innych jest szansą na lepsze życie. Co zrobić, by dostać zasiłek?

Warunkiem otrzymania zasiłku jest oczywiście złożenie stosownego wniosku, który rodzice będą przedkładać do urzędu gminy bądź miasta w miejscu zamieszkania – to właśnie na samorządach spocznie obowiązek obsługi całej procedury i dokonywania wypłat.

Polecane wideo:

Nie jest jeszcze jasne, jak będzie wyglądał taki dokument, jednak wszelkie wątpliwości w tym zakresie ma rozwiać rozporządzenie ministra. Wiadomo, że w przypadku rodzin starających się o uzyskanie dodatku na pierwsze dziecko konieczne będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia o dochodach – tych uzyskanych w Polsce, jak i poza jej granicami. Warto wiedzieć, że do dochodu będą wliczane pobierane świadczenia – np. renty czy zasiłki rodzinne.

Zasiłek będą mogły otrzymać te rodziny, w których dochód w przeliczeniu na jednego jej członka nie przekroczy 800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Kryterium to będzie obowiązywać jedynie w przypadku ubiegania się o dodatek na pierwsze dziecko – w przypadku kolejnych przestaje ono mieć znaczenie.

W sytuacji, kiedy dochód danej rodziny przekroczy wyznaczone progi, otrzymanie dodatku na pierwsze dziecko nie będzie możliwe. Rodzice będą mogli ubiegać się o niego dopiero, kiedy na świat przyjdzie drugie i kolejne dziecko.

Wówczas do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, a w przypadku, kiedy zostało ono adoptowane, dodatkowo wyrok sądu rodzinnego.

Wysokość wspomnianych progowych kwot może ulec zmianie. Dwa lata po wprowadzeniu ustawy rząd zweryfikuje funkcjonalność tak zaplanowanego systemu i – jeśli zaistnieje taka potrzeba – kryteria dochodowe zostaną opracowane na nowo.

Pierwszy dodatek wpłynie na konto rodziców miesiąc po złożeniu dokumentów. Ustawa zakłada przyznawanie świadczeń w rocznych cyklach. W 2016 roku zakończenie cyklu przewiduje się na 31 października. Na złożenie wniosku rodzic będzie mieć czas do końca sierpnia. Wypłaty świadczenia dla osób, które do tego terminu nie zdążą dostarczyć dokumentów, ruszą wraz z nowym cyklem, a więc na początku listopada.

Warto wiedzieć, że starania o świadczenia mogą podjąć także osoby po rozwodzie. Dodatek przysługuje temu z rodziców, któremu drogą sądową została przyznana opieka nad dzieckiem. W sytuacji braku takiego orzeczenia pieniądze trafiają do rodzica, który faktycznie się nim zajmuje. Jeżeli prawo do opieki ma zarówno ojciec, jak i matka, dodatek otrzyma osoba, która wniosek złoży jako pierwsza.

Program „Rodzina 500 plus” ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku, jednak nie oznacza to, że rodzice już wtedy mogą spodziewać się pierwszej wypłaty. Jak podkreślają autorzy projektu, potrzebny będzie czas na administracyjne wdrożenie zmian, co może potrwać nawet do marca. Wtedy rodzice będą mogli liczyć na wyrównania.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta pozostaje bez zmian. Akt jest wydany (...) w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe zasady przyznawania becikowego, które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian, jak twierdzi Ministerstwo...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie będzie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) . Kto może odliczyć ulgę na dziecko Możesz rozliczyć ulgę jeżeli: wychowujesz...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica (...) jak ma wyglądać kwestia honorowania zaświadczeń innych niż nasze - polskie. Karta ciąży...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłek macierzyński - zmiany, działalność gospodarcza

Zasiłek macierzyński - zmiany, działalność gospodarcza

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...

Świadczenia dla rodziców

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

, która została matką, niezależnie od tego, na jaki rodzaj umowy jest zatrudniona. Decyzja o wysokości pobieranego świadczenia należy do rodziców (...) dochodu nie będzie miała żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu...