Trwa ładowanie...

Egzamin ósmoklasisty 2023. CKE publikuje wyniki

 Ewa Rosiecka
03.07.2023 16:42
3 lipca 2023 CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty
3 lipca 2023 CKE opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty (Adobe Stock)

W poniedziałek 3 lipca Centralna Komisja Egzamianacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego w maju przystąpili uczniowie VIII klas szkół podstawowych. Jak poradzili sobie z tym egzaminem? Który przedmiot na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty wypadł najlepiej? Gdzie i w jaki sposób można sprawdzić swoje wyniki?

spis treści

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) 3 lipca 2023 opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy pisali go w dniach 23 - 25 maja. Do arkuszy zasiadło w tych dniach około 540, 4 tys. ósmoklasistów, spośród około 520, 6 wszystkich uczniów (około 98 proc.).

Opublikowane wyniki uwzględniają uczniów - obywateli Polski, rozwiązujących zadania w standardowych arkuszach.

Zobacz film: "Oddychaj czysto - webcast z dr hab. n. med. Wojciechem Feleszko"

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Ósmoklasiści średnio uzyskali 66 proc. punktów możliwych do otrzymania z języka polskiego, 53 proc. z matematyki i z najczęściej wybieranego języka obcego - języka angielskiego 66 proc. punktów (wyniki egzaminów z innych języków to 53 proc. z języka francuskiego, 82 proc. z języka hiszpańskiego, 69 proc. z języka włoskiego i 68 proc. z języka rosyjskiego).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej, jego wynik zaś wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowę punktów stanowią punkty za egzamin, druga połowa zaś to punkty za oceny na świadectwie i osiągnięcia ucznia.

2. Z czym mierzyli się ósmoklasiści na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazały, że w przypadku języka polskiego uczniowie świetnie poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych oraz znajomością obowiązkowej lektury - "Balladyny". Największą trudność sprawiło ósmoklasistom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętności właściwego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły "nie" z przysłówkami w najwyższym stopniu.

Na egzaminie z matematyki uczniowie klas ósmych wykazali się umiejętnością obliczania wartości oraz pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych. Największą trudność sprawiło uczniom zadanie otwarte, w którym chodziło o operowanie obiektami matematycznymi.

W przypadku języka angielskiego uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego, które sprawdzało umiejętność znajdowania określonych informacji w oparciu o tekst słuchany. Największą trudność, podobnie jak w przypadku matematyki, sprawiło zadanie otwarte, w którym chodziło o znajomość środków językowych.

Czterodniowy tydzień w szkole poprawia wyniki w nauce
Czterodniowy tydzień w szkole poprawia wyniki w nauce

Weekend trwający 3 dni i krótszy tydzień nauki? To marzenie wielu uczniów, które wcale nie należy do

przeczytaj artykuł

3. Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie od 3 lipca mogą sprawdzić swoje indywidualne wyniki egzaminu za pośrednictwem aplikacji ZIU, znajdującej się pod adresem: https://ziu.gov.pl/.

4. Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 w przypadku większości województw odbyła się od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023 roku. Rekrutacje uzupełniające będą przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia 2023.

Dokładne terminy obowiązujące w 2023 w czasie rekrutacji do szkół ponadpostawowych są podane na stronach internetowych danego województwa. Mogą nieznacznie różnić się od siebie, zależnie od regionu lub miasta.

Większość ósmoklasistów może wziąć udział w rekrutacji do trzech wybranych szkół ponadpodstawowych, chyba że dany samorząd ustali inaczej (np. w Warszawie nie ma limitu).

Ważne terminy:

  • 15 maja - 19 czerwca - składanie wniosków (najczęściej w systemie elektronicznym);
  • od 23 czerwca do 10 lipca - uzupełnianie wniosku o dane ze świadectwa ukończenia szkoły oraz dostarczenie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru;
  • od 3 lipca do 10 lipca - uzupełnianie wniosku o wyniki z egzaminu ósmoklasisty;
  • od 6 lipca - odbiór zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty ze szkoły podstawowej;
  • od 6 lipca do 10 lipca - dostarczenie świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru;
  • 18 lipca - wyniki rekrutacji (publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia);
  • 18-25 lipca - potwierdzanie woli podjęcia nauki;
  • 26 lipca - ostateczne wyniki rekrutacji - publikacja list przyjętych.

Od 6 lipca 2023 roku uczniowie powinni jak najszybciej udać się do swojej szkoły, odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu, a następnie dodać zaświadczenie do podań, które wcześniej złożyli w wybranych szkołach.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze