Trwa ładowanie...

Adopcja dziecka – warunki

Avatar placeholder
11.08.2021 17:50
Adopcja dziecka – warunki
Adopcja dziecka – warunki (Zdjęcie autorstwa jarmoluk / CC0 1.0)

Adopcja dziecka w aspekcie psychologiczno-społecznym jest sprawą bardzo poważną. To idealne rozwiązanie dla małżeństw, które nie są w stanie zostać rodzicami z przyczyn zdrowotnych, naturalnych lub po prostu pragną zaopiekować się dzieckiem. Decyzję o adopcji dziecka przez osobę starającą się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić kilka warunków, a proces adopcyjny trwa długo.

spis treści

1. Adopcja dziecka - ogólne zasady

Adopcja dziecka to najlepsze rozwiązanie, kiedy naturalni rodzice nie mogą lub nie chcą zajmować się dzieckiem. Jest to ogromna szansa dla bezdzietnych małżeństw lub osób samotnych na uzyskanie upragnionego potomstwa.

Rodzina lub osoba samotna, która myśli o zaadoptowaniu dziecka, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjnym.

Zobacz film: "Adopcja dziecka - jakie warunki konieczne muszą spełnić przyszli rodzice?"

W rozmowie telefonicznej pracownik ośrodka umawia rodzinę na spotkanie z osobą zajmującą się adopcjami. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą.

Podstawowe warunki adopcji dziecka są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas pierwszej rozmowy z pracownikiem ośrodka kandydaci do adopcji dziecka dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku.

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze
Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Adopcja, czyli inaczej przysposobienie, to stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem.

przeczytaj artykuł

2. Adopcja dziecka – warunki konieczne

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić szereg warunków i przejść przez skomplikowany proces adopcyjny. Mogą nimi być zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Adopcja w Polsce podlega prawu, które zakłada, że nie ma możliwości adoptowania dzieci przez pary pozostające w związku nieformalnym.

Przyszli rodzice adopcyjni powinni zapewnić dziecku dobre warunki materialne, możliwość leczenia i kształcenia się. Wiek kandydatów do adopcji dziecka powinien nie przekraczać 40 lat.

Adopcja – warunki:

 • sytuacja materialna umożliwiająca utrzymanie i wychowanie dziecka;
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na miłości, szacunku i dawaniu bezpieczeństwa;
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego;
 • brak uzależnień od narkotyków;
 • jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji dziecka obu małżonków;
 • odpowiednie warunki materialne;
 • wartościowa motywacja adopcji – ku dobru dziecka.
Adopcja ze wskazaniem
Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem to legalna, choć nieujęta bezpośrednio w przepisach forma adopcji, która umożliwia

przeczytaj artykuł

3. Adopcja w Polsce - strona formalna

W większości ośrodków w Polsce wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • odpis aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie o niekaralności w formie wpisu z rejestru skazanych;
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu obojga kandydatów osobno;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach;
 • wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok;
 • opinia z zakładu pracy;
 • opinia środowiskowa z odręcznym podpisem.

Niektóre ośrodki katolickie wymagają zaświadczenie od proboszcza parafii, na terenie której mieszkają kandydaci. Rodziny adopcyjne, które chcą zaadoptować dziecko, powinna być świadome, że zanim dziecko trafi do ich domu, muszą poddać się procedurze przygotowawczej i ocenie ich kwalifikacji przez osoby reprezentujące dobro dziecka.

Adopcja – czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?
Adopcja – czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?

Opieka i wychowywanie adoptowanego (w terminologii prawniczej mówimy „przysposobionego”) dziecka jest

przeczytaj artykuł

4. Adopcja – niezbędne warunki

Formą przygotowawczą do procesu adopcyjnego jest szkolenie rodziców metodą grupową. Zdarza się, że z uwagi na szczególne wskazania dotyczące dziecka i dla jego dobra kandydaci przygotowują się indywidualnie.

Rodzice przechodzą przez badania psychologiczne, których wyniki ujęte są w opinii pisanej przez psychologa ośrodka. Po ukończeniu szkolenia rodzice mogą rozpocząć starania o dziecko. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka składa się wniosek o jego przysposobienie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi dokumentami.

Decyzję o adopcji dziecka przez osoby starające się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak adoptować dziecko?.

Następny artykuł: Adoptowanie dzieci
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze