Zespół popunkcyjny

Zespół popunkcyjny jest powikłaniem punkcji lędźwiowej, która ma miejsce przy pobieraniu płynu mózgowo-rdzeniowego do badań, punkcji diagnostycznej, zneczuleniu do porodu, takim jak znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe, może pojawić się także w każdym innym przypadku wprowadzenia igły do przestrzeni podpajęczynówkowej. Zespół popunkcyjny objawia się charakterystycznym bólem głowy i mdłościami. Symptomy zwykle ustępują same po kilku dniach.

Przyczyny zespołu popunkcyjnego

Przyczyny zespołu popunkcyjnego nie są do końca jasne. Wiadomo na pewno, że wiąże się z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, który występuje po nakłuciu lędźwiowym. Nie musi się to wiązać z pobieraniem płynu mózgowo-rdzeniowego, wystarczy, że pojawi się nakłucie. Ryzyko pojawienia się tego powikłania jest proporcjonalne do ilości utraconego płynu.

Polecane wideo:

Najczęściej uznaje się, że to powikłanie jest skutkiem uszkodzenia opony twardej, co wywołuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. Aby kompensować zbyt niskie ciśnienie, naczynia krwionośne wewnątrzczaszkowe rozszerzają się – i to właśnie powoduje ból głowy, mdłości i inne objawy. Według innej teorii, obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego prowadzi do przemieszczania się struktur wewnątrzczaszkowych, co wywołuje ból w naciąganych tkankach.

Powikłania popunkcyjne tego typu mogą wystąpić w efekcie:

Objawy zespołu popunkcyjnego

Zespół popunkcyjny to przede wszystkim tępy ból głowy, w okolicach czoła lub potylicy, zazwyczaj obustronny, chociaż towarzyszą mu także inne objawy. Najczęściej występują mdłości. Innymi objawami są:

  • szum w uszach,
  • światłowstręt,
  • sztywność karku,
  • niedosłuch.

Charakterystyczny jest fakt, że objawy pojawiają się w pozycji stojącej lub siedzącej i ustępują po położeniu się. Czas ustępowania bólu jest proporcjonalny do czasu spędzonego w pozycji pionowej, a więc im szybciej dana osoba się położy, tym krócej będzie miała objawy zespołu popunkcyjnego. Zespół popunkcyjny pojawia się po maksymalnie pięciu dniach od nakłucia lędźwiowego i może trwać około tygodnia.

Zapobieganie zespołowi popunkcyjnemu

Zapobieganie powikłaniom popunkcyjnym to przede wszystkim wykorzystywanie igieł do punkcji o jak najmniejszej średnicy. Zmniejsza to uszkodzenia tkanek i ilość wypływającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Dodatkowo ryzyko wystąpienia powikłań minimalizuje zastosowanie igieł atraumatycznych. Są one bardziej tępe niż inne igły, co sprawia, że tkanki podczas wkłucia są rozsuwane, a nie rozrywane jak w przypadku tradycyjnych igieł. Do rany po igle wprowadza się także mandryn, czyli rodzaj przetyczki. Ma to na celu usunięcie ewentualnego włókienka, które powstało wskutek wkłucia i które może utrudniać gojenie się rany. Przedłużone gojenie się wkłucia może oznaczać wypłynięcie większej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, co zwiększa ryzyko pojawienia się zespołu popunkcyjnego. Ryzyko zespołu popunkcyjnego zmniejsza się także, wprowadzając igłę równolegle do osi kręgosłupa. Ten manewr stosuje się w przypadku igieł tradycyjnych.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Znieczulenie podpajęczynówkowe
Znieczulenie podpajęczynówkowe

Powikłania znieczulenia podpajęczynówkowego

Znieczulenie podpajęczynówkowe wykorzystywane jest przy porodzie, cesarskich cięciach lub innych zabiegach wykonywanych w obrębie miednicy małej czy dolnej części jamy brzusznej. To znieczulenie jest...

Autyzm

Objawy autyzmu u dziecka

Objawy autyzmu u dziecka

Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami, jak: zespół Aspergera, zespół Retta, mutyzm wybiórczy, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, specyficzne zaburzenia mowy i języka czy zespół...

Zespół policystycznych jajników

PCOS

PCOS

Objawy PCOS są bardzo zróżnicowane. Zespół policystycznych jajników u różnych kobiet może objawiać się w odmienny sposób. Czym dokładnie jest PCOS? Do końca nie wiadomo.

Metody farmakologiczne

Znieczulenie podpajęczynówkowe

także i znieczulenie podpajęczynówkowe niesie ze sobą możliwość wystąpienia powikłań. Najpowszechniej występującym jest tak zwany zespół popunkcyjny. Polega on na występowaniu po znieczuleniu silnego bólu głowy. Aby...

Hiperprolaktynemia

Hiperprolaktynemia u kobiety

Hiperprolaktynemia u kobiety

Hiperprolaktynemia obejmuje zespół objawów chorobowych związanych z podwyższonym we krwi stężeniem prolaktyny - hormonu wydzielanego przez przedni płat przysadki mózgowej.

Test PAPP-A

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera to zespół wad wrodzonych dotykający tylko dziewczynek. Nazywany jest także zespołem Ulricha, zespołem Ulricha-Turnera lub zespołem szczątkowych jajników.

Diagnostyka niepłodności

Konsultacja ginekologiczna

Konsultacja ginekologiczna

Zaburzenia hormonalne to częsta przyczyna niepłodności kobiecej. Do zaburzenia gospodarki hormonalnej doprowadzić może zespół policystycznych jajników, hiperprolaktynemia oraz choroby tarczycy.