Trwa ładowanie...

Zaświadczenie do chrztu. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać chrzestnym?

 Ewa Rosiecka
16.02.2024 08:21
Rodzicami chrzestnymi mogą zostać jedynie praktykujący katolicy
Rodzicami chrzestnymi mogą zostać jedynie praktykujący katolicy (Adobe Stock)

Zaświadczenie do chrztu to jedno z podstawowych wymagań formalnych Kościoła Katolickiego, by móc zostać rodzicem chrzestnym. W większości parafii niezłożenie takiego dokumentu skutkuje odmową udzielenia sakramentu. Jakie dokumenty i zaświadczenia są wymagane przy organizacji chrztu? Kto i w jaki sposób może uzyskać zaświadczenie do chrztu? Jakie są wymogi dotyczące rodziców chrzestnych i jakie dokumenty muszą przedstawić?

spis treści

1. Czym jest sakrament Chrztu Świętego?

Chrzest jest pierwszym, a jednocześnie jednym z najważniejszych sakramentów w życiu każdego chrześcijanina. Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego każde dziecko rodzi się z grzechem pierworodnym, który wymazuje z duszy Chrzest Święty.

Osoby, które pełnią istotną rolę w tym dniu to rodzice chrzestni. Bez ich obecności, sakrament chrztu nie mógłby zostać dopełniony. Wybór chrzestnych leży w gestii rodziców dziecka, ale aby mogli oni pełnić tę rolę, muszą spełnić pewne kryteria, które nakłada Kościół Katolicki.

2. Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Zobacz film: "Ciekawe gry i zabawy dla całej rodziny"

Zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego kandydat na chrzestnego powinien:

  • mieć ukończone co najmniej 16 lat;
  • przystąpić do trzech najważniejszych sakramentów: chrztu, komunii i bierzmowania;
  • być osobą wierzącą i czynnie uczestniczyć w praktykach religijnych (brać udział w mszach świętych oraz spowiadać się).

Chrzestnym może być osoba wierząca, ponieważ zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego jego zadanie polega na wsparciu i umacnianiu dziecka w wierze. Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku nieformalnym, po ślubie cywilnym lub po rozwodzie (jeśli ślub był kościelny).

Chrzest dziecka – termin, formalności, ubiór, przyjęcie
Chrzest dziecka – termin, formalności, ubiór, przyjęcie

Chrzest dziecka to bardzo ważne wydarzenia dla rodziców. Jeżeli jest to pierwsze dziecko, to chrzest

przeczytaj artykuł

3. Jakie dokumenty i zaświadczenia są niezbędne podczas organizacji chrztu?

Aby chrzest mógł się odbyć, kandydat na rodzica chrzestnego powinien dostarczyć do parafii odpowiednie zaświadczenie potwierdzające, że jest osobą wierzącą i praktykującą. Chrzestnym mogą zostać jedynie ludzie o nieposzlakowanej z punktu widzenia Kościoła moralności.

O tego rodzaju zaświadczenie należy wystąpić do proboszcza parafii, do której należymy. Kandydat na chrzestnego powinien również dostarczyć zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi tuż przed ceremonią chrztu. W niektórych przypadkach księża wymagają także potwierdzenia, że kandydat uczęszczał w latach szkolnych na katechezę, nie jest to jednak wymóg powszechny.

Inne dokumenty potrzebne przy chrzcie, wymagane od rodziców dziecka to:

  • dowody osobiste;
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • dane o rodzicach chrzestnych - imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze