Trwa ładowanie...

Sakramenty święte. Ile ich jest, do czego potrzebna jest ich znajomość?

 Ewa Rosiecka
05.12.2021 11:33
Sakramenty Święte
Sakramenty Święte (Adobe Stock)

Sakramenty święte bywają określane mianem siedmiu mocy Kościoła. Znajomość ich liczby i znaczenia jest wymagana podczas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci przygotowujące się do Komunii powinny umieć wymienić sakramenty, znać ich definicję i wykazać się większą wiedzą na temat sakramentu Eucharystii. Ile jest sakramentów świętych? Sprawdź!

spis treści

1. Czym są sakramenty święte?

Zgodnie z definicją Katechizmu Kościoła Katolickiego sakramenty to "skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże, obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi”.

Definicja ta jest dość trudna, szczególnie dla przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej dziewięcioletnich dzieci, jednak nie muszą znać jej na pamięć. Powinny z niej przede wszystkim przyswoić sobie i zapamiętać, że sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Boga.

2. Jakie są sakramenty święte?

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"

Doktryna Kościoła Katolickiego na temat sakramentów świętych kształtowała się przez setki lat. W różnych epokach ich ilość różniła się. Dopiero podczas Soboru Trydenckiego, który odbywał się w XVI wieku, oficjalnie zatwierdzono, że sakramentów świętych jest siedem:

 • Chrzest - znak przyjęcia do wspólnoty Kościoła, w którego czasie na mocy modlitwy kapłana ochrzczona osoba jest uwalniania od grzechu pierworodnego;
 • Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, wiąże się z obecnością Ducha Świętego w Kościele;
 • Eucharystia - ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy przez Jezusa Chrystusa Najświętszy Sakrament, którego istotą jest przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa;
 • Pokuta - inaczej sakrament pojednania, polegający na wyznaniu grzechów oraz wzbudzeniu w sobie żalu za nie; na jego mocy danej przez Jezusa kapłan odpuszcza wiernemu grzechy oraz przywraca stan łaski uświęcającej, która jest koniecznym warunkiem do godnego przyjęcia Komunii Świętej;
 • Namaszczenie chorych - sakrament ten ustanowiony został przez Kościół na mocy nauczania Jezusa oraz tradycji Kościoła, jest narzędziem uzdrowienia chrześcijańskiego, prowadzącego do pojednania z Bogiem, połączonego z modlitwą o uzdrowienie ciała i duszy chorego;
 • Kapłaństwo - sakrament który został ustanowiony przez Chrystusa w Wielki Czwartek, kiedy zlecił swoim apostołom;
 • Małżeństwo - znak uświęcający związek kobiety i mężczyzny, na wzór miłości Jezusa i Kościoła, ustanowiony według zapisów biblijnych, od Księgi Rodzaju aż do nauczania Chrystusa zawartego w Ewangeliach.

3. Jak dzielimy sakramenty święte?

Sakramenty święte dzielimy na:

1. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

 • Chrzest;
 • Bierzmowanie;
 • Eucharystia.

2. Sakramenty uzdrowienia:

 • Pokuta;
 • Namaszczenie chorych.

3. Sakramenty w służbie komunii:

 • Kapłaństwo;
 • Małżeństwo.

4. Sakramenty, które przyjmujemy raz w życiu:

 • Chrzest;
 • Bierzmowanie;
 • Kapłaństwo.
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze