Trwa ładowanie...

Bierzmowanie. Na czym polega, jaki prezent podarować z tej okazji?

 Ewa Rosiecka
07.06.2022 20:43
Sakrament bierzmowania to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
Sakrament bierzmowania to jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Adobe Stock)

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów, udzielanych wiernym Kościoła katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego. Celem tego sakramentu jest umocnienie wiary oraz przekazanie znamienia Ducha Świętego. Co to jest bierzmowanie i na czym polega jego przyjęcie? Ile lat trzeba mieć, aby przystąpić do bierzmowania? Jaki prezent podarować z tej okazji?

spis treści

1. Historia bierzmowania

Pierwsze wzmianki o bierzmowaniu możemy odnaleźć w Dziejach Apostolskich oraz w Starym Testamencie. W poszczególnych Księgach znajdują się proroctwa i zapowiedzi zstąpienia Ducha Świętego oraz tchnięcia go w wierny lud.

Inne zapowiedzi tego sakramentu znajdują się w Nowym Testamencie, we fragmencie opisującym Ostatnią Wieczerzę. Z Dziejów Apostolskich z kolei dowiadujemy się, że apostołowie kładli na wiernych dłonie, aby w ten sposób przekazać im Ducha Świętego.

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"

Miało to miejsce po kąpieli chrzcielnej w wodzie. W Liście do Rzymian apostoł Paweł z Tarsu uczył, że jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Chrystusa nie należy.

Współcześnie, od 1975 roku sakrament bierzmowania udzielany jest nastolatkom po wcześniejszym przygotowaniu katechetycznym. Zazwyczaj bierzmuje się dzieci w wieku od 14 do 18 lat, wcześniej bierzmowane były dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Warto wspomnieć, że w obrządku prawosławnym bierzmowanie udzielane jest niemowlętom niedługo po chrzcie.

2. Czym jest bierzmowanie?

Nazwa tego sakramentu pochodzi od bierzma - belki z konstrukcji dachowej, która podtrzymuje strop kościoła. Bierzmowanie razem z Chrztem oraz Pierwszą Komunią Świętą należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, uważane jest za sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, podobnie jak wcześniej wymienione sakramenty.

Jego istotą jest przekazanie wiernym "Znamienia Ducha Świętego", wzmocnienie ich wiary oraz zjednoczenie z Jezusem. Sakrament ten przyjmuje się raz w życiu.

Jest to symboliczne przekroczenie progu dojrzałości i wiąże się z przyjęciem nowego imienia, które bierzmowany może wybrać samodzielnie. Tradycja ta jest związana z Pismem Świętym, w którym opisane jest, że Jezus nadawał swoim uczniom nowe imiona, dzięki czemu ich życie nabierało zupełnie nowego znaczenia.

Sakramenty święte. Ile ich jest, do czego potrzebna jest ich znajomość?
Sakramenty święte. Ile ich jest, do czego potrzebna jest ich znajomość?

Sakramenty święte bywają określane mianem siedmiu mocy Kościoła. Znajomość ich liczby i znaczenia jest

przeczytaj artykuł

3. Na czym polega bierzmowanie?

Według teologów średniowiecznych człowiek poprzez chrzest stawał się świątynią Ducha Świętego, podczas bierzmowania zaś otrzymywał siedem jego darów: mądrości, męstwa, rozumu, rady, bojaźni Bożej, pobożności i umiejętności. Biskup podczas tego sakramentu udzielał namaszczenia krzyżem i wypowiadał specjalną modlitwę:

„Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Podczas bierzmowania dopełnia się sakrament chrztu. Zgodnie ze słowami Papieża Pawła VI poprzez sakrament bierzmowania otrzymuje się na nowo Dar w postaci Ducha Świętego, umacniającego wiernych w szczególny sposób.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego osoby, które przyjęły ten sakrament, są jeszcze doskonalej związani z Kościołem, obdarzeni wyjątkową mocą Ducha Świętego i stają się świadkami Chrystusa.

4. Jakie prezenty na bierzmowanie?

Przyjęcie bierzmowania, w przeciwieństwie do Pierwszej Komunii Świętej czy chrzcin nie jest obchodzone tak hucznie. Zwykle zapraszamy najbliższą rodzinę - rodziców, rodzeństwo i dziadków. Goście zazwyczaj chętnie obdarowują bierzmowanych prezentami, choćby symbolicznymi, związanymi z wiarą.

Jaki prezent można sprawić na bierzmowanie? Oto nasze propozycje:

  • pamiątka bierzmowania (album lub książka);
  • biżuteria z grawerem;
  • Biblia;
  • figurki z Aniołem Stróżem;
  • ozdobne długopisy lub pióra;
  • pieniądze.
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze