Trwa ładowanie...

Stan noworodka a droga porodu

Avatar placeholder
02.01.2015 14:22
Stan noworodka a droga porodu
Stan noworodka a droga porodu (Zdjęcie autorstwa igrow / <a href="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl">CC0 1.0</a>)

Wśród ciężarnych panuje ogóle przekonanie, że cięcie cesarskie jest bezpieczniejsze dla dziecka, ponieważ nie jest ono narażone na odczuwanie skurczów macicy, nie musi przechodzić przez kanał rodny oraz mniej się męczy. Z dostępnych badań wynika jednak, że jeśli ciąża przebiega w 100% prawidłowo, to poród drogami natury jest lepszy niż planowane cięcie cesarskie.

Na potwierdzenie tej tezy przedstawię wyniki dwóch badań. Pierwsze były przeprowadzone w 2007 r. w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Wałbrzychu, w którym porównano stan noworodków urodzonych cięciem cesarskim (było ich 485) i drogami natury (również 485 dzieci). Stan noworodków po urodzeniu porównywano na podstawie punktacji w skali Apgar oraz badania pH krwi pępowinowej. Badania wykazały, że lepsze wartości zarówno w punktacji w skali Apgar, jak i w badania pH krwi pępowinowej odnotowano u noworodków urodzonych drogami natury. Wartości wskazujące na niedotlenienie podczas porodu stwierdzono aż u 14,06% noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego, czyli u ponad dwukrotnie większej liczby niż po porodzie drogami natury (6,6%). Ponieważ w badaniu były uwzględnione cięcia cesarskie robione nagle, w tym również takie z porodu (a to z reguły skutkuje gorszym stanem noworodka niż z cięcia cesarskiego w trybie planowym), badacze przeprowadzili drugie badanie porównujące tylko cięcia cesarskie i porody drogami natury z ciąż niskiego ryzyka – wyłoniono 139 noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego oraz 448 noworodków urodzonych drogami natury. Okazało się, że punktacja w skali Apgar noworodków w grupie niskiego ryzyka była podobna bez względu na drogę porodu. Jednak porównując wyniki pH krwi pępowinowej u 6,92% noworodków po cięciu cesarskim wykazano cechy niedotlenienia, a po porodzie drogami natury u 2,4% dzieci.

Inni badacze osiągnęli podobne wyniki. Analizując porody, nie wykazali różnic w punktacji w skali Apgar w zależności od drogi porodu, ale zaobserwowali, że noworodki urodzone droga cięcia cesarskiego częściej mają problemy z oddychaniem i potrzebują pomocy lekarza. Jedynie porody dzieci z małą masą ciała, czyli poniżej 1500 g, okazują się bardziej korzystne drogą cięcia cesarskiego, ponieważ u noworodków urodzonych drogami natury częściej obserwuje się krwawienia śródczaszkowe III i IV stopnia.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze