Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie pracującej w oparciu o umowę o pracę. Jest płatną przerwą w pracy spowodowaną urodzeniem dziecka.

Urlop macierzyński - zasady

Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Pracownicy przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze:

Polecane wideo:

  • 20 tygodni, gdy urodzi ona jedno dziecko przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni, gdy urodzi ona dwójkę dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków i więcej dzieci przy jednym porodzie.
    • *

Urlop macierzyński może zostać wykorzystany przed porodem, lecz musi to być co najmniej dwa tygodnie. Jeśli kobieta w ciąży nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego to dzień urodzenia dziecka. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu maksymalnego.

Urlop macierzyński - wniosek

Kodeks pracy nie przewiduje obowiązku złożenia wniosku o podstawowy urlop macierzyński. Większość pracodawców stawia jednak swoim pracownicom taki wymóg, co uzasadnione jest względami praktycznymi, tzn. znajomością przewidywanej przez lekarza daty porodu, od kiedy należy liczyć termin przysługującego urlopu macierzyńskiego. Jeśli jednak pracownica w ciąży chce wykorzystać urlop macierzyński przed porodem lub ubiega się o dodatkowy urlop macierzyński, wtedy każdorazowo zmuszona jest do złożenia odpowiedniego wniosku u pracodawcy.

Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, ale tylko wtedy, gdy z tej części skorzysta ojciec dziecka. Jeśli nie ma pracownika-ojca wychowującego dziecko, z którym pracownica mogłaby podzielić urlop macierzyński albo ojciec odmawia skorzystania z części urlopu macierzyńskiego przysługującego matce-pracownicy, wtedy kobieta musi wykorzystać przysługujący jej urlop w pełnym wymiarze.

Komentarze

dyskusje na forum

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 5 dni temu

5
Artykuły Urlop macierzyński - zasady, wniosek
Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Mama w pracy

, że opuściłaś swoje dziecko? A może sama to sobie wmawiasz? ****(//parenting.pl/portal/powrot-mamy-do-pracy) po (//parenting.pl/portal/urlop-wychowawczy

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Urodzisz dziecko? Nie zwolnią cię z pracy przez 6 lat

Urodzisz dziecko? Nie zwolnią cię z pracy przez 6 lat

Nie chcesz stracić pracy? Nowe przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich pomogą chronić kobiety przed zwolnieniem nawet do 6 lat. ## Idzie (...) nowe - lepsze dla rodziny Od stycznia 2016 roku wchodzą w życie **nowe...

Urlop macierzyński - zasady, wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński

w tym przypadku siedem dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownika bezpośrednio po przebytym **urlopie (...) macierzyńskim**....

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Wymiar urlopu ojcowskiego

: * pisemny wniosek pracownika o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, * skrócony odpis (//parenting.pl/portal/rejestracja-dziecka) (oryginał (...) ), * oświadczenie, iż zasiłek macierzyński za...

Niemowlę

Na urlopie rodzicielskim nawet 64 tygodnie

Na urlopie rodzicielskim nawet 64 tygodnie

mogą z dwóch urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Obowiązuje także krótki, zaledwie dwutygodniowy urlop ojcowski. Przypomnijmy, jak wyglądają zasady (...) uwzględnia wniosek...

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop ojcowski 2010

możliwość brania urlopów przez ojców tylko w szczególnych wypadkach: * matka - pracownica zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego, * w razie zgonu (...) się zmiany będą posuwać się w dobrym...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla ojca

urlopu (6 tygodni) wykorzystuje wówczas ojciec dziecka. Urlop macierzyński dla ojca jest udzielany na pisemny wniosek pracownika po zakończeniu (...) Urlop macierzyński...