Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie na literę D

  • Dawid Jest to imię pochodzenia semickiego, wywodzące się od słowa, które ma kilka znaczeń: dowódca, opiekun, ukochany, godny kochania. Dawniej imię to było nadawane jako tytuł osobom, które sprawowały wysokie funkcje. W Polsce używane od XIII wieku.
  • Deder Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, znane oficjalnie w Polsce od XXIV wieku w formach Dyter, Tyter, a w postaci Dederek, Dederko i Deder ; od XV wieku. Jest formą skróconą imienia Dietrich, które jest odpowiednikiem gockiego Teodoryk. Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Dyter, Deder, Diter.
  • Delfin Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "pochodzący z Delf" - greckiego miasta. Było też tytułem następcy tronu Francji aż do roku 1830.
  • Demetriusz Jest to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "należący do bogini Demeter".
  • Demokryt Jest to imię pochodzenia greckiego. Członem pierwszym jest element demo, czyli "lud", a członem drugim krittos - "sędzia". Demokryt to "sędzia ludu". Ciekawostka Według części historyków Demokryt był jednym z nauczycieli Hippokratesa. Jego przydomek "śmiejącego się filozofa" był związany prawdopodobnie z faktem, iż cierpiał na zaburzenia psychiczne ; manię.
  • Derwan Derwan - zdrobnienia Najpopularniejszymi zdrobnieniami są: Derwanek, Derwanio, Derwanuś, Derwi, Derw
  • Dezyderiusz Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa desiderius oznaczającego "upragniony". Ciekawostka Inną formą tego imienia jest Dezydery.
  • Dezydery Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa desiderius oznaczającego "upragniony". Ciekawostka Inną formą tego imienia jest Dezyderiusz.
  • Diodor Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, od Diodoros co oznacza "dar Zeusa" ("dar Boga"). Imię to jest złożone z członów Dios ("Zeusa") i doron ("dar"). Ciekawostka W Polsce imię to nie jest znane ani używane.
  • Diogenes Jest to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się z połączenia słów Dios - "Zeus" i genes - "urodzony". Oznacza "urodzony z Zeusa".