Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie na literę D

  • Dyzma Jest to imię męskie pochodzenia greckiego, od greckiego dysmai, dysme - "zachód słońca lub gwiazd", "narodzony o zachodzie". Imię to przypisywane jest tradycyjnie dobremu łotrowi - ukrzyżowanemu po prawej stronie Chrystusa złoczyńcy, który nawrócił się i zmarł skruszony.
  • Dziersław Jest to staropolskie imię męskie, złożone z członów dzierży- ("trzymać") i -sław ("sława"). Oznaczało prawdopodobnie "tego, który posiada sławę". Ciekawostka Inne formy tego imienia to: Dzierżysław, Dzirżysław, Dziersław, Dzirsław.
  • Dziesław Jest to staropolskie imię męskie, złożone z członów dzie- ("położyć, postawić"; "zrobić, uczynić"; także "rzec, powiedzieć") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "ten, który buduje sławę".
  • Dziwisław Jest to staropolskie imię męskie. Składa się z członu dziwi- ("patrzeć z zachwytem", "podziw, zachwyt") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "tego, który sławi zachwyt".
  • Długomił Jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: długo miły, miłowany. Ciekaowstka Zdrobnieniem tego imienia jest Długosz.