Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Lek. Małgorzata Horbaczewska

Badanie audiometryczne

Avatar placeholder
08.10.2020 18:43
Badanie audiometryczne
Badanie audiometryczne (123rf)

Badanie audiometryczne, czyli badanie słuchu tonalne progowe, to subiektywne badanie słuchu, które wymaga współpracy ze strony pacjenta (w odróżnieniu od innych, obiektywnych badań, takich jak badanie ABR). Bada ono słyszenie częstotliwości między 125 a 10000 Hz. Pozwala wykryć niedosłuch, a także jego nasilenie. To badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia problemów ze słuchem, zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, a także szumów usznych.

spis treści

1. Jak przygotować się do badania audiometrycznego?

Badanie słuchu tonalne progowe jest wykonywane u osób, u których podejrzewa się niedosłuch lub które niedosłyszą, ale nie wiadomo, w jakim stopniu. Oprócz tego, badanie jest zalecane w przypadku, jeśli u danej osoby wystąpią szumy uszne lub inne zaburzenia słuchu, zawroty głowy lub zaburzenia równowagi. To badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Przed badaniem audiometrycznym z reguły należy przeprowadzić badanie fizykalne, zwykłe badanie słuchu za pomocą szeptu i stroików, a także badanie otolaryngologiczne. Wyniki dobrze jest przekazać osobie, która wykonuje badanie.

Zobacz film: "Codzienna pielęgnacja zdrowej skóry niemowląt i małych dzieci"

Oprócz tego, do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przebieg badania zostanie wyjaśniony przez osobę je przeprowadzającą. Będzie to laryngolog, audiolog, protetyk słuchu lub odpowiednio wykwalifikowana pielęgniarka.

2. Jak wygląda badanie audiometryczne?

Podczas badania audiometrycznego osoba, której słuch jest badany, siedzi w wyciszonym pokoju (tzw. „kabinie ciszy”). Na uszach ma słuchawki, jeśli bada się przewodnictwo powietrzne. Jeśli badane jest przewodnictwo kostne - wykorzystuje się jedną słuchawkę kostną na wyrostku sutkowatym ucha lub na czole (tzw. „próba Webera”).

Wysyłane do uszu pacjenta dźwięki mają różną częstotliwość, która jest ustawiana za pomocą audiometru. Dźwięk o tej samej częstotliwości jest wzmacniany lub osłabiany, aby stwierdzić, w którym momencie badana osoba przestaje go słyszeć. Oprócz zbadania słuchu, można także zbadać wrażliwość na zmiany częstotliwości dźwięków. Osoba badana naciska przycisk, kiedy słyszy dźwięk. Dla każdej częstotliwości sprawdza się słyszalność kilka razy. Wynik takiego badania przedstawia się w formie wykresu, czyli audiogramu. Krzywe audiometryczne pozwalają stwierdzić, czy u pacjenta wystąpiła wada słuchu i, jeżeli tak, to jakie ma natężenie. Dzięki wykresowi po badaniu audiometrycznym, można wybrać odpowiedni aparat słuchowy i leczenie, jeśli jest taka konieczność związana z ubytkiem słuchu. Badanie trwa kilkadziesiąt minut, ale zależy w dużej mierze od szybkości reakcji pacjenta.

Badanie audiometryczne jest badaniem całkowicie bezpiecznym, wolnym od powikłań. Można go przeprowadzać u każdego. Nie jest to jednak badanie odpowiednio skuteczne w przypadku małych dzieci, ze względu na trudności w komunikowaniu się z nimi. Dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i pacjentów niewspółpracujących (np. upośledzonych umysłowo) lepsze będzie badanie potencjałów słuchowych wywołanych, które nie polega na odpowiedziach pacjenta i jest badaniem obiektywnym.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze