Trwa ładowanie...

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Avatar placeholder
29.10.2020 09:22
Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży
Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Zasiłek rehabilitacyjny jest to zasiłek, który wypłacany jest ubezpieczonej, która wyczerpała zasiłek chorobowy (a więc 270 dni) i nadal wymaga leczenia. Mają do niego prawo np. te kobiety, które ze względu na zagrożenie ciąży nie będą mogły przez okres dłuższy niż 182 dni podjąć pracy. Prawo do tego zasiłku przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a zasiłek wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy, także dni wolne od pracy. Świadczenie rehabilitacyjne w czasie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru.

spis treści

1. Jak oblicza się zasiłek rehabilitacyjny w ciąży?

Stan ciąży musi być potwierdzony badaniem lekarskim i stosownym zaświadczeniem. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia liczone jest jako średnia z ostatnich 12 miesięcy, przy czym, jeżeli chorowałaś już wcześniej i przerwa między jednym chorobowym a drugim trwała krócej niż 3 miesiące, to wynagrodzenie za zwolnienie będzie płatne z podstawy ustalanej dla poprzedniego chorobowego. Po tym okresie, jeśli dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolność do pracy ubezpieczonej, może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które z kolei podlega waloryzacji podstawy.

Zasiłek rehabilitacyjny może zostać cofnięty, jeśli ubezpieczona w czasie jego pobierania będzie wykonywać działalność zarobkową lub wykorzystywać czas w sposób niezgodny z celem, na jaki świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze