Przechowywanie krwi pępowinowej

Krew pępowinowa przechowywana jest w specjalnych pojemnikach, łącznie z dokumentacją dziecka. Krew taka najpierw wymieszana jest ze środkiem przeciwzakrzepowym (już w trakcie pobierania), a następnie zamrażana. Krew z pępowiny trafia do banków krwi. Mogą to być państwowe lub rodzinne banki krwi. Krew pobrana z pępowiny może być wykorzystywana do przeszczepu zarówno u dawcy, jak i u jego rodziny lub osoby postronnej.

W jakim celu przechowywana jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa to źródło komórek macierzystych krwiotwórczych, tj. komórek wyjściowych, z których powstają elementy układu krwiotwórczego i odpornościowego. Takie komórki, w porównaniu z komórkami macierzystymi szpiku kostnego, wykazują właściwości proliferacyjne po przeszczepie, tzn. mogą szybko się namnażać. Krew pobrana z pępowiny po porodzie jest przechowywana, aby w przypadku wystąpienia choroby, np. białaczki, można było ją użyć do przeszczepu. W zależności od jej dostępności, o której decydują rodzice, krew z pępowiny może być wykorzystana do przeszczepu rodzinnego, np. od brata dla siostry, lub przeszczepu autologicznego (dawca krwi jest także biorcą) albo do przeszczepu dla całkowicie obcych ludzi.

Polecane wideo:

U osoby dorosłej wraz z krwią pępowinową można dodatkowo przeszczepić krew ze szpiku lub inne porcje krwi pępowinowej. Przeszczep z użyciem krwi pępowinowej jest bardziej korzystny niż przeszczep komórek ze szpiku kostnego, ponieważ komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą się namnażać po przeszczepie, a także występuje mniejsze ryzyko pojawienia się reakcji odrzucenia przeszczepionych lub reakcji przeszczepu przeciw biorcy.

Gdzie przechowywana jest krew pępowinowa?

Krew pępowinowa pobierana jest ze sznura pępowinowego po porodzie do specjalnego zestawu dostarczonego położnej przez rodziców. Wraz z całą dokumentacją dziecka trafia ona do jednego z banków krwi. Bank krwi wybierany jest przez rodziców dziecka. Tam krew jest zamrażana i przechowywana w tzw. kriostatach z ciekłym azotem o temperaturze ok. minus 196 stopni Celsjusza.

Wyróżnia się dwa rodzaje banków przechowujących krew: rodzinne banki krwi oraz banki państwowe. Różnice między nimi są znaczne. Banki rodzinne przechowują krew pępowinową za uiszczeniem odpowiedniej opłaty przez rodziców. Wtedy też podpisywana jest umowa między bankiem a rodzicami, która określa, iż zdeponowana krew jest tylko własnością dziecka. Banki państwowe nie pobierają opłaty za deponowanie krwi, ale komórki macierzyste krwi dziecka trafiają do tzw. puli ogólnodostępnej. Oznacza to, że mogą być wykorzystane do przeszczepu dla całkowicie obcej osoby lub do przeszczepu rodzinnego, np. od brata dla siostry (jeśli nie zostaną wykorzystane wcześniej).

W Polsce istnieją obecnie 4 banki publiczne oraz 6 banków rodzinnych. Banki publiczne nie są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), tylko bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Zdrowia, które raz w roku ogłasza konkurs na bank publiczny. Banki rodzinne przechowują krew odpłatnie. Nie jest to jednak tanie. Samo pobranie krwi pępowinowej przez taki bank sięga ok. 2000 zł, a miesięczne przechowywanie w rodzinnym banku krwi to roczny koszt ok. 400-500 zł.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Krew pępowinowa
Krew pępowinowa

Zastosowanie komórek macierzystych

macierzyste są obecne również w skórze, wątrobie, tkance mięśniowej oraz tkance tłuszczowej. Obecnie pozyskuje się je ze szpiku, krwi pępowinowej oraz krwi (...) zastosowaniami komórek macierzystych...

Krew pępowinowa

Dlaczego warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej?

Artykuł sponsorowany Jeszcze do niedawna po porodzie rutynowo utylizowano łożysko oraz pępowinę, niszcząc w ten sposób cenne komórki macierzyste. Obecnie rośnie jednak liczba rodziców, którzy decydują się na pobranie krwi pępowinowej...

Krew pępowinowa

Co to są komórki macierzyste?

Artykuł sponsorowany Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane, pierwotne i niedojrzałe komórki organizmu ludzkiego. Mają one zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania się. Komórki macierzyste stanowią początkowy etap wszystkich komórek organizmu...

Krew pępowinowa

Bank komórek macierzystych/krwi pępowinowej

Artykuł sponsorowany W banku komórek macierzystych/krwi pępowinowej przechowuje się próbki krwi pobrane w czasie porodu z pępowiny dziecka. Dzięki właściwemu przechowywaniu można zachować właściwości...

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa - od pobrania do przechowywania

Krew pępowinowa - od pobrania do przechowywania

Artykuł sponsorowany Krew pępowinowa jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Są to multipotencjalne komórki organizmu człowieka, które z powodu (...) i zdecydowanie najwygodniejszą metodą pozyskiwania komórek macierzystych...

Krew pępowinowa

Pomaganie mamy we krwi

Pomaganie mamy we krwi

Budziki na licytację i zestawy do pobrania krwi pępowinowej Udekorowane budziki Natalii Przybysz, Edyty Jungowskiej oraz Katarzyny Cichopek, które zostaną wystawione na aukcji wspierającej klinikę "Budzik". Obecni podczas...

Krew pępowinowa

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych Odtwórz wideo

Artykuł sponsorowany Polski Bank Komórek Macierzystych to miejsce, w którym są przechowywane preparaty komórek macierzystych. Krew pępowinowa jest umieszczona w dużych pojemnikach z ciekłym azotem - w tzw. kriostatach....

Krew pępowinowa

Gwiazdy na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?"

Gwiazdy na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?"

Dr Tomasz Baran i Katarzyna Cichopek Dr Tomasz Baran wraz z aktorką grającą w serialu "M jak miłość". Katarzyna Skrzynecka Katarzyna Skrzynecka z budzikiem na rzecz Fundacji "Akogo?". Monika Richardson Monika Richardson na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?". Natalia...