Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Krew pępowinowa - od pobrania do przechowywania

Artykuł sponsorowany

Krew pępowinowa jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Są to multipotencjalne komórki organizmu człowieka, które z powodu swoich właściwości znajdują zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, hematologicznych, immunologicznych oraz metabolicznych. Jedyną nieinwazyjną i zdecydowanie najwygodniejszą metodą pozyskiwania komórek macierzystych jest pobranie ich wraz z krwią pępowinową. Komórki uzyskane w ten sposób mają około dziesięciokrotnie większe zdolności regeneracyjne niż komórki macierzyste pochodzące ze szpiku. Ponadto komórki z krwi pępowinowej rzadziej powodują powikłania po transplantacji.

1. Pobieranie i transport krwi pępowinowej

Pobranie krwi pępowinowej ma miejsce po porodzie. Jest to zupełnie nieinwazyjny, bezbolesny i neutralny zabieg. Krew pępowinową pobiera się ze sznura pępowinowego przy użyciu zestawu pobraniowego. W skład zestawu wchodzi worek na krew, w którym znajduje się płyn konserwujący (CPD). Płyn ten ma za zadanie zapobiegać krzepnięciu krwi. Po przecięciu pępowiny pobiera się krew z pozostałego jej fragmentu. Oprócz krwi pępowinowej konieczna jest próbka krwi żylnej matki dziecka. Krew zostaje zabezpieczona w pojemniku, który następnie jest transportowany do laboratorium. Tam próbki są badane w kierunku zakażeń wirusowych i bakteryjnych.

2. Preparatyka krwi pępowinowej i jej zamrożenie

Proces preparatyki krwi pępowinowej polega na izolacji komórek macierzystych oraz właściwym zabezpieczeniu ich przed zamrożeniem. Porcja krwi pępowinowej jest następnie zamrażana. Kolejnym etapem jest przeniesienie krwi do zbiornika zawierającego ciekły azot o temperaturze -190°C. W takich warunkach można przechowywać krew pępowinową przez wiele lat. Ogromnie ważne jest ścisłe trzymanie się wytycznych dotyczących zamrażania i przechowywania krwi pępowinowej. Jedynie najwyższe standardy procedur gwarantują zachowanie leczniczych właściwości komórek macierzystych. Krew pępowinowa jest poddawana badaniom, które mają na celu ustalenie jej parametrów. Wyniki tych badań są istotne z punktu widzenia ewentualnych przeszczepów. Jeśli pobrana krew ma trafić do banku publicznego, konieczne jest oznaczenie antygenów HLA (antygenów transplantacyjnych). Są one niezbędne, gdy krew ma być przeszczepiona innej osobie niż dawca. W przypadku banku rodzinnego badanie to przeprowadza się bezpośrednio przed samym przeszczepieniem.

3. Przechowywanie krwi pępowinowej

Instytucje przechowujące krew pępowinową to: banki publiczne oraz banki rodzinne. W bankach publicznych krew pępowinowa jest deponowana bezpłatnie i mogą z niej skorzystać wszystkie chore osoby. Rodzice dziecka, od którego pobrano krew nie mają do niej żadnych praw. W przypadku banków rodzinnych należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów, ale krew pępowinowa jest wówczas dostępna tylko i wyłącznie na potrzeby konkretnej rodziny. Do niedawna w Polsce istniały zaledwie trzy publiczne banki krwi. W kwietniu 2011 roku powstał nowy publiczny bank krwi pępowinowej. Była to inicjatywa rodzinnego Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Kobiety mogą oddać krew pępowinową swojego dziecka bez żadnych opłat. Całkowicie bezpłatne pobranie oraz zdeponowanie krwi pępowinowej jest obecnie możliwe w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Wielu przyszłych rodziców zastanawia się, jak długo można przechowywać krew pępowinową. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wskazują na zachowanie żywotności komórek macierzystych po rozmrożeniu nawet po 15 latach przechowywania. Niedawno ukazała się publikacja profesora H.E. Broxmeyera - obecnego przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego - w której mówi się o zachowaniu właściwości komórek macierzystych nawet po 24 latach przechowywania krwi pępowinowej.

4. Jak zorganizować pobranie krwi pępowinowej?

Przyszli rodzice, którzy chcą oddać krew pępowinową dziecka do rodzinnego banku krwi powinni skontaktować się z taką instytucją i podpisać stosowną umowę. Po dopełnieniu formalności otrzymują oznakowany i przygotowany specjalnie dla swojego dziecka zestaw pobraniowy. W skład zestawu wchodzą sterylne elementy, które służą do pobrania krwi, dokumenty oraz inne niezbędne materiały. Zestaw pobraniowy należy wziąć ze sobą do szpitala w dniu porodu i przekazać go położnej. Jeśli rodzice chcą skorzystać z oferty banku publicznego, wyrażają pisemną zgodę na pobranie krwi i zrzekają się praw do niej.

Redakcja parenting.pl, 10 miesięcy temu
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Krew pępowinowa
Krew pępowinowa

Zastosowanie komórek macierzystych

macierzyste są obecne również w skórze, wątrobie, tkance mięśniowej oraz tkance tłuszczowej. Obecnie pozyskuje się je ze szpiku, krwi pępowinowej (...) są badania nad nowymi zastosowaniami komórek macierzystych pozyskanych z krwi pępowinowej, w leczeniu cukrzycy typu 1, udaru mózgu, zawału serca, stwardnienia

Krew pępowinowa

Bank komórek macierzystych/krwi pępowinowej

Artykuł sponsorowany W banku komórek macierzystych/krwi pępowinowej przechowuje się próbki krwi pobrane w czasie porodu z pępowiny dziecka. Dzięki właściwemu przechowywaniu można zachować właściwości komórek macierzystych przez długie lata i wykorzystać je w leczeniu wielu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. W Polsce funkcjonowanie komercyjnych banków krwi pępowinowej reguluje ustawa z 2006 roku. Na świecie najważniejszą organizacją ustalającą standardy procedur dotyczących krwi pępowinowej i certyfikującą banki krwi pępowinowej jest American Association of Blood Banks (AABB). W naszym kraju jedynie Polski Bank Komórek Macierzystych ma akredytację AABB. Jak przechowywana jest krew pępowinowa w banku? Banki rodzinne stanowią większość banków komórek macierzystych w Polsce. Aby zdeponować w nich krew pępowinową, należy uiścić opłatę wstępną w wysokości około 600 zł. Po porodzie należy dopłacić około 1600-1800 zł. Ponadto rocznie opłaca się abonament w wysokości około 450 zł. Krew pępowinowa jest przechowywana również w bankach publicznych. Rodzice nie muszą wówczas ponosić kosztów, ale konieczne jest zrzeczenie się wszelkich praw do zdeponowanych komórek macierzystych. Po pobraniu krew pępowinowa jest transportowana do laboratorium w specjalnym pojemniku. Tam próbkę poddaje się badaniom, których wyniki otrzymują rodzice dziecka. Jeżeli krew spełnia wymagane warunki, następuje zdeponowanie jej w banku. Złożenie krwi w banku jest potwierdzone stosownym certyfikatem, który otrzymują rodzice dziecka. Decyzja o wyborze banku komórek macierzystych powinna być przemyślana. Warto sprawdzić, jakie certyfikaty i akredytacje posiada dany bank. Gdy krew pępowinowa dostaje się do banku komórek macierzystych, dodaje się do niej specjalny roztwór chroniący ją przed skutkami ubocznymi zamrożenia. Krew jest przechowywana w ciekłym azocie w temperaturze wynoszącej -190°C. Dzięki niskiej temperaturze możliwe jest zachowanie cennych właściwości komórek macierzystych przez wiele lat. Najstarsze próbki krwi pępowinowej przechowywane w bankach mają 24 lata. Banki publiczne i rodzinne W bankach publicznych krew pępowinowa jest zdeponowana bezpłatnie i mogą z niej skorzystać wszyscy chorzy. Rodzice dziecka będącego dawcą nie mogą liczyć na specjalne traktowanie - może się zdarzyć, że krew zostanie wykorzystana w leczeniu kogoś innego. Jedynie korzystając z banku rodzinnego, można mieć prawo do krwi i gwarancję, że nie skorzysta z niej nikt poza członkami danej rodziny. Do niedawna w naszym kraju funkcjonowały tylko trzy publiczne banki krwi, przy czym dostęp do nich był utrudniony. W kwietniu 2011 roku rodzinny Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zainicjował powstanie kolejnego publicznego banku krwi pępowinowej. Na początku bezpłatne pobranie krwi pępowinowej i zdeponowanie jej możliwe było jedynie w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, ale od listopada 2011 roku krew pobiera się również w szpitalu przy ulicy Karowej.

Krew pępowinowa

Co to są komórki macierzyste?

Artykuł sponsorowany Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane, pierwotne i niedojrzałe komórki organizmu ludzkiego. Mają one zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania się. Komórki macierzyste stanowią początkowy etap wszystkich komórek organizmu człowieka - na przykład komórek krwi, tkanki nerwowej oraz kostnej. Krwiotwórcze komórki macierzyste dają początek kolejnym pokoleniom komórek, z których wytwarzane są dojrzałe krwinki. Obecnie są one pozyskiwane ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej oraz krwi obwodowej. Właściwości i zastosowanie komórek macierzystych Komórki macierzyste mogą być pomocne przede wszystkim w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, chorób nowotworowych oraz metabolicznych. Komórki macierzyste uzyskiwane z krwi pępowinowej są coraz częściej wykorzystywane w ośrodkach transplantacyjnych. W Stanach Zjednoczonych przeprowadza się obecnie więcej zabiegów z użyciem komórek macierzystych z krwi pępowinowej niż tych pochodzących ze szpiku kostnego. W zależności od rodzaju choroby oraz czynników ryzyka przeprowadza się autologiczne lub allogeniczne przeszczepy szpiku. Przeszczepienia autologiczne polegają na wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących od osoby poddawanej leczeniu. Około 60% wszystkich przeszczepień szpiku to przeszczepienia autologiczne. Częściej przeprowadza się je u chorych po 20. roku życia. Natomiast przeszczepienia allogeniczne to takie, w których komórki macierzyste pochodzą od osoby innej niż biorca. Dawca komórek może być spokrewniony z biorcą lub być zupełnie obcą osobą. Obecnie przeszczepianie komórek macierzystych można wykorzystać w leczeniu niemal 70 chorób. Są to: ostre białaczki, białaczki przewlekłe, zespoły mielodysplastyczne oraz mieloproliferacyjne, zespoły rozrostowe układu chłonnego, choroby fagocytów, choroby histiocytów, wrodzone anomalie krwinek czerwonych, wrodzone zaburzenia układu odpornościowego, inne choroby dziedziczne, szpiczak mnogi oraz nowotwory złośliwe narządów litych. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej i szpiku Istnieją istotne różnice pomiędzy pozyskiwaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz ze szpiku kostnego. Krew pępowinowa Szpik kostny Czas i sposób pobrania Krew pępowinowa jest pobierana w ciągu kilku minut, pobranie jest bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne. Pobranie trwa co najmniej kilkadziesiąt minut. Szpik kostny pobiera się poprzez nakłucia talerzy kości biodrowych. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym. Ryzyko przeniesienia zakażenia Ryzyko jest niewielkie, ponieważ krew pępowinowa pochodzi z naczyń pępowiny oraz łożyska. Dawcą jest zwykle osoba dorosła. Istnieje ryzyko, iż dawca jest bezobjawowym nosicielem wirusów, które mogą ujawnić się po przeszczepieniu i spowodować zakażenie biorcy. Wymagana zgodność do przeszczepienia komórek macierzystych Dopuszczalna zgodność pomiędzy biorcą i dawcą mieści się w obrębie 4 antygenów transplantacyjnych. Dopuszcza się zgodność pomiędzy dawcą a biorcą w obrębie 9 antygenów transplantacyjnych. Dostępność do przeszczepienia Po zdeponowaniu krew pępowinowa jest dostępna do przeszczepienia, czeka jedynie w banku komórek macierzystych na biorcę. Nawet jeśli dawca jest zarejestrowany w rejestrze, musi zgłosić się do pobrania szpiku. Warunkiem koniecznym jest dobry stan zdrowia. Potencjał wzrostu Zdolność komórek do proliferacji jest większa niż w przypadku szpiku kostnego. Zdolność do proliferacji jest mniejsza niż w przypadku komórek z krwi pępowinowej. Odtworzenie układu krwiotwórczego Odbudowa układu krwiotwórczego trwa około miesiąc po przeszczepieniu. Odbudowa układu krwiotwórczego po procedurze przeszczepienia trwa około dwa tygodnie. Krwiotwórcze komórki macierzyste uzyskiwane z krwi pępowinowej mają około dziesięciokrotnie lepsze zdolności regeneracyjne niż komórki, które pochodzą ze szpiku kostnego. Ponadto po przeszczepieniu rzadziej są odrzucane przez organizm biorcy. Z tego powodu coraz częściej dokonuje się przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Krew pępowinowa

Dlaczego warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej?

Artykuł sponsorowany Jeszcze do niedawna po porodzie rutynowo utylizowano łożysko oraz pępowinę, niszcząc w ten sposób cenne komórki macierzyste. Obecnie rośnie jednak liczba rodziców, którzy decydują się na pobranie krwi pępowinowej dziecka i złożenie jej w banku komórek macierzystych. Dzięki wysokim standardom procedur dotyczących pobierania oraz przechowywania komórek macierzystych można zachować ich właściwości nawet przez kilkadziesiąt lat. Porcję krwi pępowinowej uzyskuje się w ciągu kilku minut, przy czym zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Komórki macierzyste znajdujące się w krwi pępowinowej mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu poważnych chorób. Wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej są obecnie wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych, zwłaszcza układu krwiotwórczego. Przeszczepienia komórek macierzystych są stosowane w leczeniu chłoniaków, białaczek oraz innych chorób układu krwiotwórczego, guzów wieku dziecięcego i innych schorzeń. Łączna liczba chorób, w leczeniu których można wykorzystać przeszczepy komórek macierzystych, wynosi aż 80, przy czym trwają badania nad zastosowaniem tych komórek w medycynie regeneracyjnej. Naukowcy pracują nad nowymi technikami namnażania oraz różnicowania komórek macierzystych. Postęp w tej dziedzinie może stanowić przełom w leczeniu chorób układu krążenia, układu nerwowego i innych. Plusy przechowywania krwi pępowinowej Krew pępowinowa może uratować życie dziecku, które jest dawcą, lub jego rodzeństwu. W krwi pępowinowej znajdują się bowiem krwiotwórcze komórki macierzyste. Komórki z krwi pępowinowej mogą być przeszczepione choremu podobnie jak komórki szpiku kostnego. Dzięki temu pomagają odbudować układ krwiotwórczy i immunologiczny chorego. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są często bardziej skuteczne w leczeniu niż komórki uzyskane od dorosłych dawców. Jest to spowodowane ich dużym potencjałem proliferacyjnym - zdolnością do namnażania się komórek po ich przeszczepieniu. Właściwość ta jest wykorzystywana zarówno w przeszczepach allogenicznych (dawcą krwi jest członek rodziny biorcy lub ktoś zupełnie obcy), jak i przeszczepach autologicznych (dawca komórek jest jednocześnie biorcą). Już teraz uważa się, że komórki macierzyste będą przyszłością medycyny, ponieważ znajdą zastosowanie w większości jej dziedzin. Obecnie stosowane są w hematologii, onkologii, okulistyce, ortopedii i kosmetologii. Pomagają leczyć choroby układu krwionośnego, takie jak białaczka, ale też nowotwory, takie jak guzy i chłoniaki. Regeneracyjne właściwości komórek macierzystych pozwalają też na wykorzystanie ich w eksperymentach nad produkcją leków na choroby takie, jak cukrzyca, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy niewydolność serca. Jakie są ograniczenia w zastosowaniu krwi pępowinowej? Nie każdy ma możliwość skorzystania z krwi pępowinowej. Jeżeli biorca jest dawcą komórek macierzystych, a choroba, z którą się zmaga jest spowodowana defektem komórki macierzystej, należy dokonać przeszczepu od innego dawcy. Wówczas można przeprowadzić przeszczepienie sekwencjonowane - połączenie jednostek krwi pobranej od dwóch dawców. Wcześniej należy jednak określić zgodność tkankową. W niektórych przypadkach łączy się krew pępowinową z komórkami macierzystymi uzyskanymi ze szpiku lub krwi obwodowej (po mobilizacji). Coraz bardziej popularne jest namnażanie komórek krwi pępowinowej przed zabiegiem ich przeszczepienia. Przeciwwskazaniem do przeszczepu komórek macierzystych może być również zakażenie krwi pępowinowej, jednak jest to stosunkowo rzadkie zjawisko. Decyzję o przeszczepie podejmuje samodzielny ośrodek transplantacyjny, uwzględniając dobro pacjenta. Krew pępowinowa może być zastosowana w leczeniu dziecka będącego dawcą lub jego chorego rodzeństwa. Jeżeli komórki macierzyste mają być wykorzystane w terapii innej osoby niż dawca, należy przeprowadzić dodatkowe badania, by ustalić, czy zgodność tkankowa dawcy oraz biorcy jest wystarczająca. Szanse na stuprocentową zgodność tkankową u rodzeństwa wynoszą 25%.

Krew pępowinowa

Pomaganie mamy we krwi

Pomaganie mamy we krwi

Budziki na licytację i zestawy do pobrania krwi pępowinowej Udekorowane budziki Natalii Przybysz, Edyty Jungowskiej oraz Katarzyny Cichopek, które zostaną wystawione na aukcji wspierającej klinikę "Budzik".Obecni podczas spotkania P. Paweł Kwiatkowski Koordynator Programów Medycznych Fundacja Akogo, Agnieszka Popielewicz i dr Tomasz Baran.Agnieszka Popielewicz i dr Tomasz Baran Dr Tomasz Baran (Polski Bank Komórek Macierzystych) wręczający Agnieszce Popielewicz zestaw pobraniowy.

Krew pępowinowa

Decyzja

Decyzja

pobrania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Oczywiście nie ma przymusu korzystania z banków komórek macierzystych – decyzja o pobraniu krwi pępowinowej należy do rodziców. Wyróżnia się dwa typy banków krwi pępowinowej: banki rodzinne oraz banki publiczne. Skorzystanie z oferty banków rodzinnych wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, ale pobrana krew pępowinowa jest do wyłącznej dyspozycji danej rodziny. W przypadku banków publicznych rodzice oddają krew bez żadnych kosztów – te są ponoszone przez sponsora lub państwo. Rodzice dziecka zrzekają się praw do pobranej krwi i przestaje ona być ich własnością. Krew pępowinowa trafia do światowego rejestru i może być wykorzystana w leczeniu całkowicie obcych osób. Polski Bank Komórek Macierzystych wywodzi się z tradycji banków rodzinnych, ale organizował również jako sponsor akcje pobierania krwi pępowinowej do banków publicznych. (...) Artykuł sponsorowany Każda kobieta spodziewająca się dziecka wykonuje liczne badania, np. badanie krwi w ciąży. Wiele osób nie wie o możliwości

Krew pępowinowa

Dlaczego warto skorzystać z oferty PBKM?

Dlaczego warto skorzystać z oferty PBKM?

Artykuł sponsorowany Pobranie krwi pępowinowej daje możliwość zabezpieczenia komórek macierzystych. Krew pępowinową można pobrać tylko raz w życiu, dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z oferty banku komórek (...) (American Association of Blood Banks). Jest to instytucja, która od lat wyznacza standardy bankowania krwi pępowinowej. PBKM to jedyny bank krwi pępowinowej, który ma doświadczenie w użyciu krwi pępowinowej. Co ważne, jest to największy bank komórek macierzystych w Polsce – ponad 70% osób, które zdecydowały się na pobranie krwi pępowinowej skorzystało z oferty PBKM. W Polsce wykorzystano krew pobraną przez PBKM już ośmiokrotnie. Wszystkie przypadki dotyczyły leczenia dzieci w różnym wieku. Najstarsze dziecko miało 12 lat. W siedmiu przypadkach zastosowano krew pępowinową pochodzącą od rodzeństwa biorcy. Raz dawcą był jednocześnie biorca krwi pępowinowej. Polski Bank Komórek Macierzystych otrzymał liczne certyfikaty jakości. Są to między innymi: Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia, Certyfikat AABB oraz ISO. PBKM był poddawany audytom niezależnych instytucji.

Krew pępowinowa

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych

Artykuł sponsorowany Polski Bank Komórek Macierzystych to miejsce, w którym są przechowywane preparaty komórek macierzystych. Krew pępowinowa jest umieszczona w dużych pojemnikach z ciekłym azotem – w tzw. kriostatach. Ciekły azot pozwala na utrzymanie w kriostacie bardzo niskiej temperatury. Temperatura, którą należy utrzymywać w kriostacie to przynajmniej -150°C. W PBKM temperatura w kriostatach wynosi między -185 a -192°C. Komórki macierzyste to komórki, które mają specjalne cechy różniące je od innych komórek. Komórki macierzyste potrafią przekształcać się w inne komórki. Ponadto dzieląc się, są w stanie odtwarzać same siebie. Krew pępowinowa (...) pępowinowej jest całkowicie bezpieczne dla matki i dziecka. Nie stwarza też wątpliwości natury etycznej. Minimalna wymagana ilość krwi pępowinowej to 20