Nowy sposób oceniania uczniów w szkołach. Sprawdź najważniejsze zmiany!

W zbliżającym się nowym roku szkolnym 2015/2016 obowiązywać będą nowe zasady sprawdzania wiedzy i rozwoju uczniów. Dowiedz się, jak od września będzie oceniane twoje dziecko i poznaj najważniejsze kwestie, które zostały doprecyzowane w rozporządzeniu.

10 rad, jak uchronić dziecko przed otyłością

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 29 proc. polskich 11-latków ma nadwagę. Rodzice muszą być świadomi, że problem ten to nie tylko kwestia...

Wychowanie fizyczne

Dotychczas po przedstawieniu przez ucznia zwolnienia lekarskiego, potwierdzającego jego ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach, dyrektor szkoły zwalniał go z całkowitej realizacji programu oraz udziału w zajęciach. Od nowego roku szkolnego opinia lekarska będzie dawała możliwość zwolnienia ucznia z wybranych ćwiczeń fizycznych. Podstawą do udziału w zajęciach i ograniczeniu aktywności podczas wykonywania konkretnych ćwiczeń będzie jak dotychczas zwolnienie lekarskie, jednak będzie musiało ono wskazywać, jakich konkretnie ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać.

Polecane wideo:

Dodatkowo nauczyciel będzie musiał odpowiednio dostosować wymagania edukacyjne, które są niezbędne do otrzymania oceny klasyfikacyjnej ucznia, do jego indywidualnych potrzeb i ograniczonych możliwości – zgodnie z zaleceniami i opinią wydaną przez lekarza.

Zmianie ulegnie również sposób, w jaki będą oceniani uczniowie – oprócz zaangażowania i wywiązywania się z obowiązków wynikających z podstawy programowej zajęć, przy wystawianiu oceny końcowej nauczyciel powinien wziąć pod uwagę aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz jego systematyczny udział w lekcjach.

Rozporządzenie ma ograniczyć do minimum liczbę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, które co roku dostarczają uczniowie. Intencja jest prosta – nawet ograniczony udział dziecka w zajęciach wychowania fizycznego będzie miał korzystny wpływ na jego rozwój psychiczny i fizyczny. Inna forma oceniania to sposób na zmotywowanie dzieci i młodzieży do większego zaangażowania się i uczestnictwa w zajęciach, a także zwiększenia świadomości wśród uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Ocena z zachowania

Doprecyzowania doczekał się również sposób dotyczący wystawiania rocznej oceny z zachowania. Do tej pory przepisy wskazywały jedynie termin wnoszenia ewentualnych zastrzeżeń w przypadku oceny wystawionej ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności uczniów. Nowe przepisy jasno określają, że ustalenie oceny końcowej z zachowania ma być zakończone w terminie pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

Zajęcia praktyczne i laboratoryjne

Kolejną kwestią, która została dookreślona w nowym rozporządzeniu, są egzaminy klasyfikacyjne oraz sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń. Z takich zajęć, jak: zajęcia praktyczne, laboratoryjne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe oraz wychowanie fizyczne mają mieć one przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Religia i etyka

W poprzednich latach problematyczną, budzącą wiele pytań kwestią było również wliczanie oceny z religii oraz etyki do średniej ocen. Od nowego roku szkolnego nie ma już wątpliwości, bo jak mówi rozporządzenie: „w przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć”. Dodatkowo, jeśli uzyskana ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić w górę.

Rozporządzenie podpisane przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską 10 czerwca 2015 roku wchodzi w życie 1 września. Dokument stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Twoje dziecko rozpoczyna we wrześniu nowy rok szkolny? Wiesz już, co powinno się znaleźć w jego wyprawce? Szukasz wskazówek, a może chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi rodzicami? Wejdź na nasze forum!

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Rozwój ucznia
Rozwój ucznia

Rozpoczęcie nauki szkolnej

Rozpoczęcie nauki szkolnej

Początek nauki szkolnej nie musi być stresujący - dzięki książce "Hurra! Idę do szkoły!" dziecko może oswoić się z nowymi doświadczeniami.

Rozwój ucznia

W szkole nie nauczysz się...

W szkole nie nauczysz się...

placówce edukacyjnej, zaczynając od szkoły podstawowej, to materiał, który realizują, nie zawsze idzie wraz z duchem czasu i rozwojem nowych (...) z wychowania fizycznego mają zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny, nie...

Rozwój ucznia

Pierwszy dzień w szkole

Pierwszy dzień w szkole

Pierwszy dzień w szkole jest zawsze bardzo ekscytujący, ale też stresujący dla dziecka.

Rozwój ucznia

Dzieci mają o trzy razy za dużo prac domowych

Dzieci mają o trzy razy za dużo prac domowych

Nic tak nie spędza snu z powiek ucznia, jak powrót do obowiązków po wakacjach. Nauka, prace domowe, lekcje... Wszystko to już za chwilę - beztroski (...) waży plecak ucznia? Zdecydowanie za dużo!                     ...

Rozwój ucznia

Rozwój fizyczny ucznia

Rozwój fizyczny ucznia

. Rozwój somatyczny ucznia Dziecko kończące edukację przedszkolną jest na tyle rozwinięte, że może spokojnie podołać obowiązkom szkolnym. Maluch (...) w dużej mierze czynniki indywidualne, jak geny, warunki życia,...

Rozwój ucznia

Klasy integracyjne to błąd?

Klasy integracyjne to błąd?

decybeli, to kwalifikuje się takiego ucznia jako niedosłyszącego lub słabosłyszącego. Ten, kto ma niedosłuch powyżej 70 decybeli, jest osobą niesłyszącą (...) im. Jana Pawła II w Lublinie. Jak powinna przebiegać edukacja dzieci niesłyszących...

Rozwój ucznia

Seksualność ucznia

Seksualność ucznia wiąże się na początku z identyfikacją własnej płci i zdolnością różnicowania zachowań adekwatnych dla dziewczynek i chłopców (...) , powodująca zaokrąglenie sylwetki. Wkrótce po zakończeniu skoku pokwitaniowego organizm...