Nowy sposób oceniania uczniów w szkołach. Sprawdź najważniejsze zmiany!

W zbliżającym się nowym roku szkolnym 2015/2016 obowiązywać będą nowe zasady sprawdzania wiedzy i rozwoju uczniów. Dowiedz się, jak od września będzie oceniane twoje dziecko i poznaj najważniejsze kwestie, które zostały doprecyzowane w rozporządzeniu.

10 rad, jak uchronić dziecko przed otyłością
10 rad, jak uchronić dziecko przed otyłością [8 zdjęć]

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 29 proc. polskich 11-latków ma nadwagę. Rodzice muszą...

zobacz galerię

1. Wychowanie fizyczne

Dotychczas po przedstawieniu przez ucznia zwolnienia lekarskiego, potwierdzającego jego ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach, dyrektor szkoły zwalniał go z całkowitej realizacji programu oraz udziału w zajęciach. Od nowego roku szkolnego opinia lekarska będzie dawała możliwość zwolnienia ucznia z wybranych ćwiczeń fizycznych. Podstawą do udziału w zajęciach i ograniczeniu aktywności podczas wykonywania konkretnych ćwiczeń będzie jak dotychczas zwolnienie lekarskie, jednak będzie musiało ono wskazywać, jakich konkretnie ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać.

Zobacz film: "Wysokie oceny za wszelką cenę"

Dodatkowo nauczyciel będzie musiał odpowiednio dostosować wymagania edukacyjne, które są niezbędne do otrzymania oceny klasyfikacyjnej ucznia, do jego indywidualnych potrzeb i ograniczonych możliwości – zgodnie z zaleceniami i opinią wydaną przez lekarza.

Zmianie ulegnie również sposób, w jaki będą oceniani uczniowie – oprócz zaangażowania i wywiązywania się z obowiązków wynikających z podstawy programowej zajęć, przy wystawianiu oceny końcowej nauczyciel powinien wziąć pod uwagę aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz jego systematyczny udział w lekcjach.

Rozporządzenie ma ograniczyć do minimum liczbę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, które co roku dostarczają uczniowie. Intencja jest prosta – nawet ograniczony udział dziecka w zajęciach wychowania fizycznego będzie miał korzystny wpływ na jego rozwój psychiczny i fizyczny. Inna forma oceniania to sposób na zmotywowanie dzieci i młodzieży do większego zaangażowania się i uczestnictwa w zajęciach, a także zwiększenia świadomości wśród uczniów na temat zdrowego stylu życia.

2. Ocena z zachowania

Doprecyzowania doczekał się również sposób dotyczący wystawiania rocznej oceny z zachowania. Do tej pory przepisy wskazywały jedynie termin wnoszenia ewentualnych zastrzeżeń w przypadku oceny wystawionej ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności uczniów. Nowe przepisy jasno określają, że ustalenie oceny końcowej z zachowania ma być zakończone w terminie pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

3. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne

Kolejną kwestią, która została dookreślona w nowym rozporządzeniu, są egzaminy klasyfikacyjne oraz sprawdziany wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku zajęć, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń. Z takich zajęć, jak: zajęcia praktyczne, laboratoryjne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe oraz wychowanie fizyczne mają mieć one przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Religia i etyka

W poprzednich latach problematyczną, budzącą wiele pytań kwestią było również wliczanie oceny z religii oraz etyki do średniej ocen. Od nowego roku szkolnego nie ma już wątpliwości, bo jak mówi rozporządzenie: „w przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć”. Dodatkowo, jeśli uzyskana ocena nie jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić w górę.

Nowe zasady oceniania uczniów są wynikiem troski o ich rozwój psychiczny i fizyczny
Nowe zasady oceniania uczniów są wynikiem troski o ich rozwój psychiczny i fizyczny (Zdjęcie dzieci / Shutterstock)

Rozporządzenie podpisane przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską 10 czerwca 2015 roku wchodzi w życie 1 września. Dokument stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Twoje dziecko rozpoczyna we wrześniu nowy rok szkolny? Wiesz już, co powinno się znaleźć w jego wyprawce? Szukasz wskazówek, a może chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi rodzicami? Wejdź na nasze forum!

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.