Trwa ładowanie...

Naukowcy odkryli źródło alkoholizmu. Zaczyna się w dzieciństwie i przyczynia się też do demencji

Avatar placeholder
04.07.2024 18:09
Naukowcy odkryli źródło alkoholizmu. Zaczyna się w dzieciństwie i przyczynia się też do demencji
Naukowcy odkryli źródło alkoholizmu. Zaczyna się w dzieciństwie i przyczynia się też do demencji (Getty Images)

Badania przeprowadzone przez naukowców z Arizona State University wykazały, że dzieci, które doświadczają samotności, są bardziej narażone na problemy z nadużywaniem alkoholu w dorosłym życiu. To zjawisko jeszcze nasiliło się z powodu pandemii, która wpłynęła na życie wielu dzieci na całym świecie.

spis treści

1. Samotność ma związek z nadużywaniem alkoholu

Zespół badawczy z Arizona State University przeprowadził badania, aby zrozumieć, w jaki sposób samotność w dzieciństwie wpływa na poziom stresu i spożycie alkoholu w późniejszym życiu. W badaniu wzięło udział 300 studentów, którzy wypełniali kwestionariusze dotyczące stopnia odczuwanej samotności w dzieciństwie. Analiza danych wykazała, że większy poziom samotności do 12. roku życia przekładał się na wyższy poziom stresu u studentów oraz większe prawdopodobieństwo problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Naukowcy podkreślają, że samotność w dzieciństwie może prowadzić do różnorodnych problemów emocjonalnych i zdrowotnych w późniejszym życiu. Izolacja społeczna i brak wsparcia emocjonalnego w młodym wieku mogą wpłynąć na rozwój mechanizmów radzenia sobie ze stresem, co z kolei może prowadzić do sięgania po alkohol jako sposób na złagodzenie napięcia i negatywnych emocji.

2. Problem może się nasilić

Zobacz film: "Rozwój odporności u dzieci"

Dane zebrane przez zespół badawczy dotyczą okresu przed pandemią, kiedy ponad jedno na dziesięcioro dzieci w wieku 10-12 lat przyznawało, że czuło się samotne. Julie Patock-Peckham, prowadząca badania, zwraca uwagę, że w wyniku pandemii problem ten może się nasilić. Zamknięcie szkół, ograniczenie kontaktów społecznych i wzrost izolacji mogą prowadzić do zwiększenia liczby dzieci, które doświadczają samotności.

Patock-Peckham ostrzega, że za kilka lat możemy mieć do czynienia z nasileniem problemów wśród młodych dorosłych, których dzieciństwo przypadło na czas pandemii. Te osoby mogą być bardziej narażone na problemy związane z nadużywaniem alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi. Warto zaznaczyć, że nadużywanie alkoholu to tylko jeden z wielu problemów związanych z samotnością.

3. Samotność a zdrowie psychiczne i fizyczne

Samotność ma również negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych. Badania wykazały, że samotność przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia, zwiększając ryzyko demencji, chorób układu sercowo-naczyniowego i udaru. Te problemy zdrowotne mogą mieć poważne konsekwencje dla jakości życia i długości życia osób starszych.

Samotność w każdym wieku może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, dlatego ważne jest, aby społeczeństwo podejmowało działania mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej. W przypadku dzieci i młodzieży kluczowe jest zapewnienie im wsparcia emocjonalnego i społecznego, aby mogły rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

4. Rola rodziny i szkoły

Rodzina i szkoła odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu samotności u dzieci. Rodzice powinni być świadomi emocjonalnych potrzeb swoich dzieci i starać się zapewnić im wsparcie, zrozumienie i ciepło. Szkoły mogą również odegrać istotną rolę, oferując programy wsparcia emocjonalnego i promując zdrowe relacje rówieśnicze.

Ważne jest również, aby społeczeństwo jako całość podejmowało działania mające na celu redukcję samotności wśród dzieci i młodzieży. Organizacje pozarządowe, lokalne społeczności i instytucje publiczne mogą współpracować, aby stworzyć programy i inicjatywy wspierające dzieci i młodzież, które mogą być narażone na samotność.

Samotność w dzieciństwie ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego w dorosłym życiu. Badania przeprowadzone przez naukowców z Arizona State University wykazały, że dzieci, które doświadczają samotności, są bardziej narażone na problemy z nadużywaniem alkoholu w późniejszym życiu. Pandemia mogła jeszcze dodatkowo nasilić ten problem, dlatego ważne jest, aby społeczeństwo podejmowało działania mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej i wspieranie dzieci oraz młodzieży w trudnych czasach.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze