Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona żeńskie na literę J

  • Jadwiga Jest to imię żeńskie pochodzenia germańskiego, powstałe z elementów hadu i wig, które (oba) oznaczają "walka". W Polsce imię to zostało zanotowane po raz pierwszy w XIII wieku.
  • Jagna Jest to imię żeńskie, według różnych badaczy stanowiące usamodzielnione zdrobnienie imion: Agnieszka, Jadwiga bądź Agata. Ciekawostka Imię Jagna spotykane było również wśród bohaterek literackich - Jagienka ze Zgorzelic była bohaterką powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, Jagna Borynowa to natomiast bohaterka "Chłopów" Władysława Reymonta.
  • Jagoda Jest to imię żeńskie, powstałe jako zdrobnienie od Jagi, ta zaś stanowi formę zdrobniałą od Jadwigi lub Jagaty (Agaty). Obecnie Jagoda jest używanym zdrobnieniem imienia Jadwiga.
  • Jakubina Jest to imię żeńskie pochodzenia biblijnego, odpowiednik męskiego imienia Jakub, które wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob - "niech Bóg strzeże" (inne tłumaczenie: "ten, którego Bóg ochrania"). Istnieje również imię Żaklina, które stanowi fonetyczny zapis francuskiego odpowiednika Jakubiny (Jacqueline).
  • Janczysława Imię żeńskie, pierwsze wzmianki o nim znajdują się w źródłach staropolskich. Stanowi najprawdopodobniej pomyłkowo zapisane imię Pęcisława lub jest wymysłem autora opowieści hagiograficznej o świętym Jacku.
  • Janina Jest to żeńska forma imienia Jan. Imię w formie Janina pojawiło się w Polsce dopiero w XIX wieku. Wcześniej było popularne jako Jana albo Joanna.
  • Januaria Imię to jest żeńskim odpowiednikiem imienia January.
  • Jarogniewa Żeński odpowiednik imienia Jarogniew, nienotowany w źródłach staropolskich. Znaczy;porywcza w gniewie;.
  • Jaromira Jest to nienotowany w źródłach staropolskich żeński odpowiednik imienia Jaromir.
  • Jarosława Jest to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów jaro ("gorąca", a także "gniewna, sroga, surowa") i sława ("sława"). W źródłach polskich poświadczone w XIII wieku jako Jarosława i Jerosława.