Trwa ładowanie...

Imiennik – imiona męskie na literę W

  • Wacław Jest to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Oznacza: ;ten, który zdobędzie więcej sławy;. Forma Wacław jest czechizmem - po staropolsku imię to brzmiało: Więcesław.
  • Walbert Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów waldan ; "panować, rządzić" i beraht ; "jasny, błyszczący". W Polsce bardziej znane w zromanizowanej formie Gwalbert. Ciekawostka: Inna formy tego imienia to Waldebert, Gwalbert.
  • Waldebert Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów waldan ; "panować, rządzić" i beraht ; "jasny, błyszczący". W Polsce bardziej znane w zromanizowanej formie Gwalbert Ciekawostka: Inne formy tego imienia to Waldebert, Gwalbert.
  • Waldemar Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "ten, który jest sławny poprzez swoje panowanie".
  • Walenty Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Valentinus, utworzonego od łacińskiego słowa valens ; "mocny, silny, zdrowy". Imię to znane jest w Polsce od XIII wieku w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn ; od wieku XV.
  • Walentyn Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od przydomka Valentinus, utworzonego z kolei od łac. valens ; "mocny, silny, zdrowy". Imię to było notowane w Polsce od XIII w. w formie Valentinus, natomiast w formie Walenty i Walentyn ; od XV w. (zapis formy Walentyn jest o niemal 30 lat późniejszy, niż formy Walenty). Ciekawostka: Inna forma tego imienia to Walenty. Święty Walenty jest patronem Limanowej.
  • Walerian Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego "mocny", silny", "zdrowy".
  • Waleriusz Jest to oboczna forma imienia Walery.
  • Walery Jest to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Powstało ono z przydomka Valerius, który pochodzi od nazwy rodu Waleriuszów, oznaczał "człowiek z rodu Waleriuszów;.
  • Walter Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów: waltan i heri oznaczająch "panować" i "lud".