Depresja u dzieci i młodzieży

23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Często  zapominamy lub bagatelizujemy fakt, że na depresję chorują także dzieci.  Tymczasem w Polsce co roku próby samobójcze podejmuje 6 tysięcy dzieci.

Depresja jest, według badań WHO, czwartą z najpoważniejszych chorób na świecie. Może ona dotyczyć każdego. Nie jest istotne miejsce zamieszkania, wiek, status społeczny, wykonywane zajęcie.

Polecane wideo:

Objawy depresji u dzieci

Depresja zaliczana jest do zaburzeń afektywnych jednobiegunowych, czyli jej występowanie dotyczy sfery emocji. Oznakami stają się: obniżony nastrój, spadek poczucia własnej wartości, brak motywacji do działania, pesymistyczne myśli, czemu towarzyszyć może: bezsenność i brak apetytu.

Pełnoobjawowa depresja dotyczy niewielkiego odsetka dzieci (około 3 – 8 proc.), jednak jej występowanie wzrasta wraz z wiekiem i w przypadku nastolatków dotyczy już około 20 proc. z nich. Zastanawiając się nad depresją warto odnieść się do występujących w niej myśli samobójczych, które prowadzić mogą do prób lub czynów autodestrukcyjnych.

Przeświadczenie, że chorego do samobójstwa skłania zaniżone poczucie wartości, przekonanie o beznadziejności, niemożność uzyskania pomocy, uwolnienia się od swojego cierpienia, wycofanie, zwątpienie, jest sporym uogólnieniem. Te same wyznaczniki podaje się opisując depresję. Jednak nie każdy chory ma myśli samobójcze.

Nie jesteśmy w stanie oszacować, ile dzieci powinno zostać poddanych opiece medycznej. Obraz tej choroby u dzieci bywa inny niż u dorosłych. Przy występowaniu typowych objawów, takich jak: obniżona samoocena, przygnębienie, utrata energii, zanik zainteresowań, bezsenność czy myśli samobójcze, mogą pojawić się również gorsze oceny w szkole, agresja i pobudzenie. Te objawy często są bagatelizowane.

W tego typu analizach, uwagę należy zwrócić na zróżnicowanie ze względu na wiek. Do okresu dojrzewania chłopcy i dziewczęta na depresję chorują z jednakową częstotliwością. W trakcie i po pokwitaniu, dziewczęta zapadają na depresję dwa razy częściej.

Stwierdzono, że poczucie beznadziejności, wpływ na dokonanie próby samobójczej ma dopiero w środowisku starszej młodzieży. U chłopców znaczenie ma doświadczenie wykorzystywania seksualnego lub zaburzenia zachowania, u dziewczynek znaczenie mają zachowania depresyjne. Zróżnicowanie ze względu na płeć prawdopodobnie wynika z różnic w zmianach hormonalnych, jakie zachodzą u obojga płci oraz czynników społeczno-kulturowych.

Dane statystyczne

Według danych statystycznych samobójstwa stanowią drugą przyczynę zgonów młodzieży w większości krajów na świecie.  Próby samobójcze częściej podejmują dziewczęta, natomiast odsetek samobójstw dokonanych jest wyższy u chłopców.

Statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci są zatrważające.  Analizując je widzimy, że tylko w ubiegłym roku aż 177 dzieci odebrało sobie życie.

Dzieci do 13 roku życia popełniają samobójstwa – jednak ich liczba jest sporadyczna. Sytuacja wygląda inaczej przyglądając się sytuacji dzieci w wieku powyżej 13 roku życia. Odsetek porównywalny jest do liczby młodych osób, które giną w środkach komunikacji.

W statystykach nie odnotowuje się informacji o samobójstwach dzieci do 5 roku życia. Wynika to z ich niedojrzałości poznawczej. Wśród dzieci 10 – 14 lat odnotowano współczynnik samobójstwa 0,4/ 100 tys. Natomiast w przedziale wiekowym 15 – 19 lat współczynnik ten wynosił 9/100 tys. – z czego wynika, że co piąty umierający nastolatek umierał z powodu samobójstwa (dane GUS, 2013).

Depresja po porodzie

Poporodowa depresja jest częstym zjawiskiem.

Przyczyny samobójstw

Według WHO stosunek występujących prób samobójczych do dokonywanych czynów samobójstw wynosi 15:1. W Polsce zamachu na swoje życie dokonuje prawie 6 tysiecy dzieci rocznie.

Przyczyny samobójstw są zróżnicowane ze względu na wiek. Przed okresem dojrzewania ogromny wpływ mają relacje rodzinne, a w wieku nastoletnim – konflikty rówieśnicze. Próba samobójcza może stanowić próbę sił, manipulację w doprowadzeniu do podjęcia pewnych decyzji, zwrócenie na siebie uwagi. Nie zawsze osoba podejmująca próbę samobójstwa, chce w rzeczywistości umrzeć. Samobójstwo bowiem to pewien proces.

Sygnały ostrzegawcze

Akt samobójczy jest ostatecznością, zanim do niego dojdzie każdy młody człowiek wysyła sygnały. Przejawiają się one np. w zmianach w zachowaniu, w niecodziennych konfliktach i zmianie rutyny. Dzisiejsza rzeczywistość niesie jednak ze sobą brak czasu otoczenia na tego typu zmiany. Rodzice ciągle pracując, starają się jedynie rekompensować dzieciom brak kontaktu emocjonalnego i fizycznego, w postaci prezentów.

Nauczyciele mają wielu podopiecznych i nie mają czasem środków, aby dostrzec sygnały dzieci. Znaczące miejsce w kwestii poszukiwania odpowiedzi zajmuje internet. Wirtualny świat przejął dominację w zakresie poradnictwa. Nastolatki znaleźć mogą tam pochwały przejścia „na drugą stronę”.

Młodych ludzi nie można pozostawić samych sobie. Często ich relacje z rodziną, samotność, konflikty z rówieśnikami wydają im się nie do rozwiązania. Mimo wołania o pomoc, nie otrzymują jej.

na podst. artykułu Marty Soczewki z Fundacji Zobacz... JESTEM, www.zobaczjestem.pl, 3 miesiące temu

Problemy ucznia

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Problemy ucznia
Problemy ucznia

Dzieci uczą się niezgodnie z prawem?

dzieci w szkole nie jest kwestią wolną od ograniczeń, podlega bowiem wielu obwarowaniom. Przede wszystkim - higienie pracy ucznia. Dyrekcja placówki (...) Kwiatkowskiego, prezesa NIK, by rozszerzył kontrolę o zagadnienia dotyczące higieny...

Problemy ucznia

Wypadki w polskich szkołach

Każdego dnia w polskich szkołach dochodzi do wypadków. Szacuje się, że rocznie jest ich około 70 tys. Najwięcej w szkołach podstawowych. Wśród wszystkich tych zdarzeń, około 300 to wypadki ciężkie, a około 40 - śmiertelne. Jak szacowało Ministerstwo...

Problemy ucznia

Dysleksja

i pisania powinna przebiegać prawidłowo. Mimo spełnienia wszystkich wymogów i warunków, problemy z czytaniem i pisaniem jednak się pojawiają. Dlaczego (...) rozmieszczenie w linijkach; dyskalkulia - problemy z pojęciem...

Problemy ucznia

Nastolatka szczerze o depresji

Nastolatka szczerze o depresji

Dla ludzi zdrowych post, jaki zdecydowała się umieścić na portalu społecznościowym 17-letnia Katelyn Tood, może wydać się szokujący. "Umyłam dziś włosy. Pierwszy raz od czterech tygodni" - pisze nastolatka. Brak higieny nie wynikał jednak z lenistwa,...

Problemy ucznia

Skąd bierze się agresja wśród polskiej młodzieży?

Dwie gimnazjalistki napadły na koleżankę na gdańskim Chełmnie. Na zatrważającym nagraniu zarejestrowanym przez dziewczynę, będącą świadkiem zdarzenia, widać, że brutalnie biły i kopały swoją rówieśniczkę. Choć sytuację miało obserwować kilkadziesiąt osób,...

Problemy ucznia

ADHD - z tym można nauczyć się żyć!

ADHD - z tym można nauczyć się żyć!

jest zaburzeniem neurorozwojowym, pojawiającym się w dzieciństwie i obejmuje problemy z koncentracją uwagi, pobudzeniem i kontrolą reakcji. Te problemy wiążą

Problemy ucznia

Jakie kary może nałożyć szkoła na ucznia?

Jakie kary może nałożyć szkoła na ucznia?

, za których nieprzestrzeganie może otrzymać upomnienie od wychowawcy, a nawet zostać wydalony ze szkoły. Prawa i obowiązki ucznia określa statut szkoły. Każdy (...) kar. Przeprosin wymaga się od ucznia, który swoim...