Trwa ładowanie...

Zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje, na jakich warunkach, ile wynosi?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków, które wynikają z konieczności zapewnienia pomocy i opieki innej osobie, w związku z jej niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku? Komu przysługuje i jakie dokumenty należy złożyć? Oto najważniejsze informacje.

Zobacz film: "Ciekawe gry i zabawy dla całej rodziny"

spis treści

1. Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu ich niepełnosprawności lub wieku. Zapewnia częściowe pokrycie kosztów związanych z ich pielęgnacją.

2. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się:

 • niepełnosprawnemu dziecku do lat 16;
 • niepełnosprawnemu powyżej 16. roku życia, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niepełnosprawnemu powyżej 16. roku życia, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pod warunkiem, że niepełnosprawność ta wystąpiła do ukończenia 21. roku życia);
 • osobom powyżej 75. roku życia.
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek opiekuńczy

Każde państwo powinno zapewnić pomoc finansową każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje. Pomoc społeczna...

przeczytaj artykuł

3. Czy jest kryterium dochodowe?

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego nie ma kryterium dochodowego.

4. Kto nie może skorzystać ze świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie i opiekę na koszt NFZ lub państwa;
 • jeśli członkom rodziny przysługuje świadczenie pobierane za granicą na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją osoby chorej/starszej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy o zabezpieczeniu społecznym inaczej stanowią.

5. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215, 84 zł na miesiąc.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego co 3 lata podlega weryfikacji, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Następna weryfikacja nastąpi w bieżącym, tj. 2021 roku. Rada Ministrów podejmie decyzję o możliwych nowych wysokościach świadczeń rodzinnych, które będą obowiązywać od 1 listopada 2021 roku.

Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych
Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Z początkiem nadchodzącego roku obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych....

przeczytaj artykuł

6. Na jaki czas przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu wydane jest na czas określony, prawo do zasiłku przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym ważność traci to orzeczenie.

7. Gdzie można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Gotowy wniosek znajduje się na stronie internetowej urzędów lub Ośrodka Pomocy Społecznej. W placówkach tych można także pobrać formularz w wersji papierowej i można złożyć go przez cały rok w:

 • urzędzie miasta/gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionej osoby;
 • jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.
1000 złotych na dziecko. Kto otrzyma nowy rodzaj zasiłku?
1000 złotych na dziecko. Kto otrzyma nowy rodzaj zasiłku?

Od 1 stycznia 2016 r. w życie wchodzi przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja...

przeczytaj artykuł

8. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • dokument tożsamości;
 • odpis aktu urodzenia (w przypadku osób poniżej 16. roku życia);
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nie obowiązuje osób po 75. roku życia);
 • zaświadczenie z instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie, że pobyt osoby ubiegającej się o zasiłek nie jest finansowany z budżetu państwa lub NFZ;
 • jeśli wniosek jest składany w imieniu osoby pełnoletniej, niezbędne będzie także upoważnienie od tej osoby do złożenia tego dokumentu (opiekun prawny jest wyłączony z tego obowiązku);

Po złożeniu dokumentów w ciągu miesiąca otrzymamy decyzję administracyjną. Jeśli pojawi się potrzeba szczegółowego postępowania administracyjnego, termin ten może być dłuższy.

Złożenie dokumentów, rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.