Trwa ładowanie...

Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka - dlaczego warto to zrobić?

Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka - dlaczego warto to zrobić?
Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka - dlaczego warto to zrobić?

Jeśli zamężna kobieta rodzi dziecko, istnieje domniemanie, które wynika z przepisów prawa, że ojcem jest jej mąż. Dlatego po urodzeniu dziecka formalności związane z jego pojawieniem się na świecie są zredukowane do minimum - sprowadzają się do zarejestrowania w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli natomiast matka dziecka jest niezamężna, wykazanie w dokumentach kim jest ojciec dziecka, wymaga nieco więcej aktywności. W takich przypadkach ustalenie ojcostwa określonego mężczyzny może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu rodzinnego (sądowe ustalenie ojcostwa).

Przeczytaj koniecznie

1. Uznanie ojcostwa przed narodzinami dziecka

Jednakże na szczęście w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 75. § 1) ojcostwo można uznać jeszcze przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Zobacz film: "Czego unikać w ciąży?"

W tym przypadku procedura wygląda tak, że rodzice powinni udać się do właściwego (według miejsca zamieszkania matki) Urzędu Stanu Cywilnego. Mężczyzna oświadcza przed kierownikiem urzędu, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdza (jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny).

Podczas tej procedury kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyjaśnia rodzicom przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem (adopcją) dziecka. Rodzice powinni mieć ze sobą dokumenty tożsamości. Przyszła matka powinna wykazać, że jest w ciąży, a więc musi mieć ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie o ciąży.

2. Jakie są skutki uznania dziecka poczętego?

Dziecko uznane, a jeszcze nie narodzone, ma tzw. warunkową zdolność prawną, która przejawia się m.in. w tym, że jest ono warunkowym spadkobiercą. Oznacza to, że gdyby ojciec, który je uznał, zmarł przed narodzeniem dziecka, będzie ono dziedziczyć po nim majątek (dziedzicznie ustawowe), o ile urodzi się żywe.

Z całą pewnością już w momencie uznania następuje nawiązanie stosunku pokrewieństwa z mężczyzną, który dokonał uznania. Ponadto daje to matce prawo do żądania, by mężczyzna wyłożył, jeszcze przed urodzeniem dziecka, odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Należy pamiętać, że uznanie wywoła pełne skutki dopiero z chwilą urodzenia się żywego dziecka. Prawa przysługujące mu dotąd tylko warunkowo przekształcają się bowiem w prawa bezwarunkowe, i to ze skutkiem wstecznym, obejmującym także okres przed narodzeniem.

W akcie urodzenia dziecka zostaną wpisane dane dotyczące ojca zgodnie z oświadczeniem o uznaniu. Będzie mu przysługiwała, na równi z matką dziecka, władza rodzicielska wobec noworodka, a zatem będzie on mógł podejmować decyzje, np. dotyczące zabiegów medycznych (co może być istotne, zwłaszcza gdy matka ze względów zdrowotnych nie będzie w stanie się tym zająć).

Od chwili urodzenia dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i nazwiska ojca dziecka. Jeżeli nie złożyli zgodnych oświadczeń, nosi ono nazwisko dwuczłonowe.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze