Prawa ciężarnej w szpitalu

Poród jest dla kobiety mocno stresującym wydarzeniem. Trafia ona do szpitala nie zawsze mając przy sobie bliską osobę, sala porodowa nie zawsze stwarza komfortowe i intymne warunki dla rodzącej, podobnie personel medyczny często nie zachowuje się w taki sposób, aby mogła ona poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Tak niestety często wyglądają realia oddziałów położniczych w naszym kraju. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i prawami, jakie przysługują kobiecie rodzącej. Prawa te są ściśle określone i powinny być przestrzegane. Warto więc, aby każda kobieta przed pójściem do szpitala zapoznała się z nimi i wiedziała czego w razie potrzeby może się domagać.

Polecane wideo:

Podstawowe prawa rodzącej

Przede wszystkim należy pamiętać, że każda kobieta ciężarna i w trakcie połogu ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej przez sam fakt bycia w ciąży i w związku z tym nie potrzebuje przedstawiać przy przyjęciu żadnych dokumentów poświadczających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Kobieta rodząca ma także prawo do uzyskiwania pełnych informacji. Powinna wiedzieć, kto jest jej lekarzem prowadzącym w szpitalu oraz która położna będzie obecna przy porodzie. Ma także prawo do uzyskiwania szczegółowych informacji o swoim stanie zdrowia, stanie zdrowia swojego dziecka oraz do informacji na temat wszelkich podejmowanych interwencji medycznych zarówno w stosunku do niej, jak i w stosunku do dziecka. Ponadto na każdą taką interwencję powinna osobiście wyrazić zgodę, z której w każdej chwili może się wycofać. Ma ona także prawo do wglądu w swoją dokumentację medyczną, a wszystkie informacje zarówno na temat stanu zdrowia ciężarnej, jak i dotyczące jej życia prywatnego objęte są tajemnicą lekarską. Podczas porodu i całego pobytu w szpitalu pacjentka ma prawo do poszanowania jej godności i intymności. Odpowiednie warunki powinny być zapewnione zwłaszcza na sali porodowej, aby nie powiększać stresu rodzącej. Kobieta ciężarna ma również prawo do dodatkowej opieki ze strony osoby bliskiej, rodziców, współmałżonka czy przyjaciółki, którzy mogą być obecni w trakcie porodu, aby wspierać rodzącą. Porody rodzinne powinny być w każdym oddziale położniczym dostępne i bezpłatne. Rodzina ma także prawo do odwiedzin pacjentki w godzinach wyznaczonych przez szpital. Po porodzie kobieta ma prawo do przebywania z noworodkiem w jednej sali i samodzielnego sprawowania nad nim opieki.

Prawa rodzącej w praktyce

Niestety, pomimo ściśle określonych przepisów, nie zawsze prawa kobiety rodzącej są na oddziałach położniczych odpowiednio przestrzegane. Dotyczy to zwłaszcza poszanowania jej intymności. Często zdarza się, że poród odbywa się niemal na widoku publicznym z powodu nie zamknięcia drzwi od sali porodowej przez personel medyczny a także bardzo często z powodu istnienia dużych sal porodowych, w których łóżka pooddzielane są jedynie zasłonkami. Ponadto bardzo często nie udziela się pacjentce wystarczających informacji na temat jej stanu zdrowia lub też sposób ich udzielania jest nie do końca właściwy. Często po prostu zbywa się pacjentkę zdawkowymi odpowiedziami. Nie zawsze też przestrzegana jest konieczność zapytania o zgodę pacjentki na różne interwencje medyczne. Również dostęp do porodów rodzinnych bywa w niektórych szpitalach ograniczony. Zdarza się, że za takie porody lub porody w osobnych salach szpital pobiera dodatkowe opłaty, co jest karygodne i niedopuszczalne. Natomiast z pozytywnych aspektów można wymienić to, że rezygnuje się już z niegdyś obowiązkowych zabiegów lewatywy przed porodem czy golenia krocza, a pacjentka po porodzie może mieć dziecko cały czas przy sobie. Z pewnością jednak wiele rzeczy można i należy poprawić, a warunkiem tego jest przede wszystkim świadomość kobiet dotycząca przysługujących im praw.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Prawa ciężarnej w szpitalu
Prawa ciężarnej w szpitalu

Prawa matki po narodzinach dziecka

i poglądy osób pracujących w szpitalu, który wybrałaś. Formalności po wyjściu ze szpitala Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić we właściwym urzędzie

Prawa ciężarnej w szpitalu

Położna przy porodzie

Położna przy porodzie

Podczas porodu to położna jest osobą, która ma najbliższy kontakt z rodzącą i noworodkiem. Kontroluje cały przebieg porodu, przeprowadza podstawowe badania diagnostyczne. Jest łącznikiem między przyszłą mamą a lekarzem, który wkracza do akcji zwykle...

Prawa ciężarnej w szpitalu

Położna do porodu

do diagnostyki czy kwestii znieczulenia. Nie kieruj się stereotypami, na przykład w kwestii wieku. Dyżurująca położna W każdym szpitalu położniczym, podczas

Prawa ciężarnej w szpitalu

Prawa kobiety podczas porodu

koniecznie, co ze sobą zabrać. Prawa ciężarnych To, co w szpitalach zachodnich jest standardem, w Polsce niestety oznacza przywilej (...) Jakie prawa ma kobieta przebywająca w szpitalu...

Prawa ciężarnej w szpitalu

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

od wykonywania pracy wskutek konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka (...) dziecko albo z decyzji inspektora sanitarnego, który zarządził izolację...

Prawa kobiety rodzącej

Prawa w szpitalu

Prawa w szpitalu

Zanim pojedziesz rodzić sprawdź jakie masz prawa jako rodząca.

Łagodzenie bólu porodowego

7 sposobów na usprawnienie porodu i złagodzenie bólu

7 sposobów na usprawnienie porodu i złagodzenie bólu

o to, aby jego przebieg był mniej bolesny, stosując odpowiednie praktyki - już w okresie ciąży. Dla kobiety ciężarnej magnez to bardzo ważny pierwiastek. Dzięki niemu (...) , choć nie musi być pielęgniarką ani położną, posiada wiedzę...

Samotna matka

Tata i córka

Tata i córka

Równe prawa rodzicielskie matki i ojca wynikają z wielu przepisów nowej konstytucji.

Urlop wychowawczy - charakterystyka, warunki, urlop macierzyński

Ciąża w czasie urlopu wychowawczego

Ciąża w czasie urlopu wychowawczego

Ciężarna mama przebywająca na urlopie wychowawczym nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego.

Baza szpitali

Szpital Powiatowy Wołomin

Szpital Powiatowy Wołomin

Szpital planuje remont na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i na Trakcie Porodowym. W tym momencie kobieta rodząca poza standardowym wyposażeniem (...) się zestaw do pielęgnacji noworodka. Obecnie szpital świadczy...