Organizacje młodzieżowe

Czas wolny jest czasem, po wypełnieniu szkolnych i domowych obowiązków. To wówczas najczęściej młodzi bawią się lub uczestniczą w zajęciach o tematyce zgodnej ze swoimi zainteresowaniami. Dla niektórych dzieci to czas odpoczynku, podczas którego nie robią zupełnie nic. Na szczęście istnieją różne organizacje młodzieżowe i zajęcia pozalekcyjne, które pomagają jednym w wypełnieniu wolnego czasu, innym w rozwijaniu swoich umiejętności. Ważne jest jednak, że takie organizacje w ogóle istnieją, a dzieci nie są zdane tylko na siebie i swoich rodziców.

Polecane wideo:

Obozy harcerskie

Mali harcerze

W gronie przyjaciół i pod opieką doświadczonych instruktorów, zuchy ciekawie spędzą czas, nauczą się rozwiązywać konflikty staną się bardziej samodzielne,...

Związek Harcerstwa Polskiego to jedna z największych organizacji, która powstała 1 listopada 1918 roku. Do dnia dzisiejszego cieszy się dużym zainteresowaniem. Organizacja ta powstała na wzór amerykańskiego skautingu. Jest to stowarzyszenie, które ma za zadanie przede wszystkim wychowywać. Wychowywanie opiera się na normach moralnych kształtujących szacunek wobec każdego człowieka. Warto dodać, że do tej organizacji może należeć każdy bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Młodzież należąca do tej organizacji pełni czynną służbę wobec świata i drugiego człowieka, uczy się braterstwa wobec innych oraz pracuje nad sobą kształtując swoją osobowość. Dzięki wielu zajęciom młodzi ludzie jednocześnie pracują nad:

  • rozwojem duchowym, czyli poszukiwaniem wartości, miłości, odkrywaniem prawdy;
  • rozwojem intelektualnym, zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętność myślenia i dokonywania wyborów;
  • rozwojem społecznym, uczą się budować szacunek do drugiego człowieka oraz tego, jak żyć w społeczeństwie, domu, rodzinie;
  • rozwojem fizycznym, zdobywają i poprawiają kondycję fizyczną, uczą się jak zdrowo żyć, jak przezwyciężać własne słabości i lęki.

Obecnie formą cieszącą się największym zainteresowaniem są obozy harcerskieorganizowane zwykle w środku lasu z daleka od skupisk ludności. Harcerze nocują w namiotach wojskowych. Dzięki tym obozom młodzi ludzie zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia. Oprócz nauki są również zabawy, do których zaliczamy: gry terenowe, ogniska, zwiady chatki, podchody i biegi. Odbywają się także apele. Podczas tych zabaw harcerze zdobywają wyróżnienia i odznaczenia.

Szkolne koła zainteresowań

Pole do popisu ma również szkoła, która powinna dbać o zajęcia pozalekcyjne, które są przedłużeniem procesu wychowawczego i jednocześnie formą zainteresowań ucznia. Szkoła powinna także zapewnić uczniom wypoczynek i rozrywkę. Dlatego właśnie coraz częściej organizowane są zajęcia pozalekcyjne nie tylko w czasie szkoły, ale także podczas wakacji. Wszystko to ma na celu pomoc w znalezieniu zainteresowania oraz odkrycie swoich zdolności przez młodzież. Oprócz nauki młodzi ludzie mogą, poprzez przeróżne zainteresowania, rozwijać swoje zdolności, poszerzać umiejętności a także rozwijać swoją osobowość. Dlatego też szkoły organizują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne poza programem nauczania. Główną rolę stanowią tu przedmiotowe koła zainteresowań. Jako przykład można podać, np. kółka matematyczne, polonistyczne, plastyczne, teatralne itp. Dzieci uczęszczające wybierają to kółko, które ich interesuje. Dzięki temu poprzez zabawę i ciekawe zajęcia rozwijają się i uczą jednocześnie. Innymi przykładami kółek zainteresowań są kółko informatyczne i sportowe. Oprócz kółek, szkoły organizują również wycieczki turystyczne, rajdy i zajęcia sportowe oraz warsztaty, na których można nauczyć się, np. szycia, haftowania, robienia na drutach itp. Istotne jest, że jeśli szkoła i rodzice będą potrafili pokierować organizacją czasu młodych ludzi, to młodzi nie będą szukać nieodpowiednich form spędzania czasu narażając się przy tym na złe wpływy środowiska społecznego.

Sylwia Michalczyk, ponad rok temu

Po szkole

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Organizacje młodzieżowe
Organizacje młodzieżowe

Mali harcerze

Mali harcerze

W gronie przyjaciół i pod opieką doświadczonych instruktorów, zuchy ciekawie spędzą czas, nauczą się rozwiązywać konflikty staną się bardziej samodzielne, będą mogły rozwijać swoją kreatywność i wyobraźnię.

Organizacje młodzieżowe

Harcerstwo

i o wybór którejś z kilku harcerskich organizacji w Polsce, zawsze powtarzam, że harcerstwo dla dziecka, to przede wszystkim przygoda, i nie do końca (...) jest ważne, w której organizacji będzie ją przeżywać. Wszystkie...

Organizacje młodzieżowe

Szkolne Koło Caritas

, opieka nad młodszymi dziećmi w czasie wyjazdu, przystrajanie kościoła na specjalne okazje. Pomocą może okazać się organizacja atrakcji, np. dla dzieci (...) z rodzin biednych i wielodzietnych: konkursy plastyczne, turnieje sportowe,...

Organizacje młodzieżowe

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

to organizacja, która w Polsce powstała już w 1934 roku, w postaci Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W okresie Polski Ludowej, zostało

Wpływ grupy rówieśniczej

Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe to mniej lub bardziej zorganizowane grupy, których członkowie wyróżniają się ze społeczeństwa specyficzną postawą, ideologią (...) , zainteresowaniami, a często również wyglądem. Członkowie subkultur młodzieżowych,...

Cyber Parenting

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

Bezpieczeństwo dziecka w sieci

ofiarą cyberprzemocy lub pedofila szukającego swoich ofiar na czatach lub portalach społecznościowych. Organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa (...) dzieci w sieci W kwestii ochrony dzieci przed zagrożeniami związanymi z...

Pokój dla ucznia

Meble, które Twoje dziecko pokocha!

Meble, które Twoje dziecko pokocha!

wiodących firm znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowoczesne półki oraz szafki dziecięce i młodzieżowe, a także różnorodne dodatki i akcesoria. Dzięki

Cyber Parenting

Gry młodzieżowe - best of

Hyper + przedstawia przegląd najciekawszych gier dla dzieci. Wyróżniono 10 najlepszych gier dla maluchów w różnym wieku. Miejsce 10 zajęła gra Kirby. Postacie w tej grze Nintendo składają się z włóczki. Główny bohater - Kirby- to sympatyczny, różowy...

Po szkole

Co jest modne w języku młodzieży?

plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Jaki wyraz znalazł się na podium? Inicjatywa powstała na wzór Ogólnopolskiego Plebiscytu na Słowo Roku. Choć nazwy (...) młodzieżowym i tam oznacza "dać sobie radę". Z kolei "ogar"...