Trwa ładowanie...

Nauczanie w Chmurze - na czym polega? Kto może korzystać z tej formy edukacji?

 Ewa Rosiecka
15.02.2024 18:32
Nauczanie w chmurze pozwala uczniom uczyć się o dowolnej porze w domowych warunkach, bez kartkówek i sprawdzianów
Nauczanie w chmurze pozwala uczniom uczyć się o dowolnej porze w domowych warunkach, bez kartkówek i sprawdzianów (Adobe Stock)

Nauczanie w Chmurze to forma edukacji pozaszkolnej. Pozwala na naukę zgodnie z własnym rytmem i zainteresowaniami, bez wczesnych pobudek, niezapowiedzianych kartkówek i ocen. Co to jest Nauczanie w Chmurze i jakie są jego główne zalety? Jak Nauczanie w Chmurze wpływa na proces uczenia się dzieci i młodzieży? Jakie narzędzia i platformy są wykorzystywane w Nauczaniu w Chmurze?

spis treści

1. Czym jest Nauczanie w Chmurze?

Szkoła w Chmurze do jedna z form edukacji domowej, w której lekcje odbywają się na platformie edukacyjnej online. Uczniowie nie chodzą do szkoły, nie mają zadań domowych, kartkówek ani sprawdzianów.

Nauczanie w Chmurze polega na samodzielnej realizacji programu nauczania (za pomocą zadań otwartych i testów interaktywnych) przy wsparciu nauczycieli. Jedynym zadaniem szkolnym jest zdawanie obowiązkowych egzaminów kwalifikacyjnych z wymaganych przedmiotów.

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"

Szkoła w Chmurze w całości realizuje podstawę programową MEiN, a każdy uczeń podejmujący naukę w tej formie otrzymuje świadectwo szkolne na koniec roku szkolnego. Nauczanie to jest dostosowane także dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nauka w takiej formie jest legalna i w pełni uznawana.

Szkoła w Chmurze to niepubliczna szkoła, której finansowanie pochodzi z dotacji ministerialnych; jest bezpłatna dla wszystkich uczniów. Zapisanie się do niej to formalne przejście na edukację domową, do czego wystarczy jedynie oświadczenie rodziców, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za edukację dziecka. Ze Szkoły w Chmurze może skorzystać każde dziecko od 6. do 18. roku życia.

Na świadectwie na koniec roku nie ma oceny z zachowania, a także z takich przedmiotów jak plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne.

2. Jakie narzędzia i platformy są wykorzystywane w Nauczaniu w Chmurze?

Szkoła w Chmurze wykorzystuje różnorodne narzędzia, platformy i aplikacje edukacyjne, które wspierają uczniów w nauce.

Są to m.in.:

 • komunikatory i narzędzia do wideokonferencji;
 • narzędzia do tworzenia i udostępniania treści edukacyjnych;
 • platformy do oceniania i monitorowania postępów;
 • narzędzia do tworzenia interaktywnych lekcji i zadań;
 • platformy e-learningowe;
 • szkolenia online.

Wyżej wymienione narzędzia umożliwiają nauczycielom i uczniom prowadzenie lekcji, udostępnianie materiałów, współpracę, ocenianie oraz monitorowanie postępów w sposób wygodny i efektywny, przyczyniając się do skutecznego nauczania. Dodatkowo niektóre z nich oferują funkcje personalizacji treści, co pozwala dostosować naukę do indywidualnych potrzeb uczniów.

Dziecko w Holandii. Dlaczego holenderskie wychowanie jest tak korzystne?
Dziecko w Holandii. Dlaczego holenderskie wychowanie jest tak korzystne?

Dziecko w Holandii to jedno z najszczęśliwszych maluchów na świecie. To kraj, w którym matki nie usiłują

przeczytaj artykuł

3. Jakie są zalety Szkoły w Chmurze?

Nauczanie w Chmurze, podobnie jak szeroko pojęta edukacja domowa ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Z pewnością zaletą takiej formy nauczania jest możliwość zapewnienia edukacji wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą uczęszczać do tradycyjnej szkoły.

Wśród innych korzyści Nauczania w Chmurze możemy wymienić:

 • dostępność - uczniowie mają dostęp do materiałów edukacyjnych i zasobów w chmurze z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, co umożliwia im elastyczne podejście do nauki;
 • indywidualne podejście - nauczanie w chmurze może być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów poprzez personalizację treści i zadań, co pozwala na lepsze dostosowanie się do różnych stylów uczenia się;
 • łatwy dostęp do aktualnych informacji - nauczyciele mogą łatwo aktualizować materiały edukacyjne w chmurze, co umożliwia uczniom dostęp do najświeższych informacji i treści;
 • rozwijanie umiejętności cyfrowych - korzystanie z platform edukacyjnych w chmurze uczy uczniów obsługi nowoczesnych technologii oraz rozwija ich umiejętności cyfrowe, które są coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie.

4. Jakie są wyzwania związane z Nauczaniem w Chmurze?

Nauczanie w Chmurze przynosi ze sobą wiele korzyści, ale także wyzwania, które należy uwzględnić, podejmując decyzję o przejściu na taki model edukacji.

Z pewnością powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • możliwości techniczne - niedobór dostępu do internetu lub odpowiednich urządzeń komputerowych może utrudnić uczniom korzystanie z platform edukacyjnych;
 • zmęczenie cyfrowe - zbyt długi czas spędzony przed ekranem może prowadzić do zmęczenia uczniów oraz nauczycieli;
 • brak interakcji osobistej - uczniowie mogą odczuwać brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i kolegami, co może wpłynąć na ich zaangażowanie i motywację;
 • mniejsza kontrola nauczycieli nad zachowaniem uczniów.

Warto pamiętać o potrzebie zachowania równowagi między korzystaniem z technologii a innymi formami edukacji.

Szkoła w Chmurze daje dzieciom ogromne możliwości, ale również pewne ograniczenia, dlatego warto dobrze przemyśleć taką decyzję, by zapewnić mu najlepsze rozwiązanie.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze