Trwa ładowanie...

Nauczanie hybrydowe. Na czym polega, kogo obowiązuje, jakie są zasady nauczania hybrydowego?

Nauczanie hybrydowe to połączenie nauki stacjonarnej i zdalnej. W systemie tym nauczanie w formie stacjonarnej może realizować nie więcej niż 50 proc. uczniów danej placówki, dla drugiej połowy zaś zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Kogo dotyczy nauczanie hybrydowe, do kiedy obowiązuje i w których województwach? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule poniżej.

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"

spis treści

1. Czym jest nauczanie hybrydowe?

Nauczanie hybrydowe to inaczej półzdalny lub mieszany tryb nauki. Zajęcia są organizowane tak, by jednocześnie w szkole przebywała maksymalnie połowa uczniów. Reszta ma w tym czasie zajęcia w formie zdalnej, po czym następuje zamiana, tak by uczniowie realizujący zajęcia stacjonarnie przeszli na tryb on-line, uczniowie zaś którzy do tej pory uczyli się zdalnie, wracają do szkolnych ław.

Celem wprowadzenia trybu hybrydowego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, który w Polsce od marca 2020 roku jest przyczyną epidemii Covid-19. Taki system nauczania ogranicza bezpośrednie kontakty między uczniami i nauczycielami.

"Covidowy geniusz". Jak wygląda edukacja po roku nauki zdalnej?
"Covidowy geniusz". Jak wygląda edukacja po roku nauki zdalnej?

25 marca minie rok odkąd wprowadzono naukę zdalną w polskich szkołach. Nowych realiów musieli nauczyć...

przeczytaj artykuł

2. Do kiedy potrwa nauczanie hybrydowe?

W ramach ostatniego poluzowania obostrzeń nauka hybrydowa została wprowadzona 26 kwietnia 2021 roku, dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w 11 województwach. 4 maja 2021 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych, na terenie całego kraju, powrócili do lekcji stacjonarnych.

Od 17 maja 2021 roku nauczanie hybrydowe zostanie wprowadzone dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół średnich. Z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiczną, po 29 maja 2021 roku wszyscy uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej.

3. Jakie są zasady nauczania hybrydowego?

Na czym dokładnie polega nauczanie hybrydowe? Jesienią 2020 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało specjalny poradnik dla wychowawców i nauczycieli dotyczący nauczania hybrydowego. Zbiór rekomendacji i dobrych praktyk odnośnie tej formy nauczania znajduje się na stronie ministerstwa.

Poniżej kilka najważniejszych zasad nauczania hybrydowego:

 • wychowawca klasy jest w stałym kontakcie z uczniami oraz ich rodzicami i na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, weryfikując ich obecność na zajęciach zdalnych; w przypadku nieobecności ucznia ustala jej przyczynę;
 • wychowawca przy współpracy z innymi nauczycielami określa poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność podczas lekcji i pomaga rozwiązywać bieżące problemy;
 • realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego przez wychowawców i przy wsparciu specjalistą - dostosowywanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się na bieżąco problemów związanych pandemią i zdalnym nauczaniem;
 • stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im wirtualnego kontaktu w określonym czasie, np. po obowiązkowych zajęciach, które odbywają się bez udziału nauczyciela (po wprowadzeniu wspólnie z uczniami i rodzicami zasad tego kontaktu, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo w sieci);
 • umożliwienie konsultacji on-line dla rodziców, zgodnie z potrzebami;
 • każdy nauczyciel, także współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić w jasny sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów oraz ich rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę; najlepiej, aby zasady te były jednolite dla całej szkoły.
Nauka zdalna. Część uczniów bez dostępu do internetu. "Dlaczego nauczyciele dostali 500+, a uczniowie, tacy jak ja nie?"
Nauka zdalna. Część uczniów bez dostępu do internetu. "Dlaczego nauczyciele dostali 500+, a uczniowie, tacy jak ja nie?"

Są uczniowie o których system zapomniał. - Nie mam możliwości, żeby brać udział w zdalnych lekcjach w...

przeczytaj artykuł

4. Ocenianie podczas nauczania hybrydowego

Poniżej publikujemy wybrane zasady oceniania uczniów w czasie nauczania hybrydowego:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w zdalnej nauce.
 2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
Koronawirus na świecie. Drew Barrymore o zmaganiach z nauczaniem dzieci w czasie pandemii: "Codziennie płakałam"
Koronawirus na świecie. Drew Barrymore o zmaganiach z nauczaniem dzieci w czasie pandemii: "Codziennie płakałam"

Drew Barrymore, amerykańska aktorka i reżyserka znana m. in. z takich filmów jak "Starsza pani musi zniknąć",...

przeczytaj artykuł
 1. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 2. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 3. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 4. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 5. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną, ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 6. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

Ocenianie uczniów ma na celu:

 • mobilizację uczniów do systematycznej pracy;
 • docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności;
 • podawanie kryteriów dla poszczególnych ocen do każdego zadania;
 • możliwość poprawy każdej otrzymanej oceny;
 • uwzględnienie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych.
Konkurs matematyczny "Kangur" zorganizowano on-line. Efekt? 3 tys. bezbłędnych prac. "Rodzice zachęcili dzieci do oszustwa"
Konkurs matematyczny "Kangur" zorganizowano on-line. Efekt? 3 tys. bezbłędnych prac. "Rodzice zachęcili dzieci do oszustwa"

W tym roku międzynarodowy konkurs matematyczny "Kangur" z powodu koronawirusa został zorganizowany online....

przeczytaj artykuł

5. Nauczanie hybrydowe a zasiłek opiekuńczy

W związku z pandemią Covid-19 i okresowym zamykaniem placówek oświatowych, wprowadzony został przez rząd dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje rodzicom dzieci, których placówka z powodu sytuacji pandemicznej zostanie zamknięta lub funkcjonuje w ograniczonym zakresie i nie ma możliwości zapewnić opieki dzieciom do niej uczęszczającym.

Zasiłek ten przysługuje także w czasie trwania nauki hybrydowej, zależnie od harmonogramu nauczania obowiązującego w danej placówce. Obecnie możliwość pobierania tego zasiłku na dotychczasowych zasadach obowiązuje do 23 maja 2021 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8 lat i rodzicom dzieci starszych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie specjalnego kształcenia.

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.