Gazometria krwi

Gazometria krwi to badanie krwi tętniczej, pobranej z tętnicy promieniowej lub udowej, albo krwi kapilarnej, pobranej z opuszki palca czy płatka ucha. Krew dzięki heparynie nie krzepnie, a dzięki temu, że nie ma kontaktu z powietrzem, jest niezanieczyszczona. Gazometria krwi pozwala na zbadanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz ilości tlenu we krwi.

Kiedy stosuje się gazometrię krwi?

Badanie gazometryczne krwi jest zwykle zalecane, kiedy objawy u danej osoby sugerują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz niewystarczającą ilość tlenu we krwi. Objawy te to na przykład:

Polecane wideo:

Oprócz tego, badanie gazometryczne zleca się także w przypadku innych badań, takich jak:

  • badanie poziomu kreatyniny, aby dokładniej zbadać funkcjonowanie nerek,
  • badanie elektrolitów, aby dokładniej zbadać równowagę kwasowo zasadową i elektrolitową w organizmie,
  • badanie poziomu glukozy we krwi, ponieważ jej nieprawidłowym wartościom często towarzyszą odchylenia w gazometrii.

Jest także stosowane u osób cierpiących na choroby nerek, choroby metaboliczne oraz choroby układu oddechowego, aby monitorować stan chorego. Gazometria krwi jest stosowana w przypadku urazu głowy lub szyi. Tego typu urazy mogą zaburzyć oddychanie, dlatego takie badanie jest często konieczne. Zaburzenie oddychania może także nastąpić w przypadku długotrwałej narkozy, szczególnie przy operacjach kardiochirurgicznych lub operacjach mózgu. Gazometria jest także bardzo ważna w przypadku podawania choremu tlenu (sztucznej wentylacji), aby ocenić jego skuteczność.

U płodów stosuje się gazometrię krwi pępowinowej. Jest to badanie przeprowadzane w przypadku podejrzenia, że dziecko ma problemy z oddychaniem.

Co bada gazometria krwi?

Gazometria bada kilka różnych czynników, które pozwalają ocenić również równowagę kwasowo-zasadowej wewnątrz organizmu. Szczególnie ważny jest jednak pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi, który wyznacza stopień natlenowania tkanek.

Skala pH oznacza kwasowość lub zasadowość wewnątrz organizmu. Woda ma pH wynoszące 7, podczas gdy krew w zdrowym organizmie bez zaburzeń wodno-elektrolitowych powinna mieć około 7,35-7,45. Jest to pH lekko zasadowe.

Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi (inaczej ciśnienie cząstkowe) oznacza się za pomocą pO2. Norma dla tej wartości to 70-116 mmHg. Natomiast ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla to pCO2, i w tym przypadku norma wynosi 35-45 mmHg.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na równowagę kwasowo-zasadową w organizmie jest HCO3, czyli stężenie molowe jonów wodorowęglanowych. Norma mieści się między 22 a 26 mmol/l.

SpO2, czyli saturacja powinna wynosić 95-99 proc. Saturacja oznacza nasycenie badanej krwi gazami, przede wszystkim tlenem. Wartość nasycenia krwi tlenem jest niższa dla palaczy. W przypadku wartości poniżej 90 proc. występuje niedotlenienie tkanek. Może być ono wywołane niedokrwistością, astmą, zapaleniem płuc, pylicą. W takich przypadkach występuje także sinica płucna, która ustępuje przy oddychaniu czystym tlenem.

BE na wyniku badań oznacza zapas lub niedobór zasad w organizmie. Norma wynosi +/- 2,5 mEq/l.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Nocne krzyki

Mamarokporoku • ostatni post 2 miesiące temu

4
Artykuły Badanie serca u noworodka
Badanie serca u noworodka

Szmery w sercu

nasuwają podejrzenie wady anatomicznej, konieczne są dalsze badania. Najważniejszym z nich jest echokardiografia (USG serca) znane jako echo serca (...) Podczas osłuchiwania dziecka w czasie rutynowej...

Badanie serca u noworodka

Cewnikowanie serca

Cewnikowanie serca to inwazyjne badanie kardiologiczne, które pozwala na bezpośredni pomiar ciśnienia w jamach serca i w wychodzących z niego dużych (...) naczyniach krwionośnych. Badanie...

Poziom glukozy

Glukoza we krwi

Glukoza we krwi

Aby określić poziom glukozy we krwi, konieczne jest wykonanie specjalnego testu. Badanie poziomu cukru przeprowadza się zazwyczaj na czczo, pobierając krew z okolic łokcia lub dłoni.

Morfologia w ciąży

Pobieranie krwi

Pobieranie krwi

Przez dziewięć miesięcy ciąży co najmniej osiem razy powinnaś być na badaniu krwi

Morfologia w ciąży

Limfocyty

Limfocyty

Pobieranie krwi w celu określenie ilości limfocytów.

Badania noworodka

Badanie serca u noworodka

jam serca czy biopsję mięśnia sercowego. Pomocnicze znaczenie mają także inne badania, jak pulsoksymetria, gazometria krwi tętniczej czy badanie elektrokardiograficzne (często zapis całodobowy). Wszystkie te badania...

Krew pępowinowa

Czy to jest etyczne?

Czy to jest etyczne? Odtwórz wideo

Artykuł sponsorowany Pobranie krwi pępowinowej nie budzi żadnych zastrzeżeń jako zabieg całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Podobnie pobieranie (...) komórek macierzystych z krwi pępowinowej nie wywołuje żadnych...