Dlaczego warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej?

Artykuł sponsorowany

Jeszcze do niedawna po porodzie rutynowo utylizowano łożysko oraz pępowinę, niszcząc w ten sposób cenne komórki macierzyste. Obecnie rośnie jednak liczba rodziców, którzy decydują się na pobranie krwi pępowinowej dziecka i złożenie jej w banku komórek macierzystych. Dzięki wysokim standardom procedur dotyczących pobierania oraz przechowywania komórek macierzystych można zachować ich właściwości nawet przez kilkadziesiąt lat. Porcję krwi pępowinowej uzyskuje się w ciągu kilku minut, przy czym zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Komórki macierzyste znajdujące się w krwi pępowinowej mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu poważnych chorób.

Wykorzystanie krwi pępowinowej w medycynie

Komórki macierzyste uzyskane z krwi pępowinowej są obecnie wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych, zwłaszcza układu krwiotwórczego. Przeszczepienia komórek macierzystych są stosowane w leczeniu chłoniaków, białaczek oraz innych chorób układu krwiotwórczego, guzów wieku dziecięcego i innych schorzeń. Łączna liczba chorób, w leczeniu których można wykorzystać przeszczepy komórek macierzystych, wynosi aż 80, przy czym trwają badania nad zastosowaniem tych komórek w medycynie regeneracyjnej. Naukowcy pracują nad nowymi technikami namnażania oraz różnicowania komórek macierzystych. Postęp w tej dziedzinie może stanowić przełom w leczeniu chorób układu krążenia, układu nerwowego i innych.

Plusy przechowywania krwi pępowinowej

Krew pępowinowa może uratować życie dziecku, które jest dawcą, lub jego rodzeństwu. W krwi pępowinowej znajdują się bowiem krwiotwórcze komórki macierzyste. Komórki z krwi pępowinowej mogą być przeszczepione choremu podobnie jak komórki szpiku kostnego. Dzięki temu pomagają odbudować układ krwiotwórczy i immunologiczny chorego. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są często bardziej skuteczne w leczeniu niż komórki uzyskane od dorosłych dawców. Jest to spowodowane ich dużym potencjałem proliferacyjnym – zdolnością do namnażania się komórek po ich przeszczepieniu. Właściwość ta jest wykorzystywana zarówno w przeszczepach allogenicznych (dawcą krwi jest członek rodziny biorcy lub ktoś zupełnie obcy), jak i przeszczepach autologicznych (dawca komórek jest jednocześnie biorcą).

Już teraz uważa się, że komórki macierzyste będą przyszłością medycyny, ponieważ znajdą zastosowanie w większości jej dziedzin. Obecnie stosowane są w hematologii, onkologii, okulistyce, ortopedii i kosmetologii. Pomagają leczyć choroby układu krwionośnego, takie jak białaczka, ale też nowotwory, takie jak guzy i chłoniaki.

Regeneracyjne właściwości komórek macierzystych pozwalają też na wykorzystanie ich w eksperymentach nad produkcją leków na choroby takie, jak cukrzyca, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy niewydolność serca.

Jakie są ograniczenia w zastosowaniu krwi pępowinowej?

Nie każdy ma możliwość skorzystania z krwi pępowinowej. Jeżeli biorca jest dawcą komórek macierzystych, a choroba, z którą się zmaga jest spowodowana defektem komórki macierzystej, należy dokonać przeszczepu od innego dawcy. Wówczas można przeprowadzić przeszczepienie sekwencjonowane – połączenie jednostek krwi pobranej od dwóch dawców. Wcześniej należy jednak określić zgodność tkankową. W niektórych przypadkach łączy się krew pępowinową z komórkami macierzystymi uzyskanymi ze szpiku lub krwi obwodowej (po mobilizacji). Coraz bardziej popularne jest namnażanie komórek krwi pępowinowej przed zabiegiem ich przeszczepienia.

Przeciwwskazaniem do przeszczepu komórek macierzystych może być również zakażenie krwi pępowinowej, jednak jest to stosunkowo rzadkie zjawisko. Decyzję o przeszczepie podejmuje samodzielny ośrodek transplantacyjny, uwzględniając dobro pacjenta.

Krew pępowinowa może być zastosowana w leczeniu dziecka będącego dawcą lub jego chorego rodzeństwa. Jeżeli komórki macierzyste mają być wykorzystane w terapii innej osoby niż dawca, należy przeprowadzić dodatkowe badania, by ustalić, czy zgodność tkankowa dawcy oraz biorcy jest wystarczająca. Szanse na stuprocentową zgodność tkankową u rodzeństwa wynoszą 25%.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Krew pępowinowa
Krew pępowinowa

Zastosowanie komórek macierzystych

macierzyste są obecne również w skórze, wątrobie, tkance mięśniowej oraz tkance tłuszczowej. Obecnie pozyskuje się je ze szpiku, krwi pępowinowej oraz krwi (...) zastosowaniami komórek macierzystych...

Krew pępowinowa

Co to są komórki macierzyste?

Artykuł sponsorowany Komórki macierzyste to niewyspecjalizowane, pierwotne i niedojrzałe komórki organizmu ludzkiego. Mają one zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania się. Komórki macierzyste stanowią początkowy etap wszystkich komórek organizmu...

Krew pępowinowa

Bank komórek macierzystych/krwi pępowinowej

Artykuł sponsorowany W banku komórek macierzystych/krwi pępowinowej przechowuje się próbki krwi pobrane w czasie porodu z pępowiny dziecka. Dzięki właściwemu przechowywaniu można zachować właściwości...

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa - od pobrania do przechowywania

Krew pępowinowa - od pobrania do przechowywania

Artykuł sponsorowany Krew pępowinowa jest bogatym źródłem komórek macierzystych. Są to multipotencjalne komórki organizmu człowieka, które z powodu (...) i zdecydowanie najwygodniejszą metodą pozyskiwania komórek macierzystych...

Krew pępowinowa

Pomaganie mamy we krwi

Pomaganie mamy we krwi

Budziki na licytację i zestawy do pobrania krwi pępowinowej Udekorowane budziki Natalii Przybysz, Edyty Jungowskiej oraz Katarzyny Cichopek, które zostaną wystawione na aukcji wspierającej klinikę "Budzik". Obecni podczas...

Krew pępowinowa

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych Odtwórz wideo

Artykuł sponsorowany Polski Bank Komórek Macierzystych to miejsce, w którym są przechowywane preparaty komórek macierzystych. Krew pępowinowa jest umieszczona w dużych pojemnikach z ciekłym azotem - w tzw. kriostatach....

Krew pępowinowa

Gwiazdy na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?"

Gwiazdy na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?"

Dr Tomasz Baran i Katarzyna Cichopek Dr Tomasz Baran wraz z aktorką grającą w serialu "M jak miłość". Katarzyna Skrzynecka Katarzyna Skrzynecka z budzikiem na rzecz Fundacji "Akogo?". Monika Richardson Monika Richardson na spotkaniu PBKM i Fundacji "Akogo?". Natalia...

Krew pępowinowa

Decyzja

Decyzja Odtwórz wideo

Artykuł sponsorowany Każda kobieta spodziewająca się dziecka wykonuje liczne badania, np. badanie krwi w ciąży. Wiele osób nie wie o możliwości pobrania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Oczywiście...