Trwa ładowanie...

Becikowe 2021. Komu przysługuje zapomoga z tytułu urodzenia dziecka?

Becikowe w 2021 roku przyznawane będzie na dotychczas obowiązujących zasadach. Kto może skorzystać z tego świadczenia? Jaka jest wysokość zapomogi i gdzie złożyć wniosek, żeby ją otrzymać? Czy obowiązuje kryterium dochodowe? Wszystko o becikowym 2021 w artykule poniżej.

Zobacz film: "Jak zadbać o prawidłowe relacje z dzieckiem?"

spis treści

1. Czym jest becikowe?

Becikowe jest to jednorazowy zasiłek, przyznawany od 2006 roku niezmiennie w kwocie 1000 zł, z tytułu urodzenia żywego dziecka. Rodzice bliźniaków mogą liczyć na dwukrotność tej kwoty -2000 zł, analogicznie trojaczków 3000 zł itd.

2. Komu przysługuje becikowe?

Zapomoga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym. Warunkiem jej otrzymania jest pozostawanie kobiety będącej w ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do rozwiązania.

W praktyce jednak spełnienie tego warunku może się wiązać z trudnościami. Przykładem może być sytuacja, kiedy kobieta starała się umówić wizytę u lekarza przed 10 tygodniem ciąży, jednak z przyczyn od niej niezależnych (np. brak terminów) jej pierwsza wizyta odbyła się później. W takich sytuacjach sądy rozpatrują sprawy indywidualnie, często jednak na korzyść kobiet, orzekając nakaz wypłaty świadczenia, mimo nie zachowania danego warunku.

Ważną kwestią jest próg dochodowy, którego świadczeniobiorca nie może przekroczyć, aby otrzymać becikowe i wynosi on 1922 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Wniosek o becikowe
Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

zobacz galerię

Zależnie od momentu złożenia wniosku, rozpatrywany jest dochód z roku lub dwóch wstecz: jeśli złożymy wniosek do 31 października 2021 r., pod uwagę brany będzie dochód z 2019 r., jeśli zaś wniosek złożymy później, liczyć się będzie dochód z 2020 r.

W każdym przypadku pod uwagę brany jest także dochód utracony i uzyskany.

3. Komu nie przysługuje becikowe?

Dodatkowo, zapomoga nie przysługuje:

 • jeśli rodzicowi/opiekunowi dziecka przysługuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za granicą, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o takim zabezpieczeniu stanowią inaczej;
 • osobie, która samotnie wychowuje dziecko, a na jego rzecz nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego/zatwierdzonego przez sąd z wyjątkiem, gdy:
  • rodzice lub jedno z nich nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • sprawa o ustalenie alimentów od drugiego rodzica została oddalona;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, nie zobowiązując drugiego rodzica do alimentów na rzecz tego dziecka;
  • opieka nad dzieckiem, zgodnie z orzeczeniem sądu, sprawowana jest naprzemiennie przez obydwoje rodziców, w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza
Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe zasady

przeczytaj artykuł

4. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

 • tradycyjnie w formie papierowej, w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek;
 • elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej, że mama pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych oraz w przypadku adopcji);
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie otrzymał już jednorazowej zapomogi z tytułu narodzin dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodzie.

Wniosek, wraz załącznikami powinien zostać złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli dotyczy on dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub dziecka przysposobionego, powinien zostać złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez 18. roku życia.

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpoznania.

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania
Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. Becikowe jest znakiem życzliwości i uznania

przeczytaj artykuł

5. Co zrobić, gdy otrzymamy odmowę?

Jeśli otrzymamy decyzję odmowną odnośnie do wypłaty becikowego, zwykle możemy się od niej odwołać. W dokumencie informującym o odmowie powinno znaleźć się pouczenie, czy możliwe jest odwołanie i w jakim terminie.

Odwołanie składamy do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak za pośrednictwem organu, który taką decyzję wydał.

Najczęściej termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie musimy uzasadniać, dlaczego je składamy, wystarczy informacja, że z wydanej decyzji nie jesteśmy zadowoleni, jednak jeśli dysponujemy konkretnymi argumentami, warto je wykazać. Mamy wtedy większe szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze
Szukaj innego lekarza
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.