Trwa ładowanie...

Ulga na dziecko 2009

Rok 2008 to drugi z rzędu rok, w którym można odliczyć ulgę na dziecko. Co nowego wniosły przepisy, jak zmieniły się kwoty odliczeń i jak prawidłowo uwzględnić ulgę w swoim rozliczeniu? To wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule. Warto zapoznać się z tematem, gdyż ulga podatkowa na dzieci to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów.

Zobacz film: "Pomysły na wspólne, rodzinne spędzanie czasu"

spis treści

1. Kto może odliczyć ulgę na dziecko

Możesz rozliczyć ulgę jeżeli:

 • wychowujesz dzieci (własne lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem,
 • jesteś opodatkowana/y na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Ulga dotyczy:

 • dzieci małoletnich,
 • dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odpowiednimi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
 • dzieci do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego: renty rodzinnej i dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Nie możesz odliczyć tej ulgi, gdy jesteś opodatkowany podatkiem liniowym i gdy jesteś przedsiębiorcą opłacającym podatek zryczałtowany lub według karty podatkowej.

2. Kwota odliczenia na dziecko

 • Osoba z jednym dzieckiem odliczy maksymalnie kwotę 1 173, 70 zł.
 • Osoba z dwójką dzieci odliczy maksymalnie dwukrotność tej kwoty, tj. 2 347, 40 zł
 • Osoba z trójką dzieci odliczy maksymalnie trzykrotność tej kwoty, tj. 3 521, 01 zł
 • Osoba z czwórką dzieci odliczyć może maksymalnie 4 694, 80 złote.

Odliczenia dokonuje się maksymalnie do wysokości podatku. Jeżeli zatem roczny podatek jest niższy niż limit ulgi podlegający odliczeniu, odliczeniu podlega tylko część kwoty.

Ulga prorodzinna to ulga rodzicielska, tzn. w przypadku, gdy dziecko wychowują oboje rodzice, mają do odliczenia jedną ulgę w wysokości 1 173, 70 zł (kwota na dziecko).

3. Rodzice wychowujący a będący w trakcie rozwodu

W przypadku, gdy pomiędzy rodzicami-podatnikami wychowującymi dzieci orzeczono rozwód lub separację, ulga przysługuje temu z podatników wychowujących dziecko, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje (bez względu na postanowienia sądu), pod warunkiem, że wychowuje on dziecko; jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich (o ile faktycznie wychowują dziecko). W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi na dziecko tj. kwoty 97, 81 zł (1/12 ze 1173, 70 zł).

Oto przykład jak obliczyć ulgę na dziecko: przez siedem miesięcy trójka dzieci mieszka z matką, a przez pięć miesięcy z ojcem. Odliczenie matki to prawie 2054 zł (7/12 z 3521 zł), ojca - nieco ponad 1467 zł (5/12 z 3521 zł).

Jeżeli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę - warto zawrzeć porozumienie albo spisać protokół potwierdzający, u kogo dziecko będzie przebywać w roku nadchodzącym, albo u kogo dziecko przebywało w roku minionym. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka. Nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

4. Rodzice bez ślubu

Rodzice nie muszą mieć ślubu, aby skorzystać z ulgi. Zgodnie z przepisami (art. 27f ustawy o PIT) ulga przysługuje rodzicom (biologicznym lub adopcyjnym), a nie małżonkom. Ważne jest ponadto faktyczne wspólne zamieszkiwanie z dziećmi, bez czego raczej trudno mówić o wychowywaniu. Nie jest istotny meldunek. Trzeba też podkreślić, że ulga dotyczy łącznie obojga rodziców. Tak więc np. w przypadku jednego dziecka kwota 1173,70 zł może być odliczona od podatku jednego albo drugiego z rodziców, albo od podatku obojga w dowolnej, ustalonej przez rodziców proporcji.

Nie wolno natomiast odliczyć całej tej kwoty podwójnie tj. zarówno od podatku jednego, jak i drugiego rodzica.

5. Samotni rodzice

Samotny rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, a także skorzystać z ulgi. Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem nie przeszkadza jednoczesnemu odliczeniu ulgi na to dziecko. Preferencyjne rozliczenie z dzieckiem samotnie wychowywanym jest niezależne od możliwości odliczenia od podatku kwoty 1 173,70 zł z tytułu wychowywania dziecka.

Potrzebne dokumenty::

 • akt urodzenia,
 • wyroki sądów w sprawach adopcyjnych,
 • ew. porozumienie, jeśli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę.

Urząd Skarbowy może chcieć również sprawdzić, czy dzieci opisane w przedstawionych dokumentach w ogóle istnieją.

6. Zasady rozliczeń

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Nie tylko jednak poprzez złożenie PIT-36 czy PIT-37.

Podatnik, którego rozlicza zakład pracy (PIT-40) albo ZUS (PIT-40A/11A), również może poprosić pracodawcę albo ZUS o uwzględnienie w rozliczeniu PIT-40 czy PIT-40A kwoty ulgi prorodzinnej. W ten sposób pracownik czy świadczeniobiorca będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa rozliczenia go przez zakład pracy albo ZUS, nawet gdy będzie chciał skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Dla skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT-40 niezbędne jest złożenie pracodawcy przed 10 stycznia 2009 r. oświadczenia PIT-12. ZUS rozliczy świadczeniobiorcę na PIT-40A z urzędu, bez żadnego wniosku. W obu przypadkach należy złożyć dodatkowe oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do ulgi prorodzinnej - również przed 10 stycznia 2009 r. W przypadku niezłożenia przez pracownika powyższego oświadczenia, w przypadku złożenia PIT-12 pracodawcy, pracownik traci prawo do rozliczenia ulgi

[wzór oświadczenia]

Warszawa, 6 stycznia 2009 r.

Kasia Kowalska ul. Kowalska 1/100-00 Warszawa

NIP 11-112-44-44

Nazwa Zakładu Pracy Sp. z .o.o. (albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w …). Uprzejmie proszę o uwzględnienie w podatkowym rozliczeniu rocznym ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dwójki dzieci.

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Kwota odliczenia, obliczona zgodnie z art.27f ust.2-5 ustawy, wynosi 2x1173, 7 zł, czyli łącznie 2347,40zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem zł 40 groszy.)

[podpis]

Złożenie tego oświadczenia spowoduje uwzględnienie ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku i szybszy zwrot nadpłaty, o ile wystąpi.

Jeżeli podatnik pracownik nie złoży takiego oświadczenia, a przedłoży zgodnie z odrębnymi warunkami PIT-12 pracodawcy, wówczas za dany rok utraci prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnik świadczeniobiorca ZUS nie złoży takiego oświadczenia i otrzyma PIT-40A z ZUS, wówczas ma prawo złożyć zeznanie roczne PIT-37 indywidualnie i w tym zeznaniu skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Złożenie oświadczenia 10 stycznia 2009 r. albo później traktowane jest na równi z nie złożeniem go w ogóle.

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.