Zaburzenia mowy u dzieci

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci mogą powstawać na skutek różnych chorób, na przykład autyzmu. Autyzm dziecięcy należy do schorzeń rozległych, nie w pełni jeszcze opisanych. U niektórych dzieci autystycznych zaburzenia mowy pojawiają się we wczesnej fazie choroby, u innych natomiast przejawiają się w ten sposób, że malec ma skłonności do powtarzania niektórych słów i fraz. Nie potrafi wykorzystywać języka do porozumiewania się. Jak objawiają się zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem?

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci autystycznych są charakterystyczne. W zakresie komunikacji to opóźnienie rozwoju mowy, jej postępujący regres i brak. Diagnoza dziecka autystycznego na podstawie mowy opiera się na zaobserwowaniu między innymi takich przesłanek, jak:

  • mowa jest pozbawiona ekspresji, wyobrażeń, abstrakcji - dziecko nie używa głosu, kiedy chce zwrócić na siebie uwagę;
  • dziecko z autyzmem nie reaguje na głos matki lub reakcja ta jest bardzo mała;
  • mowa nie służy do komunikowania się, ale do powtarzania pewnych dźwięków, słów lub fraz cały czas, bez intencji przekazania czegoś;
  • występowanie echolalii natychmiastowej lub odroczonej (czyli powtarzanie słów lub fraz wypowiedzianych przez inne osoby), echolalia odroczona polega na tym, że dziecko po upływie jakiegoś czasu, tygodnia czy miesiąca powtarza zasłyszane zdanie, a nawet długi tekst i czyni to z ogromną dokładnością (z tą samą intonacją lub akcentem), echolalia uznawana jest za patologiczną, jeśli powtarzanie utrzymuje się po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku życia dziecka;
  • nieużywanie zaimka „ja”, nawet u dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci często mówią o sobie „ty” lub po imieniu.

    Inne objawy autyzmu

Jednym z poważniejszych objawów autyzmu są jakościowe zaburzenia stosunków społecznych, które polegają na tym, że dziecko nie odczuwa potrzeby kontaktów rówieśniczych oraz dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi. Ponadto jego komunikacja z innymi jest zaburzona przez upośledzoną lub niewykształconą mowę. Dziecko chore na autyzm nie posiada spontanicznych umiejętności językowych, charakterystycznych dla swojego poziomu rozwoju. Malec przestaje formułować zdania, posługuje się jedynie pojedynczymi słowami, a mowa przestaje służyć mu do komunikowania się. Mowa dzieci autystycznych określana jest jako „płaska”, pozbawiona melodyki. Wraz z cofaniem się mowy, zanikają inne sposoby komunikacji, jak gaworzenie, ekspresja uczuć na twarzy i gesty.

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych należy leczyć. Istnieje wiele programów edukacyjnych i szkoleniowych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Rozwijają możliwości uczenia, komunikacji i relacji z innymi oraz jednocześnie ograniczają częstość występowania zachowań destrukcyjnych.

Małgorzata Kazbieruk

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Autyzm

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pieluchy

Babcia2306 • ostatni post 3 dni temu

1

Jedzenie

aga2410 • ostatni post około miesiąca temu

3
Artykuły Autyzm
Autyzm

Diagnoza - Autyzm

Ocena tego czy dane dziecko cierpi na autyzm, czy też nie wcale nie jest prosta. Diagnoza jest bardzo trudnym zadaniem postawionym przed lekarzem (...) , jakie zauważyli. Kolejnym krokiem jest obserwacja malucha podejrzanego o autyzm....

Autyzm

Pierwsze symptomy autyzmu

Pierwsze symptomy świadczące o autyzmie można zaobserwować już u 3 letniego dziecka. Brak kontaktu z pociechą oraz zakłócenie środków ekspresji (...) i możliwości komunikacyjnych to kolejne objawy tego zaburzenia. U chorego na autyzm...

Autyzm

Autyzm w rodzinie

Kiedy u dziecka zostanie zdiagnozowany autyzm taka wiadomość może być wielkim szokiem dla rodziców. Zaburzenia rozwojowe potomka wpływają (...) pozwala dziecku z autyzmem przyjmować pozytywne wzorce, budować relacje...

Autyzm

Objawy autyzmu u dziecka

Objawy autyzmu u dziecka

Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami, jak: zespół Aspergera, zespół Retta, mutyzm wybiórczy, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, specyficzne zaburzenia mowy i języka czy zespół stereotypii ruchowych.

Autyzm

Autyzm - przyczyny

o pojawieniu się autyzmu. Choroba może być wynikiem różnych stanów np. wysokiej gorączki czy szczepienia (chociaż najnowsze badania wykazały (...) , że nie ma bezpośredniego związku autyzmu ze szczepieniami). Powodem...

Autyzm

Terapia dziecka autystycznego

W celu zminimalizowania skutków zaburzenia jakim jest autyzm potrzeba szczególnej opieki i wkładu pracy, ale także cierpliwości przy wychowywaniu (...) na ich nauce poprzez metodę naśladowania. Dzieci dotknięte autyzmem...

Autyzm

Wybór odpowiedniego przedszkola

jest sprawdzić profesjonalizm danego przedszkola. Zapewnienie bezpiecznego otoczenia dziecku z autyzmem i wspomaganie go w jego rozwoju jest bowiem najważniejsze i powinno stać się celem każdego rodzica.

Autyzm

Rozwój intelektualny dziecka autystycznego

Rozwój intelektualny dziecka autystycznego Wokół autyzmu pojawiło się wiele mitów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że autyzm równa (...) się niepełnosprawności intelektualnej. Tymczasem autyzm oraz...

Autyzm

Dziecko autystyczne w przedszkolu

i przeprowadzi odpowiednią terapię. Czy odróżnia dziecko z autyzmem od innych? Najpopularniejsze objawy tego zaburzenia to: problem ze zrozumieniem intencji