Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Zaburzenia mowy u dzieci

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci mogą powstawać na skutek różnych chorób, na przykład autyzmu. Autyzm dziecięcy należy do schorzeń rozległych, nie w pełni jeszcze opisanych. U niektórych dzieci autystycznych zaburzenia mowy pojawiają się we wczesnej fazie choroby, u innych natomiast przejawiają się w ten sposób, że malec ma skłonności do powtarzania niektórych słów i fraz. Nie potrafi wykorzystywać języka do porozumiewania się. Jak objawiają się zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem?

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci autystycznych są charakterystyczne. W zakresie komunikacji to opóźnienie rozwoju mowy, jej postępujący regres i brak. Diagnoza dziecka autystycznego na podstawie mowy opiera się na zaobserwowaniu między innymi takich przesłanek, jak:

  • mowa jest pozbawiona ekspresji, wyobrażeń, abstrakcji - dziecko nie używa głosu, kiedy chce zwrócić na siebie uwagę;
  • dziecko z autyzmem nie reaguje na głos matki lub reakcja ta jest bardzo mała;
  • mowa nie służy do komunikowania się, ale do powtarzania pewnych dźwięków, słów lub fraz cały czas, bez intencji przekazania czegoś;
  • występowanie echolalii natychmiastowej lub odroczonej (czyli powtarzanie słów lub fraz wypowiedzianych przez inne osoby), echolalia odroczona polega na tym, że dziecko po upływie jakiegoś czasu, tygodnia czy miesiąca powtarza zasłyszane zdanie, a nawet długi tekst i czyni to z ogromną dokładnością (z tą samą intonacją lub akcentem), echolalia uznawana jest za patologiczną, jeśli powtarzanie utrzymuje się po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku życia dziecka;
  • nieużywanie zaimka „ja”, nawet u dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci często mówią o sobie „ty” lub po imieniu.

Inne objawy autyzmu

Jednym z poważniejszych objawów autyzmu są jakościowe zaburzenia stosunków społecznych, które polegają na tym, że dziecko nie odczuwa potrzeby kontaktów rówieśniczych oraz dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi. Ponadto jego komunikacja z innymi jest zaburzona przez upośledzoną lub niewykształconą mowę. Dziecko chore na autyzm nie posiada spontanicznych umiejętności językowych, charakterystycznych dla swojego poziomu rozwoju. Malec przestaje formułować zdania, posługuje się jedynie pojedynczymi słowami, a mowa przestaje służyć mu do komunikowania się. Mowa dzieci autystycznych określana jest jako „płaska”, pozbawiona melodyki. Wraz z cofaniem się mowy, zanikają inne sposoby komunikacji, jak gaworzenie, ekspresja uczuć na twarzy i gesty.

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych należy leczyć. Istnieje wiele programów edukacyjnych i szkoleniowych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Rozwijają możliwości uczenia, komunikacji i relacji z innymi oraz jednocześnie ograniczają częstość występowania zachowań destrukcyjnych.

Małgorzata Kazbieruk

Polecane wideo:

Redakcja parenting.pl,
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Lipiec 2010

Karola2606 • ostatni post 3 dni temu

29.8k
Artykuły Autyzm
Autyzm

Nerwowy dwulatek

Dwuletnie dziecko to prawdziwe wyzwanie dla rodziców. Malucha jest wszędzie pełno, trudno za nim nadążyć, wszystko niszczy, wszędzie wejdzie, wszystko musi sprawdzić. Jego nieposłuszeństwo nie wynika ze złej woli, ale stanowi przejaw normalnego rozwoju...

Autyzm

Badacze wskazują nowe czynniki, które mogą przyczynić się do autyzmu dziecka

Badacze wskazują nowe czynniki, które mogą przyczynić się do autyzmu dziecka

(...) upatrują w wieku rodziców. Wbrew pozorom jednak, autyzm występuje nie tylko u dzieci, których rodzice w podeszłym wieku zdecydowali ... rodziców a autyzm dziecka Próbując udowodnić związek między autyzmem a wiekiem rodziców chorego dziecka, naukowcy przebadali 5 ... , ale także matki. Kiedy kobieta decydowała się na macierzyństwo, mając więcej niż 40 lat, ryzyko, że urodzi chore na autyzm dziecko ... w późniejszym etapie życia stwierdza się autyzm. Warto też pamiętać, że w większej liczbie przypadków nastoletnia...

Autyzm

Pierwsze objawy autyzmu u dzieci

Pierwsze objawy autyzmu u dzieci

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy manifestują się zazwyczaj w pierwszych trzech latach ... mózgu. Jak podają statystyki, na autyzm choruje jedna osoba na 500, przy czym cztery razy częściej są to chłopcy niż dziewczynki ... . Regresja rozwoju malucha pojawia się w co trzecim przypadku zachorowania na autyzm. Poziom intelektualny ma doniosłe znaczenie ... i mówiące są w stanie prowadzić samodzielne życie. Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami jak...

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Zaburzenia wzrostu u dzieci

Za zaburzenia wzrostu przyjmuje się wszelkie problemy zdrowotne, które uniemożliwiają dziecku przyrost długości i masy ciała. Następstwem powyższych zaburzeń może być opóźnienie pr

Problemy ze snem u niemowląt

Zaburzenia snu u dzieci

Zaburzenia snu u dzieci mogą być podzielone na dwie kategorie – te, które objawiają się tym, że dziecko jest ciągle senne i zmęczone, pomimo iż sporo śpi i te, które wiążą si

Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Zaburzenia emocjonalne pojawiają się bardzo często u dzieci w wieku przedszkolnym, powodując problemy wychowawcze. Procesy emocjonalne dziecka zależą od działania układu nerwowego,

Choroby i dolegliwości malucha

Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Zaburzenia sensoryczne objawiają się tym, że dziecko nieprawidłowo interpretuje informacje sensoryczne, np.: dotyk, dźwięk czy ruch. Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD) do

Wspomóż rozwój intelektualny swojego Dziecka

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka

Opanowanie mowy zajmuje dziecku wiele lat. Fundamenty tej umiejętności zbudowane są już w pierwszych 18 miesiącach życia. Nieartykułowane dźwięki wydawane przez gaworzące niemowlę

Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu

Rozwój mowy u niemowląt

Rozwój dziecka w pierwszym roku życia przebiega najdynamiczniej – różnica między rocznym brzdącem a noworodkiem jest ogromna. Zmiany dotyczą każdej sfery rozwoju – moto