Trwa ładowanie...

Podanie do dyrektora szkoły - jak je napisać?

 Ewa Rosiecka
21.09.2022 21:02
Podanie jest pismem, w którym zwracamy się z oficjalną prośbą do jakiejś instytucji, organizacji lub osoby
Podanie jest pismem, w którym zwracamy się z oficjalną prośbą do jakiejś instytucji, organizacji lub osoby (Adobe Stock)

Podanie jest pismem, w którym zwracamy się z jakąś prośbą do danej instytucji. Uczniowie mogą pisać podanie do dyrektora szkoły o przeniesienie do innej klasy, studenci o przyjęcie na studia lub o urlop dziekański. Umiejętność pisania podań jest niezwykle przydatna w życiu, dlatego uczniowie mieszą się z nią na różnych etapach edukacji? Jak napisać podanie? O czym należy pamiętać w czasie pisania podania?

spis treści

1. Co to jest podanie?

Podanie jest pismem urzędowym, w którym zwracamy się jakąś prośbą do osoby, instytucji lub organizacji. Powinno zawierać konkretne elementy, umieszczone w przeznaczonym dla nich miejscu.

Tego rodzaju teksty wymagają od autora zadbania nie tylko o formę, ale także o aspekt estetyczny. Podanie nie powinno być napisane np. na kartce wyrwanej z zeszytu.

Zobacz film: "Jak możesz pomóc maluchowi odnaleźć się w nowym środowisku?"

Podanie powinno mieć format A4. Kartka nie może być zniszczona, pomięta, pismo zaś wyraźne i staranne, najlepiej drukowane. Wygląd podania jest tak ważny, ponieważ świadczy nie tylko o osobie piszącej, ale także o jej stosunku do adresata.

2. Jak napisać poprawnie podanie?

Podanie powinno zostać napisane zrozumiałym, prostym językiem. We wniosku nie powinny znaleźć się wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym. Powinniśmy zachować przejrzystość konstrukcji tego pisma oraz konkretny, rzeczowy oraz zwięzły sposób wypowiedzi.

Podanie można zanieść osobiście, przesłać je tradycyjnie pocztą, e-mailem lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie danej instytucji. Warto pamiętać, że mnóstwo instytucji publicznych ma swoje własne wzory podań, które honoruje.

Jak napisać list prywatny i urzędowy?
Jak napisać list prywatny i urzędowy?

Dziś wiele osób zadaje sobie pytanie, jak napisać list. Jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy z tym problemu,

przeczytaj artykuł

3. Jakie elementy powinno zawierać podanie?

Każde podanie powinno mieć podobny układ i zawierać:

  • nazwę miasta i datę w prawym górnym rogu;
  • dane osoby składającej podanie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, informację, kim jest autor podania w lewym górnym rogu;
  • dane adresata: może być to jedna osoba: dyrektor, prezes, rektor, dziekan, lub też kilka osób: zarząd spółdzielni mieszkaniowej, lub firmy, rada miasta lub osiedla - wpisujemy je po prawej stronie nad miastem i datą;
  • na środku umieszczamy tytuł: "Podanie" lub "Wniosek";
  • wstęp - najlepiej zacząć go od sformułowań takich jak: "Zwracam się z prośbą o..,", "Proszę o przyjęcie mnie do...";
  • uzasadnienie - piszemy je tylko, gdy zajdzie taka potrzeba, należy wtedy użyć sformułowań takich jak: "swoją prośbę uzasadniam tym, że...";
  • zakończenie - w tym miejscu ponownie prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Na końcu, pod treścią, w prawym górnym rogu dodajemy zwrot grzecznościowy "Z wyrazami szacunku" lub "Z poważaniem", pod nim zaś odręczny podpis, nawet gdy podanie jest wydrukowane.

Do podania dołączamy ewentualne załączniki, które powinniśmy wymienić na końcu podania.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze