Trwa ładowanie...

Matury 2024: harmonogram egzaminów maturalnych, dodatkowe terminy

 Agnieszka Gotówka
09.04.2024 14:58
Matury
Matury (https://stock.adobe.com/)

Matury 2024 tuż, tuż... Uczniowie przygotowują się do egzaminów, które tradycyjnie rozpoczną się w maju. Kiedy dokładnie? I jakie zasady obowiązują tegorocznych maturzystów? Sprawdźmy.

spis treści

1. Matury 2024: harmonogram

Uczniowie ostatnich klas średnich skończą rok szkolny wcześniej niż ich młodsi koledzy. Zgodnie z kalendarzem szkolnym 2023/2024 świadectwo ukończenia szkoły odbiorą w piątek 26 kwietnia 2024 r.

Po kilku dniach przerwy w szkołach, do których uczęszczali abiturienci, przystąpią do matury. Pierwszy egzamin napiszą 7 maja 2024 r. o godzinie 9.00. Obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminów pisemnych z:

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"
 • języka polskiego na poziomie podstawowym,
 • języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski) na poziomie podstawowym,
 • matematyki na poziomie podstawowym,
 • jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym.

1.1. Harmonogram matury 2024

 • 7 maja 2024 (wtorek) – o 9:00 język polski (poziom podstawowy)
 • 8 maja 2024 (środa) – o 9:00 matematyka (poziom podstawowy), o 14:00 język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)
 • 9 maja 2024 (czwartek) – o 9:00 język angielski (poziom podstawowy), o 14:00 język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)
 • 10 maja 2024 (piątek) – o 9:00 WOS (poziom rozszerzony), o 14:00 język niemiecki (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 13 maja 2024 (poniedziałek) – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny), o 14:00 filozofia (poziom rozszerzony)
 • 14 maja 2024 (wtorek) – o 9:00 biologia (poziom rozszerzony), o 14:00 język rosyjski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 15 maja 2024 (środa) – o 9:00 matematyka (poziom rozszerzony), o 14:00 język francuski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 16 maja 2024 (czwartek) o 9:00 chemia (poziom rozszerzony), o 14:00 historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 17 maja 2024 (piątek) – o 9:00 geografia (poziom rozszerzony), o 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 20 maja 2024 (poniedziałek) – o 9:00 język polski (poziom rozszerzony), o 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
 • 21 maja 2024 (wtorek) – o 9:00 historia (poziom rozszerzony), o 14:00 język hiszpański (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 22 maja 2024 (środa) – o 9:00 informatyka (poziom rozszerzony), o 14:00 historia sztuki (poziom rozszerzony)
 • 23 maja 2024 (czwartek) – o 9:00 fizyka (poziom rozszerzony), o 14:00 język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 24 maja 2024 (piątek) – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (9:00), geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (10:35), chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (12:10), fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (13:45), biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (15:20), historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (16:55)

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) we wtorek 9 lipca 2024 r. o godzinie 8:30.

By zdać maturę 2024 należy uzyskać minimum 30 proc. z każdego z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (pisemnych i ustnych) oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

2. Matura ustna 2024 r.

Choć wyniki z matur ustnych nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia, obowiązkowa jest matura ustna z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski). Egzaminy odbędą się w dniach 11-16 maja 2024 r. (z wyłączeniem 12 maja) oraz 20-25 maja 2024 r. Dodatkowy termin ustalono na 10-12 czerwca 2024 r. Ustna matura poprawkowa odbędzie się 21 sierpnia 2024 r., pisemna – 20 sierpnia 2024 (wtorek) o godz. 9:00.

2.1. Jak wygląda matura ustna z języka polskiego?

Matura ustna 2024 z języka polskiego będzie trwała 30 minut, z czego pierwsze 15 minut zdający musi poświęcić na przygotowanie odpowiedzi na wylosowane pytanie, a pozostałe na przedstawienie i rozmowę z komisją egzaminacyjną.

Pytania będą dwa. Pierwsze będzie zawierać zagadnienie weryfikujące znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej. Drugie będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Zdający będzie zobowiązany omówić je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Krótsza jest matura ustna z języka obcego nowożytnego. Będzie trwała 15 minut, podczas których zdający odpowie na wylosowany zestaw pytań egzaminiacyjnych:

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Ocenie podlegać będzie będzie sprawność komunikacyjna zdającego, zakres środków leksykalno-gramatycznych, poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowa oraz płynność wypowiedzi.

Przeczytaj również:

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze